Sluiten

Les 23.5 Eerlijk

Dag 1 :
Psalm 139
  NBV

David weet dat God hem kent, vanbinnen en vanbuiten. Hij wil zijn leven niet voor God verbergen. Hij vraagt juist of God hem wil doorgronden! Waarom vraagt hij dat?

Dag 2 :
Psalm 32
  NBV

David is een tijd zo dwaas geweest, dat hij dacht dat hij zijn zonden kon verstoppen voor God. Maar dat voelde niet goed. Wat een opluchting voor hem, als hij alles belijdt. Een wijze les voor ons!

Dag 3 :
1 Johannes 1: 8-2: 2
  NBV BGT

Maak jezelf niet wijs dat je zonder zonde bent of zonder zonde kunt zijn. Vertrouw erop dat Jezus je reinigt van al je zonden.


Dag 4 :
Galaten 3: 10-13
  NBV

Denk nooit dat het van jouw gehoorzaamheid afhangt of dat jij zelf de hemel moet verdienen. Dat is een doodlopende weg. Vertrouw liever op Gods genade in Jezus Christus!

Dag 5 :
Romeinen 8: 1-4
  NBV

Als je gelooft in Jezus Christus, dan ziet God jou niet meer als zondaar. Hij kijkt via Jezus naar je. Als je in Jezus Christus bent, is er geen veroordeling voor jou! Gelóóf dat!

In de gemeente

Draai een ochtend mee in de kinderclub van je kerk en praat met de kinderen over geloof. Hoe eerlijk zijn ze? Wat kun je van hen leren?

Creatief

Maak een poster rond de woorden ontmaskeren, eerlijk zijn en nieuw hart.

Bij de lesplaat

Wat wil de tekenaar zeggen met deze plaat? Vergelijk dat met de lesinhoud.

Lied (1)

Luister naar het lied ‘Maskers af’ van Marco Borsato. Vergelijk de songtekst met de les. Wat leer je van dit lied? Is er verschil tussen dit lied en de manier waarop God je ziet als je je masker afdoet? Combineer deze opdracht met de volgende.

Lied (2)

Luister naar het lied ‘Maskers af’ van Elly en Rikkert. Gebruik ook de songtekst vind je hier. Wat spreekt je aan in dit lied? Of juist niet? Waarom? Vergelijk dit lied met het lied uit de voorgaande opdracht. Ze hebben dezelfde titel, maar hebben ze ook dezelfde inhoud? Wat zijn de overeenkomsten of verschillen?

Bij de Bijbel

Lees Psalm 139. Welk vers past goed bij de les? Vind je het fijn of beangstigend dat God alles van je weet? Leg uit waarom je dat vindt.

In stilte

Bid of God je wil helpen eerlijk naar jezelf te kijken. Bedenk daarna hoe je relatie met God is en hoe God dat merkt. Vraag je af wat je daarover tegen God wilt zeggen. Bid nogmaals en vraag de hulp van God om dicht bij Hem te leven.

Lied

Luister naar Opwekking 518 ‘Heer, U doorgrond en kent mij’. Bespreek waarom je blij wordt als je dit lied zingt of hoort. Of is dat niet zo?
Luister vervolgens naar het lied ‘Vader vol van vrees en schaamte’. Waarom past dit lied goed achter het voorgaande aan? Zou je het voor jezelf willen zingen/bidden?

 

Over het lesonderwerp:

Gebruik de lesinhoud om ook te praten over belijdeniscatechese. Nodig eventueel iemand uit van de belijdenisgroep of vraag of de voorganger daarover wil komen vertellen. Wat hebben de jongeren nodig om toe te groeien naar zelfstandig geloven? Dat weten ze vaak heel goed zelf. Als er nu een belemmering is, kun je er ook over praten wat er nodig is.

Lesdoel

 • Weten waarom je eerlijk moet kijken naar jezelf.
 • Met de bijbelstudie kunnen uitleggen dat onschuld een geschenk is van God.
 • Kunnen uitleggen bij een voorbeeld wat binnenkant en buitenkantgedrag is en hoe God daar tegenaan kijkt.
 • Naar jezelf kunnen kijken en vertellen hoe je tegen jezelf aankijkt.
 • Kunnen uitleggen dat het verontrustend en ook bemoedigend kan zijn dat God je helemaal kent.

De bespreking

 • Zorg dat de jongeren zich geaccepteerd weten, ook als ze nog niet zeker weten of ze wel geloven, als ze twijfelen enz. De een is niet beter of minder dan de ander, ook niet in geloofsopzicht. Het is juist het bijzondere van geloven dat er niet ‘betere mensen’ zijn, iedereen moet gered worden.
 • Geef gelegenheid om buiten de groep om individueel door te spreken over persoonlijk geloven als daar behoefte aan is.
 • Dit blok kon je gebruiken om persoonlijk bijbellezen en bidden onderling te stimuleren. Hoe is dat gegaan? Deed je het nog niet? Gebruik dan deze les om afspraken te maken voor het volgende blok. Jongeren op deze leeftijd mogen gestimuleerd worden om een eigen verantwoordelijkheid te nemen, ook rond de organisatie van bijbellezen en bidden.
 • Sluit de les af met een gebed tot God waarin je benoemt dat je allemaal van Hem afhankelijk bent, voor je leven elke dag en voor je geloof. Hij moet het geven. Vraag om de hulp van zijn Geest en dank God voor zijn liefde voor mensen.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 23.5 klassiek

 

 

Spiegel

Durf jij  in de spiegel te kijken?
Daar is moed voor nodig.
En eerlijkheid.
Wat ga je zien en wat ga je vervolgens doen?
Welke keuzes maak je en wie mag je helpen?

BIJBELSTUDIE Psalm 26

Je leest een psalm van David en bespreekt hoe dat zit met ‘onschuld’.

 Lees eerst Psalm 26. Wat roept het lezen van deze psalm bij je op?

 • David schreef de psalm. Wat weet je over hem?
 • Mag David deze psalm zingen? Waarom wel/niet?
 • Wijs in de psalm aan waar blijkt dat de schrijver niet eigenwijs is.
 • Durf jij deze psalm te zingen? Mag het? Leg uit.