Sluiten

Les 21.2 Veilig

Dag 1 :
Jesaja 40: 27-31
  NBV

Waarom reageert God niet? Dat vraagt het volk Israël. Het begrijpt niet waarom God deze moeilijke weg gaat. Welk antwoord krijgt het? Welke steun kun jijzelf uit dit antwoord putten?

Dag 2 :
Job 2: 1-6
  NBV

Misschien begrijp je niets van de ellende die je meemaakt in je leven. Zou Job ooit begrepen hebben waarom hij zo veel moest lijden? Maar één ding is zeker: het loopt God nooit uit de hand!

Dag 3 :
Romeinen 8: 22-28
  NBV

Je kunt het zo moeilijk hebben dat je nauwelijks meer kunt bidden. Wat is het dan mooi om te weten dat de heilige Geest zelf met ons en voor ons bidt. Zal God niet luisteren naar het gebed van zijn eigen heilige Geest?

Dag 4 :
Psalm 146
  NBV

Is er één mens, die jou echt alles kan geven wat je nodig hebt? Deze Psalm spoort je aan, alles van God te verwachten. Let er eens op hoe zijn macht en zijn liefde elkaar versterken!

Dag 5 :
Openbaring 21: 1-8
  NBV

De ultieme troost: God droogt al je tranen. Hij zorgt ervoor, dat het kwaad het niet zal winnen. Er blijft niets van over.

:
 

Bij de Bijbel

In de les lees je over Paulus en Silas en de vrienden van Daniël. Bedenk zelf meer voorbeelden van mensen die op God vertrouwden. Of: leg uit hoe je het vertrouwen ziet van Noach, Abraham, David of Stefanus. Hoe hebben zij God ervaren in hun leven?

Onderzoek

Ga na hoe het leven eruitziet voor iemand die op God vertrouwt en voor iemand die dat niet doet. Maak twee kolommen op een vel papier en schrijf voor de situaties hieronder op wat een gelovige en ongelovige doen. Kies zelf ook nieuwe en actuele situaties.

 • situatie 1: Je tante heeft bericht gekregen dat het onderzoek wijst op een kwaadaardige ziekte.
 • situatie 2: Je bent ontslagen en werkloos geworden.
 • situatie 3: Je doet binnenkort examen.
 • situatie 4: Je buurman gelooft in de evolutietheorie.
 • situatie 5: Een bekende van je is slachtoffer van geweld. Ze kan niet geloven dat God dit kon toelaten.
 • situatie 6: er is ruzie in je familie.

Bij de lesplaat

Wat wil de tekenaar met deze plaat zeggen? Heb jij Gods bescherming wel eens ervaren als een paraplu? Waar beschermde God je voor? Welke gevaren kent jouw leven?
Zijn er meer verkeersborden die je zou kunnen omvormen om een bijbelse boodschap te tonen? Geef voorbeelden.

Creatief

Lees Psalm 23 en maak een gedicht of poster waarin je de beelden van deze psalm gebruikt in combinatie met vertrouwen en veiligheid.

In stilte

De namen van God versterken elkaar. Kies een naam van God en denk daarover na. Kies dan een tweede naam en combineer die met de eerste. Bijvoorbeeld: God is Redder. Hij redt van de zonde en de dood. God is ook Wegwijzer. Hij wijst mij de weg in mijn leven. Die twee samen: God wijst mij de weg naar mijn redding. Omdat Hij mij redden wil wijst Hij mij een goede weg.
Doe datzelfde met andere namen uit dit lijstje: Heerser, Vader, Redder, Geneesheer, Koning, Wegwijzer, Licht van de wereld, Vredevorst.
Dank God voor wie Hij voor je wil zijn.

In de gemeente

Ga op bezoek bij een ouder gemeentelid en vraag hoe hij of zij God ervaren heeft in het leven. Tip: vraag of ze de les willen lezen en daarop willen reageren. Stel deze vraag ook eens aan je ouders.

Namen van God

Schrijf namen of beelden van God op en verdeel ze in de groep (voorbeelden: Leeuw, Lam, Rots, Koning, Almachtige). Bedenk in tweetallen wat de naam/het beeld betekent voor iemand die gelooft. Krijgt de naam extra betekenis als je hem combineert met een van de andere namen? Deel je ervaringen in de groep.

