Sluiten

Les 20.4 Het negende gebod

Dag 1 :
Handelingen 5: 1-11
  NBV

Mensen kun je makkelijk bedriegen. Maar elk woord dat je spreekt wordt door God gehoord. Goed om je daarvan bewust te zijn.

Dag 2 :
Efeziërs 4: 25-32
  NBV

Paulus spoort ons aan om nieuwe mensen te worden. Welke aansporingen hebben te maken met ons spreken?

Dag 3 :
Spreuken 25: 11-18
  NBV

Een vals woord is dodelijk, een goed woord is een zegen! Laten jouw woorden gouden appels zijn!

Dag 4 :
1 Petrus 4: 7-11
  NBV

Als jij iets zegt, laat het dan zo zijn, dat Gods woorden daarin doorklinken! Zo bouw je op met je woorden.

Dag 5 :
Psalm 15
  NBV

God heeft een hekel aan de leugen, die komt zijn huis niet binnen. Laten wij de leugen dan ook de deur uitzetten.

OPDRACHTEN

Belijdenis – Catechismus
Lees zondag 43 over het negende gebod en beschrijf de inhoud in eigen woorden. Welke regel vind je mooi – moeilijk – opvallend – lastig? Vertel dat in de groep en reageer op elkaar.

Creatief
Luister naar het lied ‘Roddelen’ van Elly en Rikkert. Enkele regels daarvan zijn: Roddelen klessebessen / Tongetjes zo scherp als messen / Pas toch op wat je doet / Roddelen is niet goed. Ontwerp een poster om deze boodschap duidelijk te maken aan anderen.

Muziek
Goede woorden voor God, dat kan met een gebed, een belijdenis of een lied. Kies een mooi lied om te zingen of naar te luisteren of schrijf er zelf een. Maak gebruik van muziektalenten in je groep. Wie kan de zang begeleiden?

Praktijk
Download het blad ‘de waarheid en de liefde’ en bespreek de situaties.

Praktijk
Bedenk minstens drie anti-roddelmaatregelen. Kies er twee uit om de komende week in praktijk te brengen.

In stilte
Bedenk voor jezelf hoe je spreken met en over anderen is. Waar ben je blij mee? Wat zou je willen veranderen? Dank God voor wat je voor anderen mag betekenen en vraag Hem hulp om goede woorden te spreken. Luister afsluitend naar Opwekking 59: ‘Mogen de woorden van mijn mond’. Het lied is gemaakt bij Psalm 19: 15.

Belijden
Wie een geloofsbelijdenis uitspreekt, zegt goede woorden over God. Schrijf voor jezelf of als groep samen een belijdenis over God. Wie is Hij voor je en wat betekent Hij in je leven? Als je dat lastig vindt, denk dan aan de Twaalf Artikelen en gebruik daar delen van. Aan wie zou je de geloofsbelijdenis willen laten lezen?
Tip: overleg met de voorganger van je gemeente of jullie belijdenis in de dienst een plek kan krijgen.

Trainen in de groep
Stel een anti-roddelbewaker aan in de groep. Hij of zij geeft een seintje als je ongemerkt over iemand zit te roddelen. Als dat gebeurt vertel je iets positiefs over die persoon. Hoe vaak moet de anti-roddelbewaker waarschuwen?

Bij de les
Maak twee kolommen op een whiteboard of vel papier. Zet links die dingen uit de les die iets vertellen over de duivel en de leugen, rechts wat je leest over goede woorden en over God. Vul de lijst aan met geschiedenissen of uitspraken uit de bijbel.

Bij de Verdieping
Lees de Verdieping-tekst en kies dan uit de volgende situaties een paar om te bespreken. Hoe zou je daar helpend en niet veroordelend iets over kunnen zeggen? Hoe ben je een goede (christen)vriend?
– Klaas heeft met vrienden een bushokje vernield. Dirk heeft het gezien en komt Klaas tegen.
– Joëlle draagt nogal uitdagende kleding. Anne en Loes kletsen daarover en jij staat erbij.
– Pieter zal waarschijnlijk niet overgaan. Hij zegt dat hij er hard voor werkt, maar jij weet dat hij gameverslaafd is. Je praat met Pieter / een leraar / vrienden.
– Een paar jaar terug heeft Gerard iets van je gestolen. Later heeft hij het teruggegeven en het is uitgepraat. ‘Vergeven.’ Ze willen Gerard penningmeester maken van de sportclub. Wat doe je?
– Het is algemeen bekend dat Ariënne de laatste tijd met wisselende vriendjes optrekt. De vriendenclub laat haar een beetje links liggen. Dan kom jij haar tegen. Wat doe je?

HANDLEIDING

Lesdoel
– de drie uitlegregels kunnen toepassen op het negende gebod
– kunnen uitleggen waarom een vals getuigenis dodelijk kan zijn
– met de bijbelstudie voorbeelden rond het 9e gebod noemen en weten welke rol de duivel daarin speelt
– voorbeelden kunnen geven hoe je met woorden iemands leven onmogelijk kunt maken en hoe je veel goeds kunt doen voor de ander in je spreken
– kunnen aangeven dat leugen en waarheid diepe wortels hebben doordat de duivel leugenaar is en Jezus Christus de waarheid is

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 43

De bespreking
– Praten over spreken, dat betekent dat de bespreking zelf ook goed moet gaan, attendeer op foute opmerkingen en geef complimenten voor mooie opmerkingen naar elkaar toe.
– Geef de groepsleden een bemoedigende bijbeltekst mee of laat de groep onderling een tekst voor elkaar opzoeken. Zo breng je het 9e gebod positief in praktijk.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 20.4 klassiek

 

ALGEMEEN

Oren kunnen horen kunnen luisteren
Monden kunnen spreken kunnen fluisteren

Roddelen klessebessen
Tongetjes zo scherp als messen
Pas toch op wat je doet
Roddelen is niet goed

Her zend Uw licht en Uw waarheid
Dat zij mij leiden voor altijd

Elly en Rikkert

 

BIJBELSTUDIE 1 Kon. 21 en Joh. 8: 44-47

Je leest een bekend bijbelverhaal, waarin allerlei personen aan het woord komen. Bekijk wat er gezegd wordt, geef je mening en kijk wat het 9e gebod erover zegt.

Achab: Wat zegt hij/zij? / Hoe vind je dat? / Wat zegt het 9e gebod daarover?
Nabot: Wat zegt hij/zij? / Hoe vind je dat? / Wat zegt het 9e gebod daarover?
Izebel: Wat zegt hij/zij? / Hoe ………………..
Stadsbestuurders: …………………………..
Getuigen: ………………….
Elia: …………………

In dit verhaal zie je dat God zonde niet laat passeren. 1. Hij oordeelt; 2. Hij komt op voor het slachtoffer; 3. Hij is genadig bij berouw. Laat dat zien met dit verhaal.

Lees vervolgens Joh. 8:44-47.
– Waarom past dit bijbelgedeelte goed bij het verhaal over Nabot?
– Welke typeringen lees je over de duivel?
– Wat zegt Jezus over zichzelf?
– Ken je meer verhalen uit de bijbel waarin leugens leiden tot kwaad en de duivel leugens gebruikt om slechte dingen te laten gebeuren? (Je kunt ook de volgende teksten verdelen en opzoeken: Gen. 3: 1-5, Mat. 4: 1-11, Hand. 5: 1-5, Hand. 13: 6-12)

Variant: Dezelfde manier van bespreken kun je ook gebruiken bij Handelingen 6: 8-14.