Sluiten

Les 19.5 Het zesde gebod II

Dag 1 :
Prediker 11: 7 – 12: 1
  NBV BGT

Je bent jong en je wilt wat. En je mag ook wat! God geeft je de jeugd om van te genieten. Geniet en blijf tegelijk omhoog kijken naar je Schepper.

Dag 2 :
Romeinen 8: 12-17
  NBV

Twijfel je er weleens aan of je er mag zijn? God gaf zijn eigen Zoon om jou tot zijn kind te maken. Laat de Geest je ervan overtuigen, dat dit ook echt voor jou geldt: kostbaar kind van Vader!

Dag 3 :
Romeinen 8: 18-24
  NBV

Misschien is het in je eigen leven, in je lichaam, in je geest, wel zichtbaar: er is veel lijden, er is veel beschadigd, er is veel onvolmaakt. Maar toch: volhouden, als het moeilijk is.

Dag 4 :
Romeinen 8: 25-30
  NBV

Ook al zie je zelf niet altijd het waarom van wat er gebeurt, en ook al zie jij zelf niet altijd hoe je er doorheen komt: God heeft een plan met je leven. Hij weet wat Hij doet.

Dag 5 :
Romeinen 8: 31-39
  NBV

Het kan niet stuk gaan! Als God zijn eigen Zoon… Zoveel liefde…! Dan komt er toch nooit meer iets tussen God en jou? Wie maakt jou wijs dat jij een loser bent?

OPDRACHTEN

Bij de Verdieping
In de laatste alinea lees je ‘Dat is ook het zesde gebod: dat je elkaar helpt met léven, elkaar een plekje geeft.’ Wat zou deze zin betekenen? Kun je er voorbeelden bij bedenken, van anderen of van jezelf? Hoe kan jullie groep dat doen: elkaar helpen met léven?

Bij de Dichtbij-tekst
Download de folder ‘Bidden voor jezelf’. Spreek af dat je het ieder thuis gaat doen en dat je volgende keer ervaringen wisselt.
Variant: doe het in tweetallen en bid voor elkaar.

In stilte
Realiseer je dat je het leven van God hebt gekregen. Kijk in de spiegel naar je uiterlijk, bedenk welke plek God je geeft in je familie, in de kerk, met vrienden. Lees dan Psalm 8 en dank God voor het wonder dat Hij je het leven gaf. Gebruik daarbij de refreinregels van deze psalm.

Lied
Luister naar het lied ‘Een parel in Gods hand’. Waarom spreekt het aan?

Praktijk
Roekeloos gedrag staat haaks op het zesde gebod. Daarbij hoort ook veel drinken, iemand uitdagen tot een gevaarlijke stunt, gevaarlijk gedrag in het verkeer, bijvoorbeeld met scooters. Of niet? Bespreek dat samen.
Bedenk meer vormen van roekeloosheid. Hoe ziet het tegenovergestelde eruit? Is dat niet een levensstijl van watjes? Of is dat juist christelijk?

Creatief
Maak een plaat van jezelf. Het gaat er niet om dat je een zelfportret maakt, maar dat je kleuren en beelden kiest die bij jou passen. Je kunt tekenen of verven, maar je mag ook tijdschriftillustraties gebruiken, die iets zeggen over je hobby, je lievelingsgerecht, enz.
Laat een witte ruimte in de vorm van een hart leeg, en kies een bijbeltekst om daarin te schrijven.
Tip: je kunt ook een ander vragen een tekst voor je te zoeken.

Praktijk
Onderzoek hoe gezond jullie groep is. Hang papieren op met de volgende woorden: patatje met – roken – bodybuilding – biertje – fruit – mixdrankje – blowen – gezond eten – jezelf verzorgen – nachtbraken – fitness – bungee jumpen – make up – xtc. Ieder groepslid kruist met een viltstift bij de woorden ‘ja’ of ‘nee’ aan. Hang daarna alle gezonde en ongezonde papieren bij elkaar en bespreek het resultaat. Hoe gezond zijn jullie? Vind je de uitslag passen bij een christelijke levensstijl? Waarom wel/niet?

HANDLEIDING

Lesinhoud
Veel jongeren worstelen met een negatief zelfbeeld of onzekerheid. Deze les geeft de mogelijkheid daarover te praten. Het vraagt om een veilige sfeer en om behoedzaamheid.

Lesdoel
– weten wat het zesde gebod voor jezelf te zeggen heeft
– kunnen uitleggen waarom je altijd op God kunt rekenen
– kunnen uitleggen hoe je elkaar kunt helpen als iemand sombere gedachten heeft over zichzelf
– kunnen vertellen wat het zesde gebod te zeggen heeft over roekeloos gedrag en genotmiddelen
– het zesde gebod positief kunnen uitleggen voor je eigen leven

De bespreking
– Wees behoedzaam in het spreken over zelfbeeld, depressie, verlangen naar het levenseinde. Maak je je zorgen over een groepslid? Spreek die zorgen uit en zoek samen hulp.
– Waak voor een harde sfeer onderling of voor ongevoelige grappen.
– Lok uit dat jongeren zich uitspreken over gedachten over zichzelf, onzekerheid, twijfel enz.
– Vertel niet alleen over de macht en wijsheid en liefde van God, maar draag elkaar op in de zorg van God. Dat wat je niet tegen elkaar durft zeggen weet Hij al. Hij kent immers je gedachten en kijkt in liefde naar je.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 19.5 klassiek

 

ALGEMEEN

Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt,
maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben. 1 Cor. 13: 12.

BIJBELSTUDIE  Psalm 103

Intro: Bespreek eerst een paar vragen over jezelf: Wie is de baas in je leven? Hoe kijk je tegen jezelf aan? Heeft geloof iets te maken met deze twee vragen? Leg uit.

In de bijbelstudie ontdek je wat Psalm 103 zegt over jou en je relatie met God. Lees Psalm 103.
– Bij deze psalm horen de volgende zinnen: God maakte je uit stof – Je bent sterfelijk – God redt je van zonde – God geeft je eeuwig leven. Markeer de gedeelten van de psalm die hierover gaan of schrijf de versnummers op.
– Zet een kruis je voor alle zinnen waarin iets staat wat God doet. Zet een vinkje voor de zinnen waarin beschreven staat wat mensen doen: om welke dingen gaat het?

– Hoe zou je nu de verhouding van God en mensen beschrijven?
– In vers 11-13 worden drie beelden genoemd. Om welke beelden gaat het en wat wordt er mee bedoeld?
– Welk beeld wordt voor mensen gebruikt in vers 15,16? Waar is dat een tegenstelling van?
– Leg uit dat vers 14 bemoedigend en troostend is.

– Bekijk begin en einde van de psalm. Wat valt je op?
– Welke conclusie trek je voor jezelf uit deze psalm?
Kijk nog eens terug naar de intro. Wil je nog je antwoorden veranderen? Waarom wel/niet?