Sluiten

Les 23.1 Net als Hij

Dag 1 :
1 Petrus 2: 21-25
  NBV

Petrus noemt Jezus ons grote voorbeeld. In welke dingen moeten we volgens Petrus Jezus’ voorbeeld volgen?

Dag 2 :
Kolossenzen 3: 5-11
  NBV

Door de heilige Geest een nieuw mens worden is als het aantrekken van feestkleren! Dat feestkleed heeft Jezus gedragen: Hij was in alles de volmaakte mens, het beeld van zijn Schepper.

Dag 3 :
Efeziërs 5: 1-2
  NBV

Je mag priester zijn in navolging van Jezus Christus. Je mag van je hele leven één groot offer voor God maken!

Dag 4 :
1 Johannes 3: 11-17
  NBV

Ook Johannes noemt Jezus het grote voorbeeld voor ons allen. Zou jij net zo ver als Hij willen gaan in het geven van liefde?

Dag 5 :
Openbaring 14: 1-4
  NBV

Als je Jezus volgt, kom je uit voor zijn troon! Je bent vrijgekocht uit de wereld om uiteindelijk als nieuw mens aan God te worden aangeboden!

Lied

Luister naar het lied ‘Hier ben ik’ van de groep SELA. Zou jij dit lied willen meezingen? Waarom wel/niet?

Groepsgesprek

Schrijf onderstaande woorden op losse kaartjes en leg ze op tafel. Kies om beurten een kaartje uit en vertel wat dit begrip zegt over Jezus en over jou. Waarom gelden sommige woorden alleen voor Jezus of alleen voor jou?

dienstbaar – liefdevol – eeuwig – zondig – sterfelijk – behulpzaam – egoïstisch – middelaar – leven tot eer van God – snel geïrriteerd – draagt de straf voor anderen – volmaakt – sterfelijk – zoon van God – mensenkind – schuldig voor God – borg voor anderen – heeft vijanden lief – vol begrip – goed voor anderen – redder.

Bij de leskern

In de leskern zie je twee keer profeet-priester-koning. Waar zie je de tweede keer? Waar zie je in jouw leven deze drie dingen? Maak het zo concreet mogelijk. Geef elkaar tips hoe je nog meer profeet, priester en koning kunt zijn.

Bij de ‘Dichtbij’-tekst

Doe de opdracht van de ‘Dichtbij’-tekst net als de groep van Reinout. Waarom staat er WWJD boven deze tekst?

Bij de lesplaat

Stel je voor dat jij deze penning aan een leertje om je hals draagt. Kun je dan aan anderen uitleggen wat hij betekent? Zou je hem willen dragen? Waarom wel/niet?

Bij de belijdenis

Lees zondag 12 van de catechismus en kies voor een van de volgende opdrachten:
A – Vertel de inhoud van een van de twee vragen in eigen woorden; B – schrijf een gedicht of oneliner bij een van de vragen; C – Bedenk hoe je deze catechismuszondag zou willen afbeelden.

Onderzoek

Bekijk in de Bijbel wat het ambt koning, profeet en priester inhoudt. Neem als voorbeelden de koningen David en Salomo, de profeten Natan en Jesaja en de priesters Aäron en Melchizedek. Zoek op welke taak zij hadden of waarom ze bekend geworden zijn. Gebruik zo nodig de zoekfuncties in de online Bijbel op je telefoon. Wat leer je van deze voorbeelden over koning, profeet of priester zijn?

In stilte

Als je iemand wilt navolgen moet je hem of haar waarderen, bewonderen of liefhebben. Hoe denk jij over Jezus? Bedenk waarom jij Hem zou willen volgen. Bedenk vervolgens hoe dat zichtbaar wordt in je leven. Wat ontdek je? Lees Psalm 119: 1-8 en sluit af met gebed.

 

Over het lesonderwerp

Bekijk de opbouw van onderwerpen in dit blok en leg het uit: Jezus als voorbeeld, andere voorbeelden, jijzelf als volgeling, volhouden als gelovige, de keuze voor het geloof. De laatste les van dit blok kan ook voorbereiden voor een gesprek over belijdeniscatechisatie het volgende jaar ja/nee.
Leg in de les uit dat Jezus het grote voorbeeld geeft om na te volgen, maar dat dat in sommige opzichten niet kan. Hij is uniek als het gaat om zijn lijden aan het kruis, het feit dat Hij onze zonden droeg en ervoor betaalde met zijn leven. Als verlosser, middelaar en zoon van God is Hij machtig en verheven. Toch is Hij in zijn menszijn ook tot voorbeeld. Bespreek dit.

Lesdoel

 • Kunnen vertellen waarom Jezus ons voorbeeld is en hoe je dat zelf kunt navolgen.
 • Het unieke van het werk van Christus kunnen uitleggen.
 • Met de bijbelstudie kunnen uitleggen welk voorbeeld Jezus ons geeft.
 • Kunnen vertellen hoe je als profeet, priester en koning kunt leven in het voetspoor van Christus.

Belijdenis

Bij deze les kun je catechismus zondag 12 vr/a 32 gebruiken.

 De bespreking

 • Gebruik bij deze les de aangegeven catechismus zondag 12, dat is een handige hulp.
 • Onderstreep het belang van het volgen van Jezus. Dat kan alleen als je ook goed weet hoe Hij leefde, wat Hij zei, hoe Hij omging met zijn vader in de hemel en met de mensen om Hem heen. Bespreek dat en koppel het daarna aan je eigen levenskeuzes.
 • Bij volgen van Jezus hoort ook je verdiepen in wat Hij zegt en doet. Gebruik dit blok om persoonlijk bijbellezen en bidden bij elkaar te stimuleren. Maak afspraken over leesroosters of over bidden, deel ervaringen en stimuleer elkaar. In de klassieke handleiding staan logboeken om te gebruiken in dit blok.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 23.2 klassiek

Voorbeeld

Jezus leert je

 • van God te houden
 • van de mensen te houden
 • van Gods schepping te houden

Hij heeft voorgedaan hoe het leven er dan uit gaat zien. Een voorbeeld om te volgen.

Opzet van blok 23: Je motivatie

 • 23.1 Net als Hij: Jezus geeft je een voorbeeld om na te leven, een leven in liefde.
 • 23.2 Geloofshelden: gelovigen die voorbeeld voor je zijn, uit de bijbel en uit je eigen omgeving.
 • 23.3 Jouw profiel: over jouw eigen leven, van wie ben jij volgeling?
 • 23.4 Volhouden: Hoe je vol kunt houden in het dienen van God.
 • 23.5 Eerlijk: Kijken naar je eigen leven, de keuzes die je maakt. Houd je van God?

BIJBELSTUDIE  Joh. 13:12-20 en 1 Petr. 2: 21-23

Je leest over het voorbeeld van Jezus als Hij de discipelen de voeten wast en als Hij lijdt. Hoe kun jij Hem volgen?

 • Lees Joh. 13: 12-20. Welk voorbeeld geeft Jezus aan de gelovigen?
 • Wat wil Jezus zijn leerlingen met dit voorbeeld leren?
 • Lees vervolgens 1 Petr. 2: 21-23. Welk voorbeeld geeft Jezus hier?
 • Hoe kun je Jezus volgen als je aan deze twee voorbeelden denkt? Kun je voorbeelden geven van ‘de minste willen zijn’ uit je eigen leven? Of kun je vertellen van andere ervaringen van jou als christen?