Sluiten

Les 20.5 Het tiende gebod

Dag 1 :
Psalm 119: 161-168
  NBV

Alleen maar willen wat God wil! Volmaakt zuiver zijn in je verlangen! Kun je dat met deze dichter meezingen? Zou je ooit zover kunnen komen? En hoe dan?

Dag 2 :
Psalm 19: 8-15
  NBV

Een loflied op Gods wet. Die is wijs en gezond en zuiver. Dat ben ik zelf vaak niet. Deze psalm sluit niet voor niets af met een gebed, ook over je hart.

Dag 3 :
1 Johannes 1: 5-10
  NBV

Je kunt je zonden beter toegeven dan ontkennen. Ontkennen leidt tot niets, toegeven leidt tot verlossing.

Dag 4 :
Psalm 130
  NBV

Een psalm uit de diepte: er is geen mens die voor God kan blijven staan. Maar God tilt ons op tot grote hoogte: er is vergeving!

Dag 5 :
Filippenzen 3: 10-16
  NBV

Volmaakt zul je in dit leven niet worden. Maar groeien kun je wel! Paulus geeft het voorbeeld. En eenmaal is de zonde voltooid verleden tijd!

OPDRACHTEN

Bijbel
Lees Marcus 7: 14-21. Wat komt er van binnenuit en welke gevolgen heeft dat? De heilige Geest wil je hart vernieuwen. Maak ook een lijstje wat er uit een nieuw binnenste gaat komen. Welke gevolgen heeft dat?

Bij de les en Catechismus
Lees HC zondag 44, vraag en antwoord 115 en vergelijk dat met de lestekst onder het kopje ‘Niet moedeloos’. Wat valt je op? Hoe kijk jij daar tegen aan, herken je het?

Uitleggen
Pas de drie uitlegregels van les 17.1 toe op het tiende gebod.

Bijbel en praktijk
Download het werkblad ‘van begeerte tot zonde’ en doe de opdracht.

In stilte
Wat zijn voor jou verleidingen? Welke zonde doe je steeds of wil je graag doen? Schrijf ze eerlijk op. Bid of God je kracht wil geven daartegen te vechten. Bedenk daarna bij minstens één verleiding een concrete manier om te voorkomen dat je het snel weer doet. Bid nog een keer en vraag of God je plan wil zegenen en je kracht wil geven. Kijk morgen (of na een paar dagen) weer naar je briefje. Hoe is het gegaan? Dank God om kracht of vraag vergeving en vraag om blijvende kracht om door te zetten.
Tip: het is een goed idee om dit samen met een ander te doen. Je kunt elkaar stimuleren. God geeft niet voor niets medechristenen, we kunnen elkaar helpen!

Bij de bijbel en creatief
Lees over de strijd van Paulus in Romeinen 7: 18-25. Schrijf de trefwoorden op of markeer ze op een kopietje. Teken een schema van het gevecht en werk het grafisch uit. Mooi om met zwart en wit te werken (witte letters op zwart en zwarte letters op wit).
Of: download het werkblad ‘verscheurd’ en doe de opdracht bij Romeinen 7.

In de gemeente
Het gevecht om vol te houden in de strijd tegen zonde leveren jullie niet alleen. In de gemeente zijn mensen met jarenlange ervaring. Ga op bezoek of nodig een ouder iemand uit. Vertel van te voren dat je graag wilt horen wat zijn/haar ervaringen zijn over volhouden in geloof. Oudere mensen vinden het vaak fijn daarover aan jongeren te vertellen en ze hebben tips!
Variant: nodig een ouderling uit.

Bij de lesplaat
Op het T-shirt zie je een positieve uitbeelding van de tien geboden, dus wat je juist wél moet doen bij dit gebod. De driehoek staat symbool voor God. Opgeheven handen symboliseren de ‘praise-houding’. Bespreek de tien plaatjes. Op de site geloof.nu vind je een presentatie van de wetskaart. Gebruik die bij de bespreking.

Terugblik (2): creatief
Tien geboden hebben jullie besproken. Bedenk bij elk gebod
– een waarschuwingsbord;
– een bord dat laat zien wat je juist wél moet doen;
– een oneliner.
– Tip 1: deze opdracht kun je goed verdelen en in kleine groepjes uitwerken.
– Tip 2: toon je eindproduct, bijvoorbeeld in de hal van de kerk.

Terugblik (3): in de gemeente
Evalueer de bespreking van de tien geboden. Bedenk wat jullie opgevallen is, wat je leerde en verdeel dat bij de geboden. Overleg met de voorganger en vraag of jullie mogen helpen bij het lezen van de wet, bijvoorbeeld door telkens het gebod te lezen en daarna te vertellen wat jullie opviel of wat jullie leerden.

HANDLEIDING

Lesdoel
– de drie uitlegregels kunnen toepassen bij het tiende gebod
– kunnen aangeven waarom het tiende gebod zo zwaar is en waarom je het nooit kunt houden
– weten wat het tiende gebod zichtbaar maakt over je binnenste, je hart
– Rom. 7 kunnen uitleggen met oog op het tiende gebod
– kunnen uitleggen waarom je verleidingen moet ontvluchten en daar voor jezelf voorbeelden bij kunnen bedenken
– kunnen uitleggen hoe Jezus en de Geest je verlossen en vernieuwen om toch Gods wet te houden uit dank

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 44
Gebruik bij deze les de Nederlands Geloofsbelijdenis artikel 22 – 24

De bespreking
– Praten over je verlangens en verleidingen kan dichtbij komen. Het gaat in eerste instantie ook niet om gedrag en buitenkant – zorg dat je daar dus ook niet blijft hangen.
– Praten over wat je drijft heeft sterk te maken met de relatie tot God. Spreek in je gebed daarover tot God, vraag vergeving voor foute verlangens en bid om kracht verleidingen te weerstaan.
– Zoek voorafgaand aan de avond een bijbeltekst om voor te lezen, waarmee je jongeren kunt bemoedigen: God wil je helpen, Hij kent je, Hij vernieuwt.
– Bij de opdrachten vind je ook werkvormen om terug te kijken op de hele wet. Doe dat na de bespreking van het tiende gebod.
– Tip: Beleg een extra avond om terug te kijken. Je kunt jongeren vragen die avond zelf voor te bereiden. Ieder groepslid heeft een bijdrage, of je verdeelt de geboden: bij elk gebod wordt een korte samenvatting gegeven. Op deze terugblik-avond kun je eventueel ook ouders uitnodigen.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 20.5 klassiek

 

ALGEMEEN

De Heer wijst de goede weg
aan mensen die hem trouw zijn.
Hij zegt hun hoe ze moeten leven.
Dan worden ze gelukkig,
en hun kinderen zullen in vrede leven.
De Heer is dichtbij voor mensen die hem trouw zijn.
Hij geeft hun zijn wetten en regels.
Psalm 25: 12-14 BGT

BIJBELSTUDIE Rom. 7:7-25

 

Je leest wat Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome.

  • Hoe ontdek je wat zondig is? In welk vers herken je het 10e gebod?
  • Paulus beschrijft hoe hij moet vechten tegen zonde. In welke verzen lees je dat?
  • Paulus kiest met zijn verstand voor leven met God. Schrijf de uitspraken die daarbij horen onder elkaar. Tegelijk loopt hij er tegenaan dat hij zondige verlangens heeft en zonde doet. Schrijf de uitspraken die daarbij horen in een tweede rij.
  • Herken je de strijd tussen keuze en zondige verlangens in je eigen leven? Licht dat toe.
  • Moet je blij zijn dat God je zijn wet geeft? Leg dat uit met dit bijbelgedeelte.

Lees Catechismus zondag 44, v/a 113, 114 en 115.

  • Vergelijk zondag 44 met Romeinen 7.
  • Leg uit dat je in antwoord 115 ellende – verlossing – dankbaarheid terugziet.
  • Welk doel heeft de wet van God volgens zondag 44?