Sluiten

Over GELOOF.NU

Basic CMYK

Catechesemateriaal

GELOOF.NU is een methode voor geloofsonderwijs. Dat betekent dat jongeren veel leren over God en zijn woord. Maar dat ze ook spreken over hoe je gelooft, over de praktijk van het leven als kind van God. Ze ontdekken hoeveel God van hen houdt. Welk antwoord roept Gods liefde bij hen op? De methode bestaat uit zes leerjaren, met Tekstboeken voor jongeren, Handleidingen voor catecheten, materiaal voor maatwerk in beeld en eenvoudige taal (onder andere de Beeldboeken) en meer. maakt materiaal voor catechese. Kenmerken van de methode zijn structuur, flexibiliteit, opbouw en verbinding.

Structuur

De lesstof is duidelijk geordend, per les wordt een leskern weergegeven, per blok lessen wordt teruggekeken en vooruitgeblikt, niet alleen inhoudelijk, maar ook met oog voor de inzet van jongeren.

Flexibiliteit

De verschillende typen tekst en de royale keuze aan verwerkingsopdrachten geeft mogelijkheden op te variƫren en de les af te stemmen op de jongeren. Dit geeft mogelijkheid tot maatwerk op groepsniveau en individueel niveau. Ook het parallelmateriaal in beeld en eenvoudige tekst kan daarbij ingezet worden.

Opbouw

In het verwerkingsmateriaal zit een opbouw naar groeiende zelfstandigheid van jongeren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de extra’s in de jaren. Leerjaar 3 werkt structureel aan persoonlijk bidden, leerjaar 4 heeft materiaal voor een kerktaalwoordenboek en/of het maken van een folder over begrippen. In jaar 5 worden jongeren uitgedaagd met toegepaste lesinhoud naar de gemeente te gaan en in leerjaar 6 wordt verder gewerkt aan persoonlijk bijbellezen en bidden met een logboek. Aan het eind van het jaar kan gekozen worden voor een viering, te organiseren door de jongeren. Niet alleen is er in deze extra’s een toenemende zelfstandigheid, maar ook is de toepassing van persoonlijk dichtbij naar breder en meer naar anderen gericht. Naast deze extra focus staan natuurlijk ook de ‘gewone’ groepsverwerkingsopdrachten in de handleiding.

Verbinding

Geregeld wordt in de verwerking gevraagd in gesprek te gaan met ouders, met de ouderling, met gemeenteleden of anderen. Dit kan door te vragen naar ervaringen of door een interview of een gesprek aan te gaan. Daarnaast zijn er opdrachten die uitdagen om als groep iets te tonen van wat geleerd wordt, bijvoorbeeld rond een eredienst of in de hal van de kerk. Deze opdrachten zijn bedoeld om voor jongeren concreet te maken dat zij niet alleen, maar in gemeenschap met anderen geloven.

Geschiedenis

Ontstaan
De methode GELOOF.NU is in eerste versie gemaakt in de periode 1999-2006 door de leerplancommissie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Hardinxveld-Giessendam. De methode is ontstaan door de indertijd vernieuwende kijk op jeugdwerk, waarbij gekozen is voor samengaan van catechisatie en bijbelstudievereniging. Er werd gewerkt in kleine groepen onder leiding van twee mentoren. Publicaties over de gemaakte keuzes zijn onder andere verschenen in de Reformatie. Bij de nieuwe werkwijze was nieuw materiaal noodzakelijk, wat leidde tot het ontstaan van GELOOF.NU.
Uitbreiding
Mede door wensen van gebruikers is vanaf 2006 gewerkt aan materiaal voor mensen met beperking in beeld en eenvoudige taal. Dit leidde tot Beeldboeken en Dit geloof ik!. Daarnaast zijn drie kaarten ontwikkeld met presentaties voor gebruik in diensten.
Vernieuwing
Vanaf 2011 is gewerkt aan herziening van het materiaal. De nieuwe Tekstboeken voor jongeren zijn volledig herschreven. Beeldmateriaal is ingebracht in de vorm van lesplaten. Er zijn extra leesteksten voor werken met niveaus (de verdieping en dichtbij) en een bijbelleesrooster is toegevoegd. Kleine opdrachten staan in het Tekstboek, voor de bijpassende bijbelstudie en groepsverwerkingsopdrachten is de Handleiding gehandhaafd.
Belijdenisboek
In 2013 is het Belijdenisboek verschenen, gemaakt als de vernieuwde Tekstboeken, maar met extra’s als verhalen over een parallelgroep belijdeniscatechisanten en QR-codes voor extra materiaal online. Ook de handleiding voor catecheten, het uitgewerkte bijbelleesrooster en extra opdrachten zijn daar te vinden. Door het online materiaal voor catecheten en jongeren te combineren wordt naast transparantie tegemoet gekomen aan de zelfstandigheid van jongeren in deze leeftijd. Zij hebben toegang tot alle materiaal!

Plannen

GELOOF.NU heeft alle Tekstboeken herzien. Handleiding 5 en 6 zijn herzien en online beschikbaar. Meer delen Handleiding komen op termijn online beschikbaar op deze site.
Daarnaast verschijnt extra materiaal, zoals de Dankdagtiendaagse, een project voor jongeren en gemeente om toe te leven naar dankdag.