Sluiten

Les 21.3 Volg Mij!

Dag 1 :
1 Johannes 2: 15-17
  NBV

Alle dingen van dit leven gaan voorbij. Als je daar je leven op bouwt, bouw je op drijfzand. Als je eeuwig wilt leven, moet je op iets anders bouwen.

Dag 2 :
Johannes 15: 18-21
  NBV

Het volgen van Jezus kan betekenen dat je er niet meer bij hoort. Waarom zouden ze jou beter behandelen dan Hem? Ben je bereid om in het voetspoor van Jezus te lijden?

Dag 3 :
Hebreeën 12: 1-3
  NBV

Het volgen van Jezus vraagt doorzettingsvermogen. Anderen bereikten de finish al en moedigen je aan. Nu jij nog! Ook Jezus zelf is een voorbeeld van volhouden!

Dag 4 :
Matteüs 19: 27-30
  NBV

Er zijn veel mensen die alles moesten opgeven, omdat ze geloofden in Jezus. Ze lijken wel ‘de beklagenswaardigste’ van alle mensen. Maar wat zou Jezus bedoelen met: vele laatsten zullen de eersten zijn?

Dag 5 :
Matteüs 7: 13-14
  NBV

Jezus spreekt over de brede weg en de smalle weg. Waarom zou Hij de weg naar de hemel smal en moeilijk vindbaar noemen? Kies jij die weg?

Bij de lesplaat

Waarom zijn er zoveel kruisen? Wat of wie zou de tekenaar bedoelen met de voorste figuur of met de rechtopstaande persoon? Draag jij ook een kruis? Leg uit.

Bij de bijbel

In de les lees je hoe radicaal het volgen van Jezus kan zijn: Lucas 14: 25-27. Zoek op wat aan deze verzen voorafgaat. Wat heeft die gelijkenis te maken met deze verzen? Welke conclusie trek je daaruit?

Radicaal

Wat is het meest radicale wat jij hebt gedaan of juist niet hebt gedaan omdat je gelooft? Was het moeilijk om je keuze in dienst van God te maken? Of denk je daar niet zo vaak over na? Bespreek met elkaar hoe het is om dingen voor het geloof te doen of te laten. Wat kost het je? Wat levert het je op?

Jij en volgen

Doe de opdracht volgen met het bespreekblad ‘21.3 Volgen’.

Bij de les

Aan het eind van de les lees je: maak de balans maar op. Wat kost het geloof je? En wat levert het op? Lees eerst Lucas 14: 28-33. Maak daarna voor jezelf een lijstje met twee kolommen. Links staat wat het geloof je kost, wat je op moet geven. Rechts staat wat het geloof je brengt. Hoe ziet jouw balans eruit? Welke conclusie trek je?

Bij de Bijbel

Paulus schrijft aan Timoteüs: het geloof brengt inderdaad grote rijkdom voor iedereen die tevreden is, 1 Timoteüs 6: 6. Zoek op in welk verband Paulus dit zegt en welke boodschap hij geeft aan zijn lezers.

Bij de ‘Dichtbij’-tekst

Paulus is een voorbeeld voor christenen. Maak een lijstje met vijf andere voorbeelden uit de Bijbel. Zet erachter hoe je in hun leven kon zien dat ze Jezus volgden en wat je van hen kunt leren.
Denk bijvoorbeeld aan Abraham, Jakob, Salomo, Zacheüs, Petrus. N.B.: soms zijn deze mensen juist géén voorbeeld. Wanneer niet? Hoe komt dat?

Lied

Luister naar of zing mee met het lied ‘Heer, wijs mij uw weg’ van SELA. Welke weg wijst de Heer jou? Valt het je zwaar die te volgen? Word je blij van zijn weg?

In stilte

Als je achter iemand aan loopt op het strand en je stapt precies in zijn voetstappen, dan merk je dat je anders moet lopen. Je moet bijvoorbeeld grotere stappen zetten. Wat merk jij als je nadenkt over Jezus volgen? Gaat dat als vanzelf of moet je je aanpassen? Maak dat concreet door na te denken over tijdsbesteding, vriendschappen of geldbesteding. Bedenk wat je daarover tegen God wilt zeggen en sluit af met een gebed.

Over het lesonderwerp:

Jezus volgen, dat is ingaan op de uitnodiging. Het heeft radicale gevolgen. Zorg dat duidelijk wordt dat het radicale pas komt na de vraag ‘Volg mij!’. Jezus geeft alles, God geeft je zijn grote liefde. Dat komt eerst, het volgen komt daaruit voort. Juist omdat God alles geeft wil Hij van jou niet ‘iets’, Hij wil je helemaal, Hij wil dat je ook van Hem houdt.

Lesdoel

 • weten dat Christus volgelingen wil en hoe Hij daar tijdens zijn leven aan werkte
 • kunnen uitleggen wat verlies en winst zijn voor het volgen van Jezus
 • met de bijbelstudie kunnen spreken over het volgen van Jezus
 • kunnen aangeven of je zelf bereid bent Jezus te volgen en wat dat voor je leven betekent
 • kunnen uitleggen dat God al lang voor jou heeft gekozen en waar je dat aan kunt zien

De bespreking

 • Zorg dat iedereen aan bod komt in de bespreking. Het evangelie is nodigend en niet ‘moeterig’, waak ervoor dat jongeren elkaar de maat nemen of dat iemand niet durft toe te geven dat hij bepaalde dingen wel of niet doet. Geloven is functioneren in de relatie met God en met elkaar zoals God bedoelt. Dat is radicaal, maar niet veroordelend.
 • Maar, geloven is wel radicaal en gaat verder dan mooie woorden of dierbare gevoelens. Als levensheiliging een ding is, maak dat dan bespreekbaar vanuit de liefde: hoe kun je van God houden terwijl anderen dit of dat zien. Hoe kijk je daar tegenaan?
 • Sluit af met lof aan God en gebed om zijn hulp.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 21.3 klassiek

 

Voetstappen

Als je iemand volgt en in zijn voetstappen loopt, ga je anders bewegen, je ritme wijzigt en je bewegingspatroon gaat lijken op je voorganger.
Dat is wat gebeurt als je Jezus volgt.

BIJBELSTUDIE Lucas 14: 25-35

Je leest wat Jezus zelf zegt over het volgen van Hem.

Maak een kopie van het bijbelgedeelte zodat je kunt markeren wat de indeling is. Geef aan welke teksten bij de volgende verdeling passen:

 • Jezus doet een uitspraak.
 • Hij geeft een eerste voorbeeld.
 • Hij geeft een tweede voorbeeld.
 • Jezus trekt een conclusie.
 • Jezus gebruikt een derde voorbeeld.
 • Bij het laatste voorbeeld komt geen conclusie, die mag de lezer zelf trekken!

Bespreek vervolgens de drie voorbeelden en geef aan wat je er van leert.
Lees daarna nog eens de uitspraak waar dit bijbelgedeelte mee begon. Helpen de voorbeelden je om de uitspraak beter te begrijpen? Leg uit.