Sluiten

Les 24.4 Bijbellezen II

Dag 1 :
2 Samuël 11: 26-12: 7a
  NBV BGT

God gebruikt profeten om in bepaalde situaties duidelijk te laten horen wat zijn wil is. Zo stuurde Hij de profeet Natan naar David. Daarmee laat God zien dat zijn Woord boven de koning staat.


Dag 2 :
Jeremia 18: 1-12
  NBV

Veel profeten, zoals ook Jeremia, kregen de opdracht om Gods straf voor het volk aan te kondigen. Ook in zulke woorden is God toch in liefde op zoek naar zijn volk. Hoe kan dat?

Dag 3 :
Jesaja 11: 1-10
  NBV

Jesaja mag van God aan Israël veel heil beloven. Hij kondigt de komst van de Verlosser aan en tegelijk de komst van de nieuwe aarde. Deze profetie wordt in verschillende etappes vervuld.

Dag 4 :
Micha 5: 1-4a
  NBV

Veel profeten mogen van God spreken over de komst van Jezus Christus, zoals Micha in deze woorden. Ken je meer profetieën die de komst van Christus aankondigen? Welke?

Dag 5 :
Openbaring 4
  NBV

Johannes is een bijzondere profeet. Hij krijgt veel visioenen van God en met wat hij ziet mag hij de kerk bemoedigen. In dit visioen ziet Johannes de troonzaal van God.

Stellingen

 • Profetie kom je nu niet meer tegen.
 • Profetenwoorden zijn altijd waar.
 • Er zijn nog veel onvervulde profetieën.
 • Je kunt nooit controleren of een profetie waar is.
 • Visioenen uit de Bijbel zijn waardevol voor mijn geloof.

Bij de Bijbel

Lees Jesaja 40: 1-11 en gebruik de leesvragen. Herken je iets uit de Psalmen in dit Bijbelgedeelte? Wanneer is/wordt deze profetie vervuld? Wat is de waarde voor jou van dit Bijbelgedeelte?

Bij de Bijbel

Lees Genesis 49: 8-12. Wie is hier de profeet? Tegen wie zijn deze woorden uitgesproken? Op welke manieren worden of zijn ze vervuld? Test met dit Bijbelgedeelte de leesvragen en bedenk waarom dit gedeelte voor jou waardevol is.

In stilte

Lees Jesaja 43: 1-7. Denk er goed over na. Bedenk vervolgens wat je over deze profetie aan God wilt vragen, wat je wilt zeggen of waarvoor je wilt danken.

Creatief

Lees Openb. 21: 11-21 en teken schematisch een stad met fundamentstenen en poorten. Zoek vervolgens op internet (op je telefoon) op welke kleur de edelstenen hebben. Kleur je schema in en schrijf op de fundamentstenen de namen van de 12 stammen van Israël en op de poorten de namen van de 12 discipelen. Zorg dat je tekening stralend wordt met glitters en andere stralend materiaal.

 

Over het lesonderwerp

In de vorige les begon je met het gebruik van leesvragen bij bijbelgenres. In deze les ga je daar verder mee. Daarnaast vertel je over de gelaagdheid van profetieën. Je kunt het vergelijken met een coulissenlandschap of een kijkdoos waarin lagen achter elkaar samen één beeld vormen. Zo heeft een profetie geregeld meerdere betekenislagen.
Bespreek de waarde van profetische woorden in hun eigen tijd (1) en in de tijd waarin je zelf leeft (2). Dat laatste kan vaak een bredere invulling krijgen dan alleen ‘God doet wat Hij zegt’. Wat leer je nog meer?

Lesdoel

 • Kunnen uitleggen dat een profetie meerdere betekenislagen kan hebben.
 • In de praktijk met een profetie kunnen laten zien dat er een betekenis is voor die tijd en voor deze tijd.
 • De leesvragen kunnen gebruiken.
 • Opnieuw bijbelleeservaringen delen en plannen maken voor volgende week.

De bespreking

 • Profetieën zijn lang niet altijd de meest geliefde leesstof. Vraag eerst aan jongeren wat ze weten over profeten.
 • Doe een verkenning. Verdeel profetische bijbelboeken en laat in tweetallen uitzoeken waarover het gaat (kopjes scannen, kan goed met de Bijbel in Gewone Taal).
 • Zorg dat jongeren elkaar blijven stimuleren om uit de bijbel te lezen. Tip: gebruiken de jongeren de weekagenda? Je kunt de linkjes ook op je telefoon aanklikken
 • Overleg over de lesstof met de voorganger. Kan hij een profetie kiezen als preektekst en de gelaagdheid en/of de leesvragen gebruiken?
 • Ontdek samen dat God door de profeten concreet tot mensen sprak. Daaruit spreekt zijn liefde voor mensen, Hij wil hen de tijden door de weg wijzen naar zijn toekomst. Wijs terug naar les 24.2.

 

Profetie

Het woord van God
doorgegeven aan mensen
spreekt aan
op de tijd waarin het gezegd wordt
en klinkt door
voor mensen die later leven.
Veelzeggend
tot al Gods woorden uitgekomen zijn
en je Hem ontmoet.

BIJBELSTUDIE: Haggaï 1: 1-11 en Haggaï 2: 1-9

Je gaat de leesvragen uit de les gebruiken bij een profetie van Haggaï.

Wat je moet weten: Haggaï was een profeet na de ballingschap. Het volk Israël was terug in het eigen land. Iedereen was bezig zijn huis op te bouwen, maar er moest nog heel veel gebeuren. Ook de stad Jeruzalem en de tempel lagen in puin. In die tijd sprak Haggaï. Lees eerst Haggaï 1: 1-11.

 • Bespreek het bijbelgedeelte met de leesvragen uit de les. Je vindt ze in de rechterkolom op bladzijde 86. Klaar? Kijk dan in de slotverzen van Haggaï 1 hoe de mensen reageerden op deze boodschap.
 • Lees nu Haggaï 2: 1-9. Gebruik weer de leesvragen uit de les. In dit gedeelte vind je een dubbele betekenislaag. Welke? Wat betekent deze profetie voor jou?