Sluiten

Les 19.2 Het vijfde gebod I

Dag 1 :
Psalm 105: 1-9
  NBV

God blijft trouw, wel duizend geslachten lang! Eeuwige trouw dus. De hoeveelste generatie zou jij zijn sinds Abraham (4.000 jaar geleden)?

Dag 2 :
Psalm 78: 1-8
  NBV

De ketting moet niet breken! Ouders moeten het doorvertellen aan kinderen. En kinderen weer aan hun kinderen. Doorgeven, dat moet iedereen. Jij komt dus ook aan de beurt. God is groot! Dat mogen we nooit vergeten.

Dag 3 :
Deuteronomium 6: 1-9
  NBV

Een huis waar de liefde voor God centraal staat! Dag en nacht gaat het over Hem. Een beetje overdreven misschien? Maar het is wel duidelijk toch, wat Mozes wil zeggen?!

Dag 4 :
Spreuken 4: 1-13
  NBV

Wijze lessen van een vader voor zijn zoon! Je zult maar zo’n vader hebben.

Dag 5 :
Kolossenzen 3: 18-25
  NBV

Je ouders in alles gehoorzamen, zo wil God dat. Maar God houdt het wel mooi in evenwicht: Vaders, vit niet op je kinderen. Liefhebben en luisteren, dan gaat het goed.

OPDRACHTEN

Bij de lesplaat
Wat wil de tekenaar zeggen met deze plaat? Wat vind je van zijn boodschap?

Bij de les
Geeft God het vijfde gebod voor je jeugd, voor je hele leven hier of voor de eeuwigheid? Hoe zit dat? Is er een leeftijd waarvoor het vijfde gebod niet meer geldt? Hoe kan een schoolkind, jongere, volwassene of bejaarde het in praktijk brengen?

Bij de Dichtbij-tekst
Bespreek het vijfde gebod in je eigen situatie. Misschien zijn er groepsleden die dat liever niet doen? Respecteer dat. Je kunt ook in plaats daarvan gebruik maken van de situaties van David, Margret, Zishi of Yvonne. Bedenk zo nodig nog andere voorbeelden om over te praten.

In het gezin
Vraag je ouders hoe zij het vijfde gebod toe op het contact met hun ouders, als die nog leven.

In stilte
Heb je een fotoalbum over je jeugd? Blader er eens in of bedenk wat je ouders voor je betekenden in de verschillende fasen van je leven. Dank God voor wat Hij aan je geeft in je ouders.
Zijn er dingen die niet goed zijn? Dingen waarover je weleens met iemand zou willen praten? Bedenk met