Bij de Bijbel

God vertrouwen in alles? Dan geloof je ook dat zijn regels goed voor je zijn. Dan geloof je dat zijn woorden belangrijk voor je zijn. Wat betekent dat voor je Bijbellezen? Of voor je levensstijl? Laat je daarmee zien dat je God vertrouwt?

Bij de verdieping

Lees antwoord 26 van zondag 9 uit de catechismus en herschrijf het in eigen woorden. Vul daarna het antwoord aan met je eigen ervaringen. Wat is in jouw leven onbegrijpelijk? Geloof je dat God het laat meewerken ten goede? Gebruik hierbij ook Romeinen 8: 28.

Bij de belijdenis

Lees HC zondag 10, vraag en antwoord 27 en 28. Wat lees je over Gods kracht en vaderhand? Waarom is dat belangrijk voor jou? Kun je voorbeelden uit je eigen leven noemen, waaraan je merkte dat je God ervaren hebt?

Over het lesonderwerp

Je veilig weten bij God, dat is een gevoel. Jongeren kunnen zeggen dat ze ‘dat niet zo voelen’ en dan kun je je machteloos voelen. Deze les laat zien dat veiligheid gebaseerd is op wat je van God weet, wat Hij over zichzelf zegt. Gebruik dat om een basis te leggen voor vertrouwen. Een tweede fundament is het voorbeeld van andere gelovigen. Hun levens laten zien dat je God kunt vertrouwen, zij doen voor hoe je met God kunt leven. Twee ‘rationele’ insteken om te groeien in geloofsvertrouwen.

Lesdoel

 • kunnen vertellen Wie is God voor je is en hoe je zijn zorg ziet in je leven
 • bij voorbeelden uit de bijbel kunnen vertellen hoe God zorgt
 • weten hoe je Gods grootheid extra ziet als je zijn namen combineert
 • met de bijbelstudie kunnen vertellen dat God veiligheid geeft en dat gebeurt wat Hij wil

Belijdenis

Gebruik bij deze les catechismus zondag 1 vr/antw 1; zondag 9 vr/antw 26; zondag 10 vr/antw 27,28; zondag 46 vr/antw 120,121

 De bespreking

 • Veiligheid is een gevoel, het heeft te maken met vertrouwen op God, combineer het met de levenssituatie van de jongeren.
 • Veiligheid is ook weten: weten dat God machtig is, dat Hij eerder anderen hielp, dat zijn plan altijd doorgaat. Benoem en combineer het rationele (weten) en subjectieve (gevoel) met je groep.
 • Bij deze les kun je goed Psalm 23 gebruiken.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 21.2 klassiek

 

Je veilig voelen

Je veilig voelen in Gods hand is meer dan een gevoel.
Het is gebaseerd op Gods macht en liefde. Daarover lees je in de bijbel en die ervaar je in je leven.

Lees je bijbel en zie Gods werk in de schepping en in de geschiedenis van de aarde, dan groeit je vertrouwen en voel je je steeds veiliger in Gods hand.

Bijbelstudie Exodus 19: 1-7 en Marcus 4: 35-41

Je leest wat God over zichzelf zegt tegen Mozes en het hele volk Israël. Daarna lees je over de storm op het meer. Beide teksten laten je iets zien over veiligheid bij God.

Lees Ex. 19: 1-7

 • – Zoek een filmfragment of info over arenden. Bekijk het samen. Hoe zorgen arenden voor hun jongen? Waarom moet je daar iets vanaf weten om dit bijbelgedeelte te kunnen begrijpen?
 • – Wie spreekt in dit bijbelgedeelte over arenden? Waarom is het belangrijk dat te weten?
 • – Op welk moment in de geschiedenis van Israël laat God deze woorden tegen zijn volk zeggen? Waarom is het belangrijk dat te weten?
 • Welke toekomst wil God zijn volk geven? En wat vraagt Hij?
 • – Wat hebben vertrouwen en veiligheid met elkaar te maken?

Lees ook Marc. 4: 35-41

 • Wijs de zorg en macht van God aan in dit gedeelte.
 • Hadden de discipelen kunnen weten dat zij veilig over zouden komen? Hoe?
 • Wat heeft God al tegen jouw gezegd over je levensroute? Welke conclusie kun je trekken met dit bijbelgedeelte?