Sluiten

Les 24.1 De bijbel

Dag 1 :
Psalm 119: 105-112
  NBV

Psalm 119 is een loflied op Gods Woord, op Gods wijsheid. De dichter zweert zelfs dat hij zich aan Gods Woord zal houden. Zou je hem dat nadoen?

Dag 2 :
Psalm 19
  NBV

Houd je van honing? Gods Woord smaakt nog zoeter! Ook deze psalm bezingt Gods Woord. Het is betrouwbaar, helder, volmaakt. Eet smakelijk!


Dag 3 :
Johannes 1: 1-13
  NBV

Jezus Christus zelf is het licht op ons pad! Hij kwam in deze donkere wereld om ons tot Gods kinderen te maken. In heel Gods Woord draait het om het goede nieuws van Jezus Christus.

Dag 4 :
Efeziërs 5: 15-20
  NBV

Let goed op welke weg je kiest. Paulus spoort je aan om de weg van Gods wil te kiezen. Probeer midden in deze wereld vol dwaasheid Gods wijze wil te kennen en te volgen.

Dag 5 :
Spreuken 1: 1-7
  NBV

Het boek Spreuken zit vol met praktische, wijze levenslessen. Je zou elke dag met één of een paar Spreuken kunnen beginnen.

Stellingen

 • Wie de Bijbel niet leest, kan net zo goed stoppen met geloven.
 • Je kunt God ook op andere manieren dan via de Bijbel leren kennen.
 • De Bijbel is zo moeilijk, zo kan ik God niet goed leren kennen.
 • Ik ben niet zo’n lezer, maar ik weet zeker dat God van me houdt.
 • De Bijbel is voor mij dé manier om God te leren kennen.
 • Ik gebruik verschillende vertalingen om de Bijbel beter te begrijpen.
 • Ik weet niet of alles wat in de Bijbel staat zo gebeurd is.
 • Bijbellezen lukt beter samen met anderen.

Lied

Luister naar ‘Het woord van God’ van de muziekgroep Sela. Leg uit wat dit lied bij deze les betekent.

Plan maken

Vijf lessen ga je praten over de Bijbel en je leert hoe je verschillende Bijbelboeken kunt lezen met leesvragen. Maak een plan hoe je samen gaat Bijbellezen de komende weken. Schrijf het plan op en houd elkaar eraan. Tip: per week sturen één of twee groepsgenoten dagelijks een mail over het Bijbelgedeelte dat jullie lezen. Of: open een chatbox en spreek af dat je elke dag even met elkaar praat/een bericht plaatst over het Bijbelgedeelte.

In stilte

Maak met jezelf een concrete afspraak over het lezen van de Bijbel, eventueel samen met een ander. Vraag of God je wil helpen je plan uit te voeren en vol te houden.

Bij de les – profiel

Maak een profiel van jezelf als christen. Neem de volgende steekwoorden over en zet er jouw beschrijving achter: relatie met God, Bijbelgebruik, toekomstplannen, taak in het leven, relatie met andere mensen, geldbesteding. Je kunt natuurlijk ook andere rubrieken erbij bedenken.
Vergelijk in de groep je profielen. Combineer deze opdracht met de volgende.

Bij de Bijbel – profiel

Kies personen uit de Bijbel uit, zoals koning Saul, Jozef, Aäron, Noach, Elia of Naäman. Maak voor deze mensen een profiel aan. Wat is kenmerkend voor hen als gelovige? Vergelijk de profielen onderling en vergelijk het ook met je eigen profiel. Combineer deze opdracht met de voorgaande.

Onderzoek

Ga naar de site van het Nederlands Bijbelgenootschap en zoek informatie over de Bijbel en over het werk van deze stichting. Tip: neem vijf minuten tijd om op je telefoon te zoeken in tweetallen en vertel elkaar daarna wat je gevonden hebt en wat je opvalt. Bedenk wat je naar aanleiding van deze informatie tegen God wilt zeggen in je gebed.

Test

Doe online de Bijbelquiz. Kies waarover je vragen wilt en op welk niveau je de quiz gaat maken.

Onderzoek

De geschiedenissen uit de Bijbel zijn waargebeurd. Dat kun je checken. Zoek op internet informatie over opgravingen uit de Bijbelse tijd. Welke bewijzen vind je?

Over het lesonderwerp

In dit blok werk je over de bijbel. Zorg dat iedereen een papieren exemplaar heeft om in te bladeren. Deel niet alleen informatie, maar oefen met de leesvragen uit les 3 – 5 (inclusief herhalen, uitwisselen van ervaringen) en bespreek het persoonlijk bijbellezen van de jongeren. Doe dat direct bij de start van het blok, dan heb je een aantal weken om te trainen.
Vertel over je eigen bijbelleeservaringen of nodig iemand uit om daarover te vertellen. Goed voorbeeld doet navolgen.

Lesdoel

 • Kunnen vertellen/uitleggen dat de bijbel de ‘zelfopenbaring’ van God is.
 • Kunnen laten zien met bijbelgedeelten dat de bijbel ook een feitenboek is.
 • Aangeven wat je eigen bijbelleesgewoontes zijn en plannen maken voor persoonlijk bijbellezen de komende tijd.
 • Infomatie over de bijbel, de verschillende boeken en auteurs verzamelen en delen.
 • Kunnen aangeven dat dit boek een middel is voor de relatie met God, de band die Hij met jou wil hebben.

De bespreking

 • Zorg dat er ruimte is voor het praten over bijbelleesgewoontes zonder dat het oordelend wordt naar elkaar toe. Misschien iser in het gezin weinig om op terug te vallen, dan wordt het extra belangrijk om met jongeren te bespreken hoe je het zelf oppakt.
 • Maak duidelijk dat geloven niet het leven van een boek is. Het boek is middel om God beter te leren kennen en te ontdekken hoeveel Hij van je houdt. Vertel over je eigen liefde voor God en over wat je van Hem geleerd hebt door te lezen in de bijbel.
 • Maak een plan hoe je elkaar als groep de komende tijd kunt stimuleren rond bijbellezen.
 • Bespreek het nut van andere vertalingen. Wijs op de Bijbel in Gewone Taal, voor veel jongeren een heel fijne vertaling! Verken samen ook mogelijkheden van bijbelonline en bijbelapps.

Diamant

Zoals een diamant geslepen is in facetten
-elke facet kaatst het licht terug – – in alle omstandigheden schitterend –
– telkens nieuw, je blijft kijken –
zo is de bijbel.
Hoe meer je leest, hoe meer je wilt ontdekken.
Als dit Gods woord is, hoe zal Hij zelf dan zijn.

Opzet van blok 24: De bijbel

 • 24.1 De bijbel:
 • 24.2 Een lange geschiedenis: over de lange lijnen in de bijbel en het volk van God dat bijeen geroepen wordt.
 • 24.3 Bijbellezen I: genres, geschiedenis, wetten, wijsheid en profetie, hoe je deze boeken leest, met leesvragen
 • 24.4 Bijbellezen II: profeten en visioenen, de dubbele betekenis van een boodschap en leesvragen bij deze boeken
 • 24.5 Bijbellezen III: Evangeliën, Handelingen en brieven, voor wie de boodschap is, leesvragen en je antwoord op de bijbel

BIJBELSTUDIE: Jesaja 42: 5-12

Jesaja  vertelt wat God vertelt over zichzelf en doet een oproep.

 • Lees vers 5-9 schrijf op wat God zegt over zichzelf en over wat Hij doet. Let op: in vers 6 staat ‘jij’ en ‘jou’, dat gaat hier over ‘de dienaar van God’. Kijk maar even terug naar vers 1 – 5.
 • Als een god van tevoren vertelt wat er gaat gebeuren, dan kun je echt geloven! Lees vers 9 en bedenk welke dingen God van tevoren al voorzegd heeft en die nu al zijn vervuld. Welke nieuwe dingen gaat God nog doen?
 • Jesaja doet een oproep in vers 10-12. Aan wie doet hij deze oproep? En waarom?
 • Wat heb jij over God geleerd in dit bijbelgedeelte?
 • Hoe kun jij de oproep van Jesaja uitvoeren? Waarom zou je dat doen?