Sluiten

Les 19.3 Het vijfde gebod II

Dag 1 :
Rechters 17: 1-6
  NBV

In het slot van het boek Rechters wordt wel duidelijk waarom er een overheid moet zijn. ‘In die tijd was er geen koning in Israël,’ en dus… Als je door de laatste hoofdstukken van Rechters bladert, kom je deze woorden vaker tegen.

Dag 2 :
Matteüs 22: 15-22
  NBV

In welke val willen de Farizeeën Jezus laten trappen? Wat leer je van het antwoord van Jezus over het eren van de overheid?

Dag 3 :
Psalm 61
  NBV

In deze psalm lees je een prachtig gebed. In dat gebed wordt ook de koning niet vergeten. Bid jij wel eens voor de koning, en voor de overheid? Waarom zou je het doen?

Dag 4 :
1 Timoteüs 2: 1-4
  NBV

Je kwam deze tekst in de les al tegen. Welke motivatie geeft Paulus hier om voor de overheid te bidden?

Dag 5 :
1 Petrus 2: 18-25
  NBV

Slaven moeten zelfs onrechtvaardige meesters gehoorzamen. Onrecht verdragen? Christus gaf het goede voorbeeld!

OPDRACHTEN

Bij de lesplaat
Welke gezagsdragers herken je op de plaat? Hoe ga jij met hen om? Hoe kun je respectvol zijn of eerbied hebben?

In stilte
Lees eerst dit: God stelt mensen over je aan, stelt ze in een positie waarin ze recht hebben op je eer en respect. Niet omdat ze het verdiend hebben, maar omdat God hen in die positie plaatst. Je moet hen gehoorzamen als aan de Here. Bedenk vervolgens hoe jij dat in praktijk kunt brengen. Sluit af met een gebed voor de overheid.

Creatief
Maak een poster waarin je duidelijk maakt wat het vijfde gebod betekent voor de maatschappij waar je in leeft. Maak het zo concreet mogelijk.

Maatschappij
Zoek uit wat politieke partijen zeggen over een onderwerp dat jullie zelf kiezen. Tip: ga in tweetallen na wat de partij zegt en ga vervolgens met elkaar in debat. Wat is een christelijk standpunt over het onderwerp wat jullie kiezen?

Jij en de overheid
Lees Lucas 12: 11. Wat leer je daar over de overheid? En wat over jouw relatie met de overheid? En wat leer je over God? Lees hierbij Mat. 28: 18. Bij deze vraag kun je goed de levensgeschiedenis van Paulus betrekken. Kun je dat uitleggen?

Praktijk
Zet een cirkel om mensen die het over je te zeggen hebben met een beroep op het 5e gebod:
sportleraar – klasgenoot – politie – directrice van kantoor – leraar – vriendin – ouderling – rechter – zus – minister – winkelpersoneel – vader – jeugdleider.
Bedenk bij elke persoon welke middelen hij of zij kan gebruiken om zijn gezag uit te oefenen. Wanneer verandert het goede gezag in machtsmisbruik?

Maatschappij en belasting
Paulus introduceert een radicale geloofstest: vraag jezelf af hoe graag je belasting betaalt. Zo ontdek je hoe groot je liefde is. Klinkt dat raadselachtig? Duik dan in het artikel over belastingbetalen van Jeroen Sytsma en ontdek wat liefde en belasting met elkaar te maken hebben. Wat is jouw mening over het artikel?

HANDLEIDING

Lesdoel
– weten waarom de overheid gezag heeft en over wie
– weten wat in Romeinen 13 staat over de overheid
– de taken van de overheid kennen en kunnen uitleggen hoe de overheid beeld van de hemelse Koning kan zijn
– concrete voorbeelden kunnen noemen hoe burgers de overheid gehoorzamen, ook voor jezelf

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 39
Gebruik bij deze les de Nederlands Geloofsbelijdenis artikel 36.

De bespreking
– Maak duidelijk wat het verschil is tussen gezag en macht.
– Bespreek wat het ‘eren’ van gezagsdragers inhoudt. Wie brengt dat in praktijk? Geef veel concrete voorbeelden aan elkaar.
– Om het concreet te maken kun je een rondje doen wie er een bijbaantje heeft en hoe er gepraat wordt over de chef.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 19.3 klassiek

 

ALGEMEEN

Kijk rond in de schepping,
tel de sterren
lees Zijn boek:
elke overheid staat onder
de koning van Hemel en aarde.

 

BIJBELSTUDIE   Rom. 13:1-7

Intro: Bekijk ter inleiding op deze bijbelstudie informatie van de site www.opendoors.nl over christenvervolging. Hoe zou jij in die situatie aankijken en omgaan met de overheid?

Lees Romeinen 13: 1-7. Bedenk dat dit bijbelgedeelte geschreven is in een tijd van grote vervolging!
– Waarom moet je de overheid gehoorzamen?
– Maakt het verschil of het gaat om een goede of slechte overheid? Leg uit.
– Geldt de opdracht tot gehoorzaamheid ook voor ons en de huidige regering? Welke woorden uit het bijbelgedeelte passen daarbij?
– Wie moet bang zijn voor de overheid en waarom?
– Welke conclusie kun je daaraan verbinden?
– Dat is de theorie: Bespreek nu de praktijk voor deze situaties: zwart/grijs/wit werken; door rood licht rijden; (belasting)fraude; verkeersovertredingen; spreken over de overheid; omgaan met politie.
– Geef in eigen woorden een korte samenvatting van dit bijbelgedeelte.
– Bid voor mensen die moeten leven onder een slechte overheid of die vervolgd worden om hun geloof.