Sluiten

Les 21.1 Eén houvast

Dag 1 :
Romeinen 8: 31-39
  NBV

Ben je weleens bang voor mensen? Of voor dingen die kunnen gebeuren? Lees dan deze tekst. Het is een tekst om elke dag met je mee te dragen: niets en niemand kan jou losmaken van Gods liefde!

Dag 2 :
Romeinen 8: 12-17
  NBV

Houdt God echt van je? Of twijfel je weleens? Misschien staan er ook verkeerde dingen tussen jou en God in? De Heilige Geest wil je helpen om te blijven geloven dat God echt jouw Vader is.

Dag 3 :
Johannes 10: 11-15 en 27-28
  NBV

Jezus gaf voor jou het kostbaarste wat Hij had: zijn eigen leven! Hij is de goede herder. Als je érgens veilig bent, is het wel onder zijn hoede! Jezus gaf zijn leven toch niet voor niets?

Dag 4 :
Psalm 61
  NBV

Een prachtige gebed van kleine mensen tot een machtige God. Zet eens op een rijtje welke beelden hier voor God worden gebruikt. Aan deze machtige en liefdevolle God mag jij jezelf toevertrouwen!

Dag 5 :
1 Tessalonicenzen 5: 9-11
  NBV

Als je twijfelt aan je toekomst of als je onzeker bent en bang, laat je dan moed inspreken door deze woorden. Wat is Gods bedoeling met jouw leven? Waar wil God met jou uitkomen? En wat had God daarvoor over?

Bij de les

Neem ieder een vel papier en schrijf bovenaan wat je liefste bezit is (1). Vouw de bovenrand dubbel, zodat je het niet meer kunt lezen en geef het papier door aan de volgende. Schrijf op dat papier wat je liefste bezit is (2). Vouw dubbel en geef weer door. Herhaal dit en schrijf op welke relatie waardevol is voor je (3), wat je het liefst zou doen morgen (4) en waar je het meest gelukkig van wordt (5). Geef het papier nog één keer door en vouw het open. Bekijk alle antwoorden, bespreek ze  en vergelijk ze met de les. Wat is belangrijk in je leven? Vergelijk je antwoorden ook met HC zondag 1.

Creatief

Lees de ‘Dichtbij’ tekst en maak een cartoon of prent over ‘de onzichtbare tattoo’.

Stellingen

 • Ongelovigen zijn minder gelukkig dan gelovigen.
 • Zonder uitzicht op een eeuwig leven met God kun je hier niet leven.
 • Gelovigen hebben zoveel te bieden aan de mensen op aarde dat ze wel moeten evangeliseren.
 • Pas als je gelooft weet je dat het leven zinvol is.

Bij de lesplaat

Welke band/balk is sterker, de houten met inscriptie of die gevormd wordt door twee handen? Waarom? Wat zou de tekenaar met de plaat willen zeggen? Heb je het kruis in de plaat gevonden?

Creatief

Trek er met je camera op uit en probeer in de natuur voorbeelden te vinden van ‘houvast’ (vogel met jong, een plant die steun vindt bij een boom). Kies drie mooie foto’s uit om aan je groep te tonen. Met uitleg erbij natuurlijk.

Bij de bijbel

Hoe kan God zien dat je echt op Hem vertrouwt? Gebruik bij je antwoord Romeinen 8: 24, 25 en 1 Johannes 3: 19, 20. Bedenk voorbeelden uit de Bijbel van mensen die in hun leven lieten zien dat ze op God vertrouwden.

In het gezin

Praat met je ouders en/of grootouders over de doop. Waarom lieten zij hun kinderen dopen? Was het bij het opgroeien van hun kinderen belangrijk dat het gedoopte kinderen waren? En: wat betekent de doop voor hen?

In de gemeente

Maak een afspraak met een ouder gemeentelid (eventueel in tweetallen) om te vragen naar houvast. zondag 1 van de catechismus. Wat kan die persoon vertellen? Heeft hij/zij houvast gehad aan zondag 1 van de catechismus? Kennen ze die (nog)? Of is zondag 1 een houvast geweest in hun leven? Wanneer dan? Natuurlijk probeer je ook iets te vertellen over je eigen doop en houvast  – als je dat wilt.

Onderzoek en dichtbij

Zoek op internet naar de betekenis van de rode stip op het voorhoofd van Indiase vrouwen. Vergelijk dat met de betekenis van de doop.

Bij de verdieping

Houvast vraagt om vertrouwen en geloof in wat je niet ziet. Hoe zou je mensen kunnen helpen die wat meer rationeel zijn ingesteld? Of is geloven meer iets voor gevoelsmensen?

Groepsgesprek

Lees onderstaande tekst en laat eerst ieder om beurten reageren. Geef je eigen antwoord in je eigen woorden! Na dit rondje kun je kiezen voor (a) bidden en danken voor wat je gedeeld hebt of (b) reageren op elkaars uitspraken.
Heb je even tijd voor me? Ik wil een belangrijke vraag aan je stellen: Waarom leef jij? Of heb je het daarvoor nu ff te druk? School, sporten, feesten, familie, ze slokken al je tijd op. Waarom zou je er over na moeten denken waarom je leeft? Vind je het misschien te spannend en een beetje eng om het daarover te hebben? “Dan moet het zeker ook over Jezus en over God gaan? Is dat niet iets voor oudere mensen? Ik leef nu en daar wil ik van genieten.” Ik wil je uitdagen over die vraag na te denken en er even de tijd voor te nemen. Waarom leef je en wat maakt jouw leven echt gelukkig?

Over de les en het lesonderwerp:

 • Doe een kennismakingsactiviteit voorafgaand aan de eerste bespreking. Bespreek hoe je onderling gaat communiceren (mail, app, sms of.. een eigen facebookpagina?) en deel materiaal en rooster uit. Zorg voor een goede sfeer en vertrouwen onderling. Benoem wat je zelf wel/niet wilt en bemoedig jongeren om te werken aan hun geloof – daar worden jullie samen blij van! Bid om Gods zegen op jullie werk en voor iedere jongere persoonlijk.
 • Deze les gaat over het diepe houvast dat geloven geeft. Mooi als je dat kunt delen of als er openheid is om vragen bespreekbaar te maken.

Lesdoel

 • Kunnen aangeven wat je belangrijk vindt in je eigen leven.
 • Weten dat de zonde je grootste probleem is en kunnen uitleggen waarom dat zo is.
 • Met de bijbelstudie kunnen vertellen hoe God een plan met je leven heeft voor altijd.
 • Kunnen aangeven wat Gods liefde betekent voor je eigen leven en sterven.

Belijdenis

Gebruik bij deze les Catechismus zondag 1 vr/antw 1,2

 De bespreking

 • Maak een plan met je groep wat je dit jaar wilt bereiken als groep en individueel. Schrijf het op en pak het er na een paar weken nog eens bij. Natuurlijk bedenk je samen ook hoe je je plan wilt uitvoeren.
 • Vertel de jongeren over je eigen houvast, wees zo een voorbeeld.
 • Gebruik de laatste alinea van de les om geloven concreet te maken voor jongeren; welke ervaringen hebben zij? Bespreek hoe je geloven in praktijk kunt brengen.
 • Laat een omschrijving in eigen woorden maken van zondag 1 van de Catechismus.
 • Evalueer aan het eind van deze eerste bespreking: wat ging goed, wat kan beter en welke afspraken maak je voor volgende keer? Welke lesvoorbereiding ga je doen?

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 21.1 klassiek

Algemeen

 • Organiseer voor de start van de bespreking een kennismakingsactiviteit.
 • Overleg hoe je met elkaar communiceert (app, mail, sms, eigen facebookpagina…).
 • Start ieder blok met een verkenning van de vijf lessen: welke opbouw is er? Wanneer komt wat aan bod? Maak ook afspraken over ieders inbreng (lessen voorbereiden, kiezen welke online opdrachten je gaat doen, bijbelstudie voorbereiden, enz.).
 • Bid voor elkaar en voor de start van dit jaar.

Opzet van blok 21: Verdieping II

 • 21.1 Geloof geeft je houvast in je leven
 • 21.2 Waarom je bij God veilig bent.
 • 21.3 De oproep Jezus te volgen uit liefde, radicaal en verstrekkend.
 • 21.4 De vrucht van de Geest in je leven.
 • 21.5 De gaven die de Geest uitdeelt in de gemeente.

 

BIJBELSTUDIE Romeinen 8: 18-30

Een preek van Paulus over geloven, over wat God voor je doet, nu en later.

 • Kijk eerst naar vers 18-25 en schrijf in twee kolommen op wat hoort bij je leven nu en bij je leven straks. Wat ontdek je?
 • Ga nu precies kijken naar vers 26. Vertel in eigen woorden wat de Geest voor je doet.
 • Vers 27: Wat weet God van je? En wat zegt de Geest over je tegen God?
 • Vers 29-30: Van ‘uitgekozen’ tot ‘delen in de luister’= een schitterend leven, dat zijn vijf stappen. Welke vijf? Zet ze onder elkaar en vertel bij elk in eigen woorden wat die stap betekent voor jou.
 • Lees nu vers 28. Ben je het er mee eens dat God alles laat meewerken ten goede voor jou? Leg uit.
 • Wat kun je met dit bijbelgedeelte als je via het nieuws hoort van rampen of geweld of als je in je eigen leven moeilijke dingen meemaakt?
 • Wat wil je nav deze bijbelstudie tegen God zeggen in je gebed?