Sluiten

Les 21.5 Gaven van de Geest

Dag 1 :
Romeinen 12: 4-8
  NBV

Paulus vergelijkt de gemeente van Jezus Christus met een lichaam. Elk lichaamsdeel is nodig. Ieder lid is nodig om met zijn eigen gaven de gemeente op te bouwen.

Dag 2 :
Efeziërs 4: 7-16
  NBV

Ook hier gebruikt Paulus voor de gemeente het beeld van het lichaam. Ieder lichaamsdeel draagt bij aan de groei van het lichaam. Wat draag jij bij aan de groei van jouw gemeente?

Dag 3 :
1 Korintiërs 12: 4-7
  NBV

Niet iedereen krijgt dezelfde gaven van de Geest. Doordat je allemaal verschillend bent, kun je elkaar goed aanvullen. Daarin zie je de wijsheid van Gods Geest: Hij weet wat nodig is voor de opbouw van de gemeente.

Dag 4 :
1 Korintiërs 13
  NBV

Nog belangrijker dan gaven is de liefde. Als je je gaven niet met liefde gebruikt, laat het dan maar!

Dag 5 :
1 Petrus 2: 1-5
  NBV

Petrus gebruikt voor de gemeente het beeld van een huis, dat gevormd wordt uit levende stenen. Samen mag je, met alles wat je bijdraagt, een prachtig huis voor God vormen.

In stilte

Bedenk eerst welke gave jij gekregen hebt. Doe daarna de online gaventest . Komt de uitkomst overeen met de gedachte die je zelf hebt? Hoe kun jij je gave inzetten voor anderen (in de gemeente)? Bid tot God of Hij je helpen wil tot zegen te zijn.

In de gemeente

Welke gaven heeft de Geest gegeven in jouw gemeente? Maak daarvan een lijst en dank God voor wat Hij geeft. Hang de lijst op in de hal van de kerk of publiceer hem op jullie site. Nodig anderen uit om de lijst aan te vullen. Tip: overleg met de voorganger of hij in de dienst wil danken voor de gaven.

In de gemeente

Maak een gavenmuur. Je vraagt of mensen hun gave willen inzetten in de gemeente. Dat doe je door op te schrijven: je naam en e-mailadres en/of telefoonnummer + de zin: ‘Ik bied aan om …’. Je kunt van alles aanbieden: een cake bakken, oppassen, samen Bijbelstudie doen, bloemen verzorgen voor de kerk, een bezoek brengen, enz. Op een afgesproken zondag hangt iedereen voor de kerkdienst zijn aanbod op in de hal. Na afloop van de dienst mag iedereen een aanbod uitzoeken om te verzilveren. Spreek wel af dat de afspraak binnen drie dagen gemaakt moet worden.
Bereidt de gavenmuur voor met een stukje op de site of in het kerkblad en in overleg met de voorganger. Hij zou op de ‘gavenzondag’ een preek kunnen houden die daarbij aansluit. (Je kunt deze opdracht nu opstarten en er mee verder gaan bij les 22.1.)

Testen

Niet alles wat gekoppeld wordt aan Bijbel of geloof komt van de Geest van God. Hoe weet je nu of het klopt wat iemand zegt? Lees eerst deze tekst: 1 Johannes 4: 2, 3. Wat ontdek je? Bedenk daarna dat de Geest zichzelf niet tegenspreekt en nooit tegen Jezus ingaat.

Bij de verdieping

Wat weet jij van de ‘second blessing’ en vergelijkbare gedachten? Kun je in eigen woorden uitleggen waarom deze ideeën niet kloppen met de Bijbel? Tip: kijk ook eens wie of wat centraal staat bij zulke theorieën.

Bij de lesplaat

Bespreek de plaat, wat zou de tekenaar willen zeggen? Wat heeft de Geest aan jou gegeven? Hoe gebruik je dat? Let ook op de achtergrond: waarom is dat met zoveel facetten, net als bij een diamant?

Over het lesonderwerp:

Gaven zijn een geschenk en dus niet iets om over op te scheppen, maar je mag ze wel benoemen om ervoor te kunnen danken. Vertel elkaar wat je echt goed vindt in de ander en bespreek ook waar die ander dat laat zien of hoe je gaven dienstbaar kunt maken aan anderen.
Gaven kun je ook ‘doen’: muzikaal? Zing samen voor God. Behulpzaam? Maak een afspraak om iemand te gaan helpen. Goed in dingen onder woorden brengen? Bid samen met anderen of bemoedig elkaar. Laat je gaven bloeien en geniet ervan. Dank God voor zijn goedheid.

Lesdoel

 • Het onderscheid kennen tussen de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest.
 • Gaven van de Geest kunnen noemen en weten wat hun doel is.
 • Kunnen aangeven of bijzondere gaven in deze tijd te verwachten zijn en hoe je om moet gaan met geestes(?)gaven.
 • Met de bijbelstudie kunnen vertellen over tongentaal.

Bijbel

Bij deze les kun je 1 Kor. 12 en 14 gebruiken.

De bespreking

 • Benoem bij de bijbelstudie dat de bijbel je de weg wijst, en je tegelijk aan het werk zet. God geeft geen antwoordenboek, maar geeft wel alle tools die wij nodig hebben om te ontdekken wat zijn plan is. Dank God voor zijn woord.
 • Maak de gaven van de Geest concreet door te benoemen wat je er nu van ziet in de gemeente. Laat ook zien dat de gaven helpen om als gemeente samen God te dienen.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 21.5 klassiek.

 

 

Cadeaus

Wat de Geest wil geven aan mensen..!
Een leven lang mag je die cadeaus uitpakken, precies passend bij jou.
Zet ze niet in de vitrinekast maar ga er mee aan de slag, in de gemeente.
In je leven voor God.

BIJBELSTUDIE 1 Kor. 14:1-19    

Eén van de gaven van de Geest is het spreken in tongen, ook wel klanktaal genoemd. In de gemeente in Korinthe was daar veel over te doen. Paulus schrijft de gemeente daarover.

– Lees 1 Kor. 14: 1-19. Je ontdekt dat er voor- en nadelen van klanktaal genoemd worden. Maak twee kolommen op een vel papier en zet daarin de voordelen en de nadelen. Zet er achter in welk vers het genoemd wordt. Klaar? Kijk dan eens wat er onder elkaar in de kolommen staat en vergelijk dat met elkaar.
Gebruik de volgende vragen:

 1. Welk probleem speelde er?
 2. Hoe werkte de Geest in mensen?
 3. Hoe moesten mensen omgaan met de gave van de tongentaal?
 4. Wat is het doel van de aanwijzingen die Paulus geeft?
 5. Wat leer je hiervan?