Sluiten

Les 24.2 Een lange geschiedenis

Dag 1 :
Genesis 18: 9-15
  NBV

God komt op bezoek bij Abraham en Sara. Ze zijn al hoogbejaard. Wat kun je uit het gesprek van God met Abraham leren, over God en over jezelf?

Dag 2 :
Genesis 45: 1-7
  NBV

Wat moest Jozef veel ellende meemaken in zijn leven! Hoelang zou het geduurd hebben, voor hij Gods wijsheid in zijn leven kon ontdekken?
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/genesis/45/1-7

Dag 3 :
1 Samuël 24: 1-8
  NBV

David werd achtervolgd door koning Saul, die hem wilde doden. Maar nu had David de kans! Waarom greep David die kans niet? Wat zegt dat over zijn band met God?

Dag 4 :
Jona 1
  NBV

Jona luistert niet naar God. Hij gaat de andere kant op dan die God hem wijst. Hoe reageert God op Jona’s ongehoorzaamheid?

Dag 5 :
Johannes 21: 15-19
  NBV

Petrus heeft Jezus verloochend. Hoe komt Jezus hem tegemoet? Wat leer je over Jezus uit deze geschiedenis?

Lied

Luister opwekking 148 ‘Gods volk wordt uitgeleid’ en vergelijk dat lied met ‘Nog één rivier’ van Matthijn Buwalda. Waarom passen deze liederen bij de les? Welk lied heeft je voorkeur en waarom? Ken je meer liederen met vergelijkbare inhoud?

In stilte

De lange geschiedenis van Gods volk lees je in de Bijbel, maar welke ‘kleine’ geschiedenis is God al met jou (en je familie) gegaan? Bedenk hoe je Gods hand kunt zien in alles wat er gebeurt en dank God voor wat Hij deed of vraag kracht voor wat Hij je laat meemaken.

Onderzoek

De Bijbel staat vol geschiedenissen en die zijn waar gebeurd. Hoe kun je dat ‘bewijzen’ met de Dode Zee? Google op archeologie en Bijbel en kijk welke voorwerpen een streep zetten onder de geschiedenissen in de Bijbel. Denk ook aan geschiedenissites. Allerlei koningen en plaatsnamen zijn ook elders te vinden. Bedenk na je onderzoek wat je geleerd hebt over God. Wat zou je tegen Hem willen zeggen?

Bespreking

Test je kennis van de Bijbelgeschiedenis. Maak een quiz. Neem tien minuten om in tweetallen vragen te bedenken en stel die elkaar.
Variant: doe de bijbelquiz van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Creatief

Bedenk op welke manier je leeftijdgenoten kunt laten weten dat bijbellezen van levensbelang is. Via app? Een facebookbericht? Een billboard? Een spotje op TV of radioreclame? Kies een vorm die jullie geschikt lijkt en werk het uit. Waar laat je je poster zien? Of je boodschap horen? Breng het in praktijk!

In de groep

Interview elkaar over bijbelleesgewoonten (wanneer/waar/waarom/wat/hoevaak?). Verzamel de gegevens en geef elkaar tips. Publiceer je tips op de kerksite of op facebook en vraag reacties van lezers.

Over het lesonderwerp

Deze les kan eigenlijk niet zonder bladeren in de bijbel. Ontdek de lange lijnen in de geschiedenis. Verken zo nodig waar de verschillende bijbelboeken over gaan en gebruik de info aan de binnenkant van het kaft van Tekstboek 6, zowel voor als achterin.
Zorg dat jongeren beseffen dat die lange lijn ook door de tijd van nu heen gaat en dat ze onderdeel uitmaken van die lijn. Beseffen ze dat? Aan welke kant staan ze of willen ze staan? Hoe ‘voelt’ het te weten dat er een iemand die hele geschiedenis leidt?

Lesdoel

 • Kunnen aangeven welke lange geschiedenislijn er door de bijbel loopt en hoe die verder gaat.
 • Kunnen vertellen welke plek jij zelf inneemt.
 • Aangeven welke bijbelboeken over welke stuk geschiedenis gaat.
 • Kunnen vertellen hoe de dingen van nu betrekkelijk kunnen worden als je ze naast de lange geschiedenislijn zet.

De bespreking

 • Zorg dat je weet hoe het zit met bijbelkennis. Je kunt moeilijk over de lange geschiedenislijn praten als de geschiedenissen zelf nauwelijks bekend zijn of erg zijn weggezakt. In dat geval is het extra belangrijk concrete bijbelleesafspraken te maken. Misschien een idee om in dat geval kinderbijbels te laten meenemen en aan de hand van de platen eea op te frissen.
 • Zorg voor veel verbinding tussen de lesinhoud en de jongeren. Wat is hun mooiste, liefste, spannendste bijbelverhaal? Waar staat dat verhaal in de lange lijn of welke functie heeft het in Gods plan met de mensen.
 • Bespreek apart de plaats die het leven en werk van Jezus heeft in de lange geschiedenis.

 

Optocht

Er loopt een optocht door de tijd
Van de schepping tot de eeuwigheid
En die optocht komt
En dat is gek
Steeds weer op dezelfde plek.

En wij lopen mee (..)
Alleen en soms in groepsverband
Op zoek naar het beloofde land…

(songtekst Paul van Vliet)

BIJBELSTUDIE: Kies één van de volgende psalmen: Psalm 78, Psalm 105, Psalm 106

In alledrie de psalmen wordt een deel van de geschiedenis van het volk Israël bezongen.
Tip: Bespreek in tweetallen of drietallen een verschillende psalm. Vertel elkaar daarna waarover jouw psalm ging en wat je leerde.

Drie psalmen waarin een deel van de lange geschiedenis van Gods volk bezongen wordt.
Bij elke psalm kun je de volgende vragen gebruiken:

 • De psalm kent een inleiding, een middenstuk waarin geschiedenis verteld wordt en een slot. Waar beginnen en eindigen deze onderdelen?
 • Waarover gaat de inleiding? Wat wil de dichter bereiken en waarom?
 • Wat is het slot van de psalm, wat wil de dichter?
 • Welke geschiedenis(sen) worden beschreven?
 • Kijk nu terug naar de inleiding en het slot van de psalm en combineer dat met deze geschiedenis. Wat ontdek je?
 • Maak nu zelf zo’n indeling bij een stuk geschiedenis van Gods volk:
  • Kies welke geschiedenis(sen) je wilt beschrijven.
  • Bedenk wat je in de inleiding vooraf wilt zeggen.
  • Kies wat je aan het eind wilt zeggen, welk doel wil je bereiken?
  • Je kunt deze indeling uitwerken door er een gedicht of een tekst over te schrijven. Of: maak er een lied van en begeleid jezelf met gitaar, piano enz.