Sluiten

Les 23.4 Volhouden

Dag 1 :
Openbaring 12: 7-12
  NBV

De duivel kon het niet winnen van Jezus Christus. Hij is de hemel uitgegooid. Maar zo lang hij kan, blijft hij aanvallen. Wee, aarde!, zegt Johannes. Wees op je hoede.

Dag 2 :
Handelingen 5: 1-3
  NBV

De satan doet zijn best om jouw denken te beheersen. Dat deed hij ook bij Ananias. Merk jij in jouw eigen denken of verlangen, dat de satan daarin een rol speelt? Hoe?

Dag 3 :
1 Johannes 3: 5-10
  NBV

Johannes spreekt duidelijke taal: als je in zonde leeft en daarin volhoudt, hoor je bij de duivel. Maar dat is geen noodlot. Jezus is sterker! Leef als bevrijd mens!

Dag 4 :
Efeziërs 6: 10-17
  NBV

God geeft je wapens om stand te houden tegen de duivel. Welke wapens zijn dat? Hoe ga je ze gebruiken in je dagelijks leven?

Dag 5 :
Romeinen 16: 17-20
  NBV

Aan het eind van deze brief spreekt Paulus de christenen moed in. Ze hadden het heel moeilijk. Maar spoedig zal hun grootste vijand vertrapt worden. Volhouden dus!

Stellingen

 • Geloven is altijd vechten tegen je vijanden.
 • Gehoorzaamheid is een sterk wapen in de strijd.
 • Mijn leven mag wel een opknapbeurt krijgen.
 • Voor mij is een complete make-over niet nodig.
 • Ik wil wel geloven, maar dat waait altijd weer over.
 • Volhouden is simpel, gewoon bidden en Bijbellezen.
 • Volhouden kun je nooit alleen.

Creatief

Aan het eind van de les is sprake van een make-over of reset. Laat je daardoor inspireren en verbeeld de make-over van een zondaar naar een vernieuwd mens. Je kunt dat doen door kleurgebruik, met hulp van symbolen of door tekst toe te voegen.

In stilte

Drie vijanden: denk over elke vijand concreet na. Welk gevecht moet je leveren? Bid om Gods hulp en doe dat voor de verleiding van de duivel, aantrekkelijke en tegelijk zondige dingen om je heen en je eigen zondigheid. Luister daarna naar een lied van bemoediging, bijvoorbeeld ‘Heer, U bent mijn leven’.

Bij de les

In de eerste alinea lees je: zit er in elke gelovige niet ook ongeloof? Wat zou daarmee bedoeld worden? Herken je dat?

Klein onderzoek

Zijn onderstaande uitspraken waar? Waarom wel/niet? Leg uit.

 • volharding is een geschenk
 • volharding is iets waar je om moet bidden
 • volharding is een kwestie van stug doorzetten
 • volharding is winnen
 • volharding is trouw Gods wil doen
 • volharding is hopen
 • volharding is af en toe een stukje bijbellezen
 • volharding is een conferentie bezoeken

Bij de bijbel

Bedenk voorbeelden uit de bijbel waarin volharding blijkt. Voorbeelden: Abraham die lang op Gods beloften moest vertrouwen voor zijn zoon Izak geboren werd; of: De profetes Hanna die, toen ze al heel oud was, erbij was toen Jezus in de tempel getoond werd door Jozef en Maria (Luk. 2). Bedenk nog minstens 4 voorbeelden. Wat leer je van deze gelovigen?

Volhouden en de heilige Geest

Bij het werk van de Heilige Geest horen o.a. deze kernwoorden: aansporen, moed inspre­ken, waarschuwen, verbeteren, voor je in de bres springen, voor je pleiten bij de Vader, beschermen tegen de duivel, vernieuwen.

 • Welke begrippen horen bij bijbellezen?
 • Of bij bidden?
 • En welke begrippen passen bij christelijk leven?

Hoe merk jij dat de heilige Geest je helpt? Kun je de heilige Geest ook tegenwerken? Hoe?
Lees samen HC zd 20, v/a 53. Waarom kun je blij worden van dit gedeelte uit de belijdenis?

Bij de lesplaat

Waarom zou de tekenaar een sportbidon gekozen hebben? Wat moet er in jouw bidon zitten om vol te houden?

Over het lesonderwerp:

Volhouden met geloven is een belangrijk onderwerp. Start met inventariseren wat de jongeren daar zelf over kunnen vertellen. Kennen ze hoogte- en dieptepunten in geloven? Hoe komen ze verder of houden ze vol? In deze les kun je ook een ouder gemeentelid vragen daarover te vertellen.
De les heeft als tweede onderwerp vasten. Kies (met de groep) waar je (de meeste)  aandacht aan geeft. Rond vasten kun je ook een praktijkafspraak maken. Je een week lang onthouden van …. Bespreek wel dat onthouding altijd een doel moet hebben, een wijding is aan God. Het is dus heel wat anders dan weinig eten omdat je lijnen wilt of je mobiel een week wegleggen omdat je verslaafd bent aan spelletjes.

Lesdoel

 • Kunnen uitleggen waarom volhouden soms moeilijk kan zijn en wat je van God af wil trekken.
 • Kunnen vertellen wat het werk van de Geest is in je geloofsleven.
 • Kunnen uitleggen wat bijbellezen en bidden met volharding te maken hebben.
 • Met de bijbelstudie kunnen vertellen over volharding en/of vasten.
 • Kunnen vertellen wat vasten is en welke betekenis het kan hebben.

Belijdenis

Bij deze les kun je catechismus zondag 20 v/a 53 gebruiken.

De bespreking

 • Geef in deze les voorbeelden van je eigen manier om vol te houden en wees zo voorbeeld voor de groep.
 • Je kunt vasten als toewijding aan God bespreken in relatie tot ramadan. NB: dat is niet hetzelfde, ramadan is ook om iets te verdienen. Vasten is heel particulier, voor de binnenkamer en in de eerste plaats bedoeld om iets tegen God te zeggen.
 • Deze les kun je goed afsluiten met een gebed om bescherming tegen de aanval van de duivel en de hulp van de Geest om vol te houden.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 23.4 klassiek

 

 

Volhouden

Vandaag nog moeilijk soms.
Tenslotte is er verleiding, zonde, de duivel.
Maar als je elke dag Gods goedheid gaat zien,
begint de eeuwigheid nu al een beetje.
Volhouden dus!

Kies één van beide BIJBELSTUDIES, over volhouden of over vasten. De andere kunnen jongeren eventueel thuis doen.

BIJBELSTUDIE1: Ps. 63:1-9 en Hebr. 10:36-39 (over volharding)

 • Psalm 63 is een psalm van David. In welke situatie is hij en in welk vers lees je dat? Lees meer over zijn situatie in 1 Sam. 23: 14, 15.
 • Lees nu Psalm 63: 1-9 en vat het kort samen. Wat is voor David belangrijk?
 • Kruis aan: volharden is een kwestie van activiteiten/trouw/gevoel/relatie/liefde/stugdoorzetten. Wat kies je en waarom?
 • Lees Hebr. 10:36-39. Vul aan: volharding is …………
 • Wat is het ‘loon’ van volharding? Welke belofte geeft God en wat is de ernst?
 • Hoe ziet ‘volharding’ er voor jouzelf uit? Hoe kan God zien dat je elke dag van Hem houdt en voor Hem wilt leven? Kunnen anderen dat ook zien? Is dat laatste belangrijk?
 • Bedenk wat je aan God wilt zeggen of vragen over volharding en je eigen geloofsleven.

 BIJBELSTUDIE 2: Jesaja 58 en Ezra 8:21-23; Ester 4:13-16; Jona 3:5; Mat. 6:16-18 (over vasten)

Zoek (in groepjes) elk één van volgende bijbelgedeelten op. Ezra 8:21-23; Ester 4:13-16; Jona 3:5; Mat. 6:16-18.

 • In welke tijd/situatie speelt het? Wat leer je hier over het vasten? Vertel elkaar wat je hebt gevonden.

Lees vervolgens samen Jesaja 58.

 • Hoe vastten de Israëlieten?
 • Waarom is God hier niet blij mee? Hoe moeten zij wel vasten?
 • Welke belofte geeft God aan hen die vasten naar Zijn wil?
 • Vergelijk Jesaja 58 met de situaties die je eerder hebt uitgezocht.
 • Welke rol heeft vasten in jouw (geloofs)leven?