Sluiten

Les 19.4 Het zesde gebod I

Dag 1 :
Genesis 9: 1-6
  NBV

Waarom je niet aan het leven van een ander mens moet komen? Daarom dus…! God maakt het weer duidelijk op een schoongespoelde aarde.

Dag 2 :
Genesis 4: 1-11
  NBV

De allereerste moord uit de geschiedenis. Die moord komt niet uit de lucht vallen. Wat leer je uit Gods waarschuwing aan Kaïn (vs. 6 en 7)?

Dag 3 :
Matteüs 5: 21-26
  NBV

Nee, het gaat niet alleen over klappen en erger. Jezus waarschuwt voor alles wat daarachter zit: woede, scheldwoorden, ruzies niet goed maken.

Dag 4 :
1 Johannes 3: 11-17
  NBV

Aan het eind van de bijbel wordt de eerste moord weer genoemd. Dat heeft er diep ingehakt. Maar jij hebt Jezus toch leren kennen en zijn liefde?

Dag 5 :
Romeinen 12: 9-21
  NBV

Het zesde verbod, maar dan omgekeerd. Een prachtige vervulling van dat gebod. Zet eens op een rijtje wat je allemaal kunt doen. En doe je het ook?

OPDRACHTEN

Verwonderen
Je verwonderen over de groei van nieuw leven kun je met deze link. Je vindt er foto’s van het groeiende kindje en een beschrijving per week. Lees hierbij Ps. 139: 13-18.

Bij de lesplaat
Er zijn veel ontwikkelingen op medisch gebied. Ben je een beetje op de hoogte? Deel je kennis of spreek af wie informatie verzamelt. Zoek bijvoorbeeld informatie over gentherapie. Waarom is het goed op de hoogte te zijn van medische ontwikkelingen?
In discussies rond medische zaken wordt vaak gevraagd: ‘Mag wat kan?’ Wat zou die zin betekenen? Kun je er voorbeelden bij bedenken? Waar liggen voor jou grenzen?

Bij de les
In de laatste alinea lees je dat christenen mogen helpen lijden te verlichten, zieken te verzorgen en te verplegen. Is dat typisch iets voor christenen? Waarom wel/niet?

Uitleggen
Pas de drie uitlegregels uit les 17.1 toe op dit gebod (zie ook bijbelstudie).

Onderzoek
Er zijn allerlei instanties die vanuit christelijke of algemene overtuiging iets doen voor andere mensen. Denk aan Siriz (voorheen VBOK), Red een kind, Dorcas, ZOA, Amnesty International, Gevangenenzorg, enz.
Kies een of meerdere organisaties uit en zoek er meer informatie over op. Bespreek of zulke organisaties ‘algemeen’ of ‘christelijk’ zouden moeten zijn. Waarom? Maakt het verschil?

In stilte
Concentreer je op een paar contacten van je, bijvoorbeeld een huisgenoot, iemand van je school/werk en iemand uit je vriendenkring. Wie ben jij voor hen? Hoe zou je in die relatie de naastenliefde (extra) vorm kunnen geven? Of zijn er dingen die je beter kunt bijstellen? Hoe? Vraag God of Hij je wil laten zien hoe je in liefde met anderen kunt leven.

Muziek en onderzoek
Bekijk de site van Schrijvers voor Gerechtigheid. Deze groep zegt over zichzelf: ‘Als kerk willen we zingen over de dingen waar Gods hart vol van is. Gods hart klopt voor gerechtigheid, maar toch zingen we daar weinig over. Daarom maakt Schrijvers voor Gerechtigheid nieuwe, Nederlandstalige liederen over gerechtigheid en armoede om te zingen in de kerk.’
Beluister enkele liederen. Wat vind je van deze organisatie/van de liederen?
* Geregeld staan liedjes van Schrijvers voor gerechtigheid op tabblad ‘handige links’.

HANDLEIDING

Lesdoel
– weten wie Heer is van het leven en wat dat betekent voor omgang met geboorte en sterven
– met de bijbelstudie kunnen vertellen over de betekenis van het zesde gebod
– de uitlegregels kunnen toepassen op het zesde gebod
– voorbeelden kunnen geven hoe je het zesde gebod positief in praktijk kunt brengen

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 40

De bespreking
– Bij deze les kun je veel kanten op, denk aan abortus, euthanasie, rascisme, discriminatie, oorlog, verpleging, gehandicaptenzorg, maatschappelijke gerechtigheid en meer. Bespreek met de groep vooraf welke onderwerp je bespreekt. Beleg zo nodig een extra avond over een ander deelonderwerp.
– Benadruk dat een prolife standpunt of een gaan voor vrede enz. voortvloeit uit het erkennen van God als Heer van het leven.
– Veel vragen over een lastig onderwerp, bijvoorbeeld rond euthanasie? Nodig een deskundige uit om erover te vertellen.
– Het zesde gebod betekent ook veel voor de groepssfeer! Wordt ieder groepslid een plek gegund, komt ieder tot zijn recht, voelt niemand zich gepasseerd?

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 19.4 klassiek.

 

 

ALGEMEEN

Welkom in mijn wereld.
Daar waar racisme niet bestaat,
waar liefde ademt in elk leven
en niemand iemand haat.

Waar geen conflicten zijn
en niemand het woord corruptie kent.
Waar alleen de kleuren van je hart
vertellen wie je echt bent.
Uit: Welkom in mijn wereld, Mauricio Plat.

 

Let op: Er zijn twee lessen over het zesde gebod,
houdt de lesstofverdeling in de gaten.

BIJBELSTUDIE    Mat. 5:21-26;  Rom. 12:9-21

Werk de drie uitlegregels eerst zelf uit voor het zesde gebod. Vergelijk je antwoorden daarma met twee bijbelgedeelten.

Lees eerst Mat. 5:21-26
– Welke uitleg geeft Jezus aan het zesde gebod? Wat verbiedt Hij hier concreet?
– Welke opdracht geeft Hij?
– Heeft een ander uitschelden te maken met hoe je tegenover God staat? Leg uit.

Lees vervolgens: Rom. 12:9-21
– Wat lees je hier over een positieve invulling van het zesde gebod? Maak daarvan een lijst.
– Kies uit de lijst een onderdeel wat je nu al in praktijk brengt (vertel elkaar positieve ervaringen).
– Kies uit de lijst ook iets wat je moeilijk vindt om in praktijk te brengen. Geef elkaar tips om verder te komen.

Lees Catechismus zondag 40, v/a/ 105, 106 en 107

Vergelijk deze zondag met je eigen antwoorden en de beide bijbelgedeelten. Welke conclusie trek je?