Sluiten

Les 22.5 De ontelbare menigte

Dag 1 :
Psalm 122
  NBV

Zingend onderweg! Zoals de Israëlieten zingend naar Jeruzalem reisden om bij de tempel, om bij God te zijn, zo mag jij met blijdschap onderweg zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Reis met een blij hart!

Dag 2 :
Psalm 87
  NBV

Jeruzalem is Gods geliefde stad. Je zult er maar mogen wonen! En dat mag! Van alle kanten stromen de vreemdelingen toe. Hun namen mogen in het bevolkingsregister staan. Die van jou ook.

Dag 3 :
1 Petrus 5: 8-11
  NBV

Op weg naar Gods rijk heb je een gevaarlijke vijand. Die vijand deel je met al je broeders en zusters, waar ook ter wereld. Je staat niet alleen. Bid voor elkaar. En houd moed. God zal je kracht geven.

Dag 4 :
Hebreeën 10: 32-39
  NBV

De joodse christenen moesten vaak veel lijden doorstaan. Lees maar eens wat ze moesten meemaken. Maar lees ook hoe ze bemoedigd worden. Die woorden gelden ook voor jou!

Dag 5 :
Openbaring 21: 21-27
  NBV

Heel Openbaring 21 is een beschrijving van het nieuwe Jeruzalem. Hoe zuiver en rein is deze stad. God laat niets binnen wat tegen Hem ingaat. Jij mag binnenkomen, gereinigd door het bloed van Jezus.

Stellingen

 • De ontelbare menigte is een waardevol visioen voor christenen. Het wordt alleen niet gebruikt.
 • Ongelovigen hebben niets met die grote mensenmassa uit Openbaring.
 • Zoveel mensen? Daar verdrink je in.
 • Voor God is het geen menigte maar een verzameling individuen.
 • Jezus kent ieder mens persoonlijk, ook als het er zo veel zijn.
 • Alleen samen kun je God voldoende loven.
 • Als je straks samen bij die grote menigte hoort, moet je nu al samen op reizen.

Lied bij de ‘Dichtbij’-tekst

Luister naar een versie van Psalm 122, gezongen door jongerenkoor Rejoice. Hoe past het lied bij de ‘Dichtbij’-tekst? Zing het lied mee!

Praktijk

Bemoedig andere christenen, die soms onder moeilijke omstandigheden moeten geloven. Lees daarover op de site van Open Doors. Daar vind je ook adressen waar je een kaartje heen kunt sturen. Doe dat en bid voor deze mensen.

In stilte

Pak je Bijbel en blader erdoorheen. Realiseer je hoelang God al werkt aan het bijeenbrengen van zijn volk en wat Hij daarvoor overhad. Bedenk dat jij er ook bij hoort en dank God.

Bij de lesplaat

Welke foto’s zou jij bij de ontelbare menigte willen leggen? Of: bedenk hoe jezelf af kunt beelden dat God een ontelbare menigte mensen verzamelt.

Over het lesonderwerp:

De ontelbare menigte is niet een vaag lesonderwerp. Het is het perspectief dat God geeft in Openbaring en waarover Hij al sprak tegen Adam en Eva (zij wordt moeder van de levenden) en tegen Abraham (zijn nageslacht wordt ontelbaar, net als de sterren en het zand van de zee). God zegt dit niets voor niets. Ook jongeren mogen zich geroepen weten tot dat volk (ze willen vaak graag ergens bij horen). In dit lesonderwerp komen de onderwerpen van de vier voorgaande lessen samen, hier gaat het naar toe.

Lesdoel

 • De ontwikkeling van Gods volk door de eeuwen heen kunnen aangeven.
 • Met de bijbelstudie kunnen vertellen over de kerk door de eeuwen heen.
 • Je eigen plek in deze lange rij kunnen aangeven.
 • iets kunnen vertellen over wat God belooft voor de toekomst
 • kunnen aangeven hoe God je bemoedigt met die ontelbare menigte

Belijdenis

Gebruik bij deze les catechismus zondag 19 vr/antw 52.

De bespreking

 • Laat jongeren ontdekken wat de waarde is van de ontelbare menigte en dat God daarover al spreekt tegen Adam en Eva en Abraham.
 • Benoem dat jongeren graag ergens bij willen horen of zich soms eenzaam kunnen voelen. God laat je niet alleen staan, niet omdat Hij er altijd is, maar ook omdat Hij mensen om je heen plaatst.
 • Geloven is een reis, niet ieder is op hetzelfde punt. Sommige jongeren twijfelen of zijn sceptisch. Heb respect voor ieders situatie en bidt voor elkaar. Twijfel niet aan de uitnodiging van God: Hij wil je zijn liefde geven!
 • De bijbelstudie bij de les is heel uitgebreid, neem er de tijd voor.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 22.5 klassiek

 

Kijken en geloven

Kijk vannacht naar de sterren.
Tel op het strand de zandkorrels.
God zegt: Zoveel mensen roep ik bij Mij.
Niet te tellen.

Zoveel mensen om bij te horen.
Wat is God groot!

 

BIJBELSTUDIE: de kerk door de eeuwen heen

met 1 Tess. 4:13-18, Hebr. 11:112:2 en Op. 6:9-11; Op. 7:4-8; Op. 7:9-12; Op. 19:6-9; Op. 20:4-6. Deze teksten gebruik je in onderstaande opdracht.

Je verdiept je in de kerk van alle tijden en plaatsen door een tijdbalk te maken. Het is een grote opdracht, neem er de tijd voor. Je zult verrast worden als je dit op je in laat werken.

(a) Verdeel de tijd van de bijbel in perioden als hieronder en schrijf elke periode op een half A4tje, zodat de perioden samen een tijdbalk vormen.

 • Schepping – Noach
 • Noach – Abraham
 • Abraham – Egypte
 • Egypte – Kanaän
 • Kanaän – Tempelbouw
 • Tempelbouw – Ballingschap
 • Ballingschap – Terugkeer
 • Terugkeer – Jezus’ geboorte
 • Jezus’ geboorte – Pinksteren

Schrijf bij elke periode een aantal namen van gelovigen in die tijd (blader in je bijbel of gebruik de zoekfunctie van bijbel online). Hoe zag de samenkomst van Gods volk er uit in die periode? (Tip, dit kun je verdelen en in tweetallen doen).
Leg de delen van de tijdbalk tegen elkaar aan en bespreek hoe God door de tijd heen zijn volk bij elkaar roept.

(b) Vul de tijdbalk verder aan met de perioden:

 • Pinksteren – Reformatie
 • Reformatie – Nu
 • Nu – Wederkomst

Vul samen deze perioden in met namen en met info over de kerk in die tijd. Neem flink ruimte voor de tijd van ‘nu’. Vul daar namen uit je eigen tijd en je eigen naam in.

(c) Gebruik voor het laatste deel van de tijdbalk Op. 6:9-11; Op. 7:4-8; Op. 7:9-12; Op. 19:6-9; Op. 20:4-6. Noteer kort wat je leest over die tijd.

(d) Lees nu Hebr. 11:112:2en vul je tijdbalk verder aan.

(e) Lees tenslotte 1 Tess. 4:13-18 en gebruik dat om het laatste deel van de tijdbalk verder uit te werken.

Wat leerde je voor jezelf van deze tijdbalk? En wat leerde je over God?