Sluiten

Les 22.3 Evangelisatie

Dag 1 :
Matteüs 5: 14-16
  NBV

Jezus zegt dat zijn leerlingen samen een stad op een berg zijn. Zo’n stad wordt gezien en trekt mensen aan! Hoe zou jouw gemeente aantrekkingskracht kunnen hebben?

Dag 2 :
Handelingen 2: 43-47
  NBV

Een gemeenschap van mensen die zich laten leiden door Jezus Christus valt op. De onderlinge liefde die zichtbaar werd in de gemeente van Jeruzalem had grote aantrekkingskracht: de mensen stroomden toe!

Dag 3 :
Hebreeën 13: 1-3
  NBV

Er zijn veel mensen, christen of niet, die het moeilijk hebben: vluchtelingen, gevangenen, armen. Misschien plaatst God ze wel op de weg van jouw gemeente. Dat kan heel verrassend uitpakken!

Dag 4 :
1 Tessalonicenzen 1: 7-10
  NBV

Het is prachtig om te lezen hoe er getuigd werd door de gemeente van Tessalonica. Ook de noodzaak om te getuigen komt duidelijk naar voren. Wat zou je als gemeente vooral door moeten geven?

Dag 5 :
1 Petrus 2: 12-17
  NBV

Daden zijn misschien nog wel belangrijker dan woorden, als je wilt getuigen. Petrus spoort je aan zo te leven, dat anderen daardoor God gaan eren!

In de gemeente

Kijk eens met de ogen van een gast naar de laatste kerkdienst die je meemaakte. Wat zou jij dan denken? Is de dienst uitnodigend en begrijpelijk? Hoe zou je daarvoor kunnen zorgen?

Stellingen

 • Een gemeente kan niet zonder evangelisatieactiviteiten.
 • Het gaat er niet om of mensen gaan geloven, als je maar vertelt over Jezus.
 • Bij evangelisatieactiviteiten moet je ook kijken of het effect heeft.
 • Er mag geen kloof zijn tussen de evangelisatieactiviteit en de kerkdienst.
 • Elke kerkdienst moet geschikt zijn voor gasten.
 • Elke vreemdeling zou het evangelie moeten (kunnen) horen.
 • In de kerk is te veel ‘vaktaal’, een kerkdienst is niet geschikt voor gasten.
 • Het geeft niet als je niet alles begrijpt, als je in de dienst maar ervaart dat God bestaat en dat je tot Hem kunt bidden.
 • Als alle kerkleden in hun leven vertellen over Jezus, is een evangelisatiecommissie overbodig.
 • Niet iedereen hoeft aan evangelisatie te doen.
 • Een azc in de stad is werk aan de winkel voor de gemeente.

In de gemeente

Hoe wordt in jouw gemeente gewerkt aan evangelisatie? Is er een evangelisatiecommissie? Of is er een contactpersoon voor missionair gemeente-zijn? Nodig iemand uit daarover te praten.

Verder lezen

Lees het verhaal van dominee Wim Dekker over missionair gemeente-zijn. Hij legt uit waarom het nodig is missionair te zijn als gemeente en geeft voorbeelden hoe je dat kunt doen. Wat vind jij van zijn verhaal.

Bij de les

Je leest in de les deze vragen: hoe kun je mensen in je dorp of stad bereiken? En: Hoe vertel je hen het nieuws zo, dat ze ernaar luisteren en het gaan geloven? Welke antwoorden zou jij op die vragen geven?

In stilte

Lees de vragen in het laatste blokje tekst van de les. Welke antwoorden geef je daarop? Dank God voor het geloof dat Hij je geeft en vraag of Hij je nog meer liefde voor Hem en voor de mensen om je heen wil geven.

Bij de lesplaat

Wat wil de tekenaar met de plaat zeggen? Waarom is evangelisatie per definitie uitnodigend? Blijkt dat in praktijk? Moet evangelisatie gekoppeld zijn aan een kerkelijke gemeente? Waarom wel/niet?

Over het lesonderwerp

In deze les gaat het over georganiseerde evangelisatie vanuit de gemeente. Persoonlijk getuigen komt in de volgende les aan de orde.

Lesdoel

 • Kunnen uitleggen waarom evangelisatie in Nederland nodig is.
 • Evangelisatie van de plaatselijke gemeente in beeld krijgen.
 • Kunnen uitleggen waarom evangelisatie moet toe leiden naar de kerk.
 • Met de bijbelstudie kunnen uitleggen hoe God helpt met getuigen.
 • Kunnen vertellen hoe gastvrij de eigen gemeente is of moet zijn en hoe jij aan gastvrijheid kunt bijdragen.

De bespreking

 • Laat uitkomen dat evangelisatie past bij het kerkvergaderend werk van Jezus. Hij roept een volk bij elkaar. Geloof is niet los verkrijgbaar, evangelisatie hoort bij gemeentewerk.
 • Bespreek het wonder dat God mensen gebruiken wil om het belangrijkste nieuws door te geven. Vind je het zelf ook echt een waardevolle boodschap?

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 22.3 klassiek

 

De hele wereld

Laat heel de wereld het zien:
dus ook de mensen die in de wijk wonen waar jouw kerk staat.
Hoe welkom zijn ze?
En weten ze dat?

BIJBELSTUDIE 1 Petr. 3:8-17

Je leest wat Petrus schrijft over christelijk leven en over spreken over je geloof.

Lees eerst 1 Petrus 3: 8 – 17.

 • Beschrijf wat christelijk leven inhoudt met vers 8-12.
 • Wat wordt er van een gelovige gevraagd in vers 15a? Doe jij dat? Hoe? Welk onderdeel van de kerkdienst past bij deze woorden?
 • Wat kunnen anderen van christenen verlangen, vers 15b? Hoe zou je dat moeten doen?
 • Heb jij je wel eens mogen/moeten verantwoorden? Vertel elkaar daarover.
 • Vers 14: Ben je zelf wel eens ‘bang’ geweest? En hoe zouden mensen je kunnen verwarren? Waar moet je dan aan denken?
 • Leg uit wat vers 17 betekent.