Sluiten

Disclaimer

Disclaimer geloof.nu

  • Indien u via onze website informatie opvraagt, zullen uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor dit doel.
  • Hoewel alle informatie in onze uitingen via de website www.geloof.nu of via email met zorg is samengesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
  • Stichting GELOOF.NU kan op generlei wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade die voortvloeit uit onjuiste informatie op en/of gebruik van deze website.
  • Alle documenten, teksten en illustraties die via deze website worden verspreid zijn en blijven eigendom van stichting GELOOF.NU, niets mag zonder toestemming vermenigvuldigd worden, behalve als het binnen de bedoeling van het materiaal valt.
  • De opdrachten op de site zijn voor zover bekend bij de beheerder nieuw. Mocht iemand menen rechten te hebben dan verzoeken wij contact op te nemen.
  • Ingestuurde opdrachten of varianten op opdrachten dienen uw eigen idee te zijn en gebruikte illustraties rechtenvrij. Bij plaatsing wordt de opdracht eigendom van de stichting GELOOF.NU.
  • Stichting GELOOF.NU is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van, en het vertrouwen op deze website of enige hieraan gelinkte websites, behoudens het geval van opzet of grove schuld.