Sluiten

Beeldboek

beeldboek_img1
Beeldboek
1 – 4

Een Beeldboek biedt lesstof in beeld en eenvoudige taal. Een overzicht van lesinhoud Beeldboek 1 – 4.
Een deel heeft vijf blokken en 20 lessen. Elke les bestaat uit:

  • Een eenvoudige bijbelnavertelling van een bijbelgedeelte bij de les, met een roodzwart illustratie die het verhaal uitbeeldt.
  • Een les over het onderwerp met afbeeldingen die de les ondersteunen. Het ‘ikje’ beeldt emotie en betrokkenheid uit, de kijker kan zich er mee identificeren.

Dit geloof ik!

Meer beeld en eenvoudige taal, samenvattend over geloof en zelf geloven. Ook geschikt als belijdenisboek. Inhoud Dit geloof ik!

Beeldboeken + Dit geloof ik! hebben toelichting bij de afbeeldingen t.b.v. de leider. Verwerkingsopdrachten staan online op deze site onder de knop /GO. Stuur nieuwe eigen opdrachten in voor deze doelgroep, dan worden ze op de site geplaatst!

Wetskaart, gebedskaart, belijdeniskaart:

Drie kaarten bij de 10 geboden, het Onzevader en de 12 artikelen. Voor gebruik in diensten zijn presentaties beschikbaar onder downloads.

Beeldboek 1 - inhoud

God in de hemel houdt van mensen. Als ik rondkijk kan ik zien hoe machtig God is. God de Vader is Schepper, Jezus is de zoon van God en de heilige Geest helpt mij geloven.
God houdt van mij. Maar God houdt niet van verkeerde dingen. Daarom vecht God tegen zonde. Mensen kunnen het niet weer goed maken, maar God wel! Hij geeft een redder en God gaat alles nieuw maken!
Beeldboek 1 en Tekstboek 1 lopen parallel.

Beeldboek 2 - inhoud

Jezus is de redder die God geeft. Hij is geboren bij Maria. Later is Jezus gestorven aan het kruis, maar Jezus staat op uit de dood. Hij leeft en komt terug. In de kerk hoor ik veel over God en God houdt van mij, dat weet ik zeker! Ik ben een ster, een kind van het licht. Ik doe graag wat God wil.
Beeldboek 2 en Tekstboek 2 lopen parallel.

Beeldboek 3 - inhoud

Een kind van God wordt gedoopt, want God is de Vader, Jezus redt. Als ik bid praat ik met God. Ik leer veel over bidden. Er zijn ook lessen over de dominee en de ouderling en diaken.
God geeft mij een plek op zijn aarde. Ik hoor bij God en vecht tegen verkeerde dingen.
Beeldboek 3 loopt parallel met Tekstboek 3.
Extra: de gebedskaart

Beeldboek 4 - inhoud

God zegt hoe mensen moeten leven. Daarom geeft God de wet. Ik houd van God en van de mensen. Er zijn lessen over de 10 geboden en over de kerkdienst. Verder over mijzelf, vrienden, TV en computer en het milieu. Ik houd van God en wil anderen ook graag over Hem vertellen.
Beeldboek 4 behandelt stof uit met name Tekstboek 5.
Extra: de wetskaart

Dit geloof ik!

Zeven lessen die uit drie delen bestaan: een beeldles, een tekstles en een bijbelnavertelling. Veel meer afbeeldingen dan in Beeldboeken en daarom nog makkelijker.
De basis van geloven komt aan bod, evenals hoe je geloof in praktijk brengt. Er is een les over geloofskeuze, over avondmaal en een les over leven met beperking.
Extra: de belijdeniskaart (+wetskaart en gebedskaart).
Extra2: de korte belijdenis is op muziek gezet, zie downloads.

Wetskaart, gebedskaart, belijdeniskaart

De 10 geboden, het Onzevader en de 12 artikelen in afbeeldingen en eenvoudige tekst. De kaarten horen bij de methode maar zijn ook los te gebruiken.

Voor gebruik in diensten vind je presentaties onder downloads. Door als gemeente hier met enige regelmaat gebruik van te maken zorg je voor herkenning voor beeldboekgebruikers!