Sluiten

Les 22.1 Gemeentegroei

Dag 1 :
Kolossenzen 3: 12-17
  NBV

Als het er zo aan toegaat in jouw gemeente, dan is samen gemeente-zijn een feest! Hoe is jouw opstelling in de gemeente? Draag je bij aan de feestvreugde?

Dag 2 :
Hebreeën 10: 19-25
  NBV

We zijn met elkaar onderweg naar de dag van Jezus’ terugkomst. Wat is het belangrijk dat je elkaar blijft aansporen! Hoe kun je dat doen?

Dag 3 :
1 Korintiërs 10: 10-16
  NBV

De gemeente is een bouwwerk van God. Iedereen mag verder bouwen op het fundament van Jezus. Ben jij een bouwer? Hoe?

Dag 4 :
Efeziërs 3: 14-20
  NBV

Gods Woord is zo rijk, de liefde van Jezus Christus is zo diep: je hebt elkaar nodig om er steeds voller van te worden. Samen Gods Woord bestuderen maakt je samen rijk in je geloof. Doe mee aan Bijbelstudie in je gemeente!

Dag 5 :
1 Petrus 5: 1-7
  NBV

Petrus roept de ouderlingen op goed leiding te geven aan de kudde, aan de gemeente. Welke houding verwacht hij in de gemeente ten opzichte van de ouderlingen en ten opzichte van elkaar?

Bij de bijbel

Lees het gebed van Paulus in Efeziërs 3: 14-20. Wat vraagt Paulus? Aan wie vraagt Hij dat? Wat moet er gebeuren? Wat valt je op aan dit gebed?

Bij de bijbel

Lees Handelingen 2: 43-47. Wat deden de mensen die tot geloof gekomen waren? Hoe zag ‘groei’ eruit voor hen? Welk gevolg had het?

In de gemeente

(Deze opdracht staat ook bij les 21.5, hij vraagt voorbereiding en duurt langer.)
Organiseer een gavenmuur. Je vraagt of mensen hun gave willen inzetten in de gemeente. Dat doe je door op te schrijven: je naam en e-mailadres en/of telefoonnummer + de zin: ‘Ik bied aan om …’. Je kunt van alles aanbieden: een cake bakken, oppassen, samen Bijbelstudie doen, bloemen verzorgen voor de kerk, een bezoek brengen, enz. Op een afgesproken zondag hangt iedereen voor de kerkdienst zijn aanbod op in de hal. Na afloop van de dienst mag iedereen een aanbod uitzoeken om te verzilveren. Spreek wel af dat de afspraak binnen drie dagen gemaakt moet worden.
Het idee van een gavenmuur werkt goed als je het voorbereidt met een stukje op de site of in het kerkblad en als je het uitvoert in overleg met de voorganger. Hij zou op de ‘gavenzondag’ een preek kunnen houden die daarbij aansluit.

In de gemeente

Nodig iemand van de kerkenraad uit om te vertellen over het werk in de gemeente. Vraag hem welke bijdrage jongeren in de gemeente kunnen leveren. Bedenk samen met hem een plan. Wat kunnen jullie als jongeren doen? Voer dat uit. Voorbeelden: een dienst voorbereiden, een bijdrage leveren aan de kinderclub, meehelpen bij een maaltijd voor senioren, enz.

Bij de Bijbel

Kies een of twee van de brieven die Jezus door Johannes aan de gemeenten stuurt. Je vindt ze in Openbaring 2 en 3. Schrijf op wat positief en negatief in de gemeente is en welke boodschap Jezus geeft. Wat kan de gemeente nu met die boodschap? Tip: je kunt dit ook in tweetallen doen en verschillende brieven bekijken. Daarna vertel je elkaar wat je ontdekte.

Beelden van de gemeente

Een gemeente is ‘een stad op een berg’, ‘een licht voor de wereld’, ‘een boom met vruchten’,  ‘een lichaam’. Leg uit wat deze beelden zeggen over de gemeente en koppel dat aan ‘groeien’. Wat gebeurt er met een gemeente die ‘licht’ is en die groeit?

In stilte – of als groep

Lees de eerste verzen van een aantal brieven in het NT. Bijna altijd staat er een dankgebed! Bedenk nu zelf een dankgebed voor de gemeente waar jij lid van bent en bid dat.

Over het lesonderwerp

Kijk  naar de onderwerpverdeling van dit blok: gemeentegroei – zending – evangelisatie – getuigen – de menigte die niemand kan tellen. Maak jongeren bewust van de opbouw van het blok.
Groeien is voor een gemeente niet in de eerste plaats toenemen in aantal. Het is vooral groeien in liefde voor God, in kennis over Hem, in leven als christen, in getuigen, in samenleven in liefde in de gemeente. Laat dat de jongeren duidelijk weten en laat het uitkomen in de bespreking. Bespreek de sfeer in de groep, de manier van omgaan: ook daar werk je aan gemeentegroei.

Lesdoel

 • kunnen uitleggen waarom je kunt/moet danken als je naar de gemeente kijkt
 • weten wat gemeentegroei is
 • kunnen uitleggen waarom bijbelstudie kan leiden tot gemeentegroei
 • zwakke en sterke punten van het gemeenteleven kunnen noemen en kunnen uitleggen wat je daarmee moet
 • het beeld van de gemeente als stad op een berg en als licht voor de wereld kunnen uitleggen
 • met de bijbelstudie het beeld van de gemeente als lichaam kunnen uitleggen

De bespreking

 • Voorkom dat je heel negatief doet over eigen gemeente. Het is wel het volk dat Jezus zelf bij elkaar roept.
 • Het kan een optie zijn te benoemen hoe je zou kunnen geloven zonder de gemeente. Wat zou je allemaal missen? Dank God voor de kerk.
 • Bij dit onderwerp kun je een ouderling uitnodigen om hem te laten vertellen. Wat doet de kerkenraad aan gemeentebeleid? Hoe wordt groei gestimuleerd? Welke rol kunnen jongeren daarin vervullen?

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 22.1 klassiek

 

Groeien

 • dat begint met naar God toe groeien, Hij is het licht van de wereld
 • daarna zie je elkaar en de aarde als schepping van God

Opzet van blok 22: De groei

 • 22.1 Gemeentegroei: Samen als gemeente groeien in liefde voor God, de mensen en de aarde.
 • 22.2 Zending: Het goede nieuws van Jezus gaat de wereld door, vroeger, nu, overal.
 • 22.3 Evangelisatie: Georganiseerd vanuit de gemeente het goede nieuws van Jezus vertellen.
 • 22.4 Getuigen: In je eigen leven laten zien dat je van God houdt en daarover vertellen aan anderen.
 • 22.5 De ontelbare menigte: Het volk dat Jezus bijeenroept door de tijd, het toekomstperspectief.

 

BIJBELSTUDIE Ef. 4:11-16

Je ontdekt wat gemeentegroei inhoudt en wie daarin een rol hebben met een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Efeziërs.

Bedenk voordat je het bijbelgedeelte leest met elkaar een omschrijving van ‘gemeentegroei’.
Lees vervolgens Ef. 4: 11-6 en beantwoordt de volgende vragen:

 • Wat doet God? Zet het onder elkaar.
 • Welke dingen doen de gemeenteleden onder leiding van de helpers die God geeft en wat wordt er dan bereikt?
 • Hoe was het leven van die mensen voordat God hen hielp?
 • In dit bijbelgedeelte lees je over een lichaam, een hoofd en gewrichtsbanden. Wie worden daarmee bedoeld? Bespreek ook welke functie deze onderdelen hebben ten opzichte van elkaar.
 • Welke omschrijving van gemeentegroei kun je geven met dit bijbelgedeelte? Vergelijk dat met wat je bij de eerste vraag hebt opgeschreven.
 • Wat past beter bij gemeentegroei, actiebereidheid of liefde voor God/ Waarom?