Sluiten

Tekstboek

tekstboek-small

Tekstboek 1 – 6 voor jongeren:

Een Tekstboek heeft vier lesblokken van vijf lessen. Preview TB3 les 9.1.
Overzicht inhoud GELOOF.NU.

Een les bevat:

 1. De leskern: een korte samenvatting
 2. De les: hier gaat het over!
 3. De lesplaat: een afbeelding bij de les om te bekijken en over te praten
 4. Dichtbij: een verhaal bij de les
 5. Verdieping: een uitbreiding bij de les
 6. Weekagenda: bijbelgedeelten om bij de les te lezen, of:
  Terzijde: een persoonlijke nadenker bij de les (in de vernieuwde versie)
 7. Werkplaats: opdrachten voor jou

Elk blok opent met vragen over de stof, bij de afsluiting van een blok kijk je terug naar lesinhoud en naar inzet.

Online 1 – 6 voor jongere en catecheet:

Bij elke les is online extra informatie te vinden met altijd een bijbelstudie, verwerkingsopdrachten en handleiding. De handleiding voor de catecheet geeft bij elke les info over het onderwerp en het doel van de les. Daarnaast zijn er een bijbelstudie en verwerkingsopdrachten voor de groep. Kies wat past bij de groep of laat (enkele) jongeren zelf kiezen op  welke manier zij met het onderwerp bezig gaan.
Extra materiaal is volledig beschikbaar via geloof.nu/GO.

Cover tekstboek 1 Tekstboek 1 - de inhoud

In jaar 1 leer je veel over God, over Zijn grootheid en Zijn liefde voor jou. God is drie-enig. Je kent Hem uit de schepping en de bijbel. God is Schepper, Vader en Koning.
Hij wil graag een relatie met jou! Kan dat? Staan je zonden niet in de weg? Daar leer je over en het is heel bijzonder: de Schepper laat zijn werk niet in de steek. God zorgt zelf voor een Redder. God wil graag Vader zijn, ook van jou!

Tekstboek 2 - de inhoud

Jaar 2 start met lessen over Jezus, zijn geboorte, sterven en opstanding tot zijn wederkomst. Hij is de middelaar die God geeft. Jezus is Heer van de kerk en roept mensen samen. De kerk en verschillende kerkelijke stromingen komen aan bod.
En jij? God kiest je. Jij bent kind van het licht en tegelijk vreemdeling op aarde. Welke gevolgen heeft dat voor je leven?

Tekstboek 3 - de inhoud

Jaar 3 gaat over relaties. Je leert over Gods relatie met mensen in het verbond en bij de (kinder)doop. Je bespreekt het Onzevader.
Ambten in de kerk worden besproken en je nodigt de ouderling uit. Overleg wat jongeren voor de kerk kunnen betekenen.
De laatste lessen gaan over jouzelf, je plannen en idealen, en je geloof.
Extra: Zelf bidden met hulp van bouwstenen.

Tekstboek 4 - de inhoud

In jaar 4 praat je over kerktaalwoorden als roeping, rechtvaardiging en heiliging. Wat betekenen ze en vooral: wat hebben ze jou te zeggen? Je ontdekt daarmee Gods mooie plan met jou.
Verder kijk je naar het praktisch leven in de gemeente en zijn er lessen over jezelf, vriendschap, naastenliefde, milieu en media.
Extra: met pictogrammen een flyer maken of een kerktaalwoordenboek samenstellen.

Tekstboek 5 - de inhoud

De tien geboden komen in jaar 5 aan de orde. Wat wil God graag? En hoe breng je dat in praktijk? Leven naar Gods wil, leidt tot een mooi en goed leven, een leven vol liefde!
Daarnaast lessen over sacramenten, belijdenissen en onderlinge opbouw, want je gelooft in verbondenheid met veel andere christenen.
Extra: 'de tien geboden - nu', om jullie praktische toepassing te delen met de gemeente.

Tekstboek 6 - de inhoud

In jaar 6 leer je over vruchten en gaven van de Geest. Navolging, zekerheid en volharding komen aan de orde: welke keuzes maak je? Je deelt je idealen en geloof met je groepsgenoten.
Kerkgroei door zending, evangelisatie en getuigen van je geloof wordt besproken: het gaat op aarde om zaken van eeuwig leven!
Extra: persoonlijk logboek, meer eigen inbreng en een viering met ouders en vrienden, georganiseerd door de groep.

Extra materiaal 1 – 6
Per boek en per les vind je op /GO

 • Een nadenker
 • Een Bijbelstudie bij de les
 • Verwerkingsopdrachten
 • Een handleiding voor de catecheet

De keuze is royaal zodat je die opdrachten kunt kiezen die passen bij je groep of waarmee je het beste je leerdoel kunt bereiken. Kies gevarieerd en zorg voor leren/onthouden, èn toepassen en evalueren. Kijk bij /GO wat het extra materiaal inhoudt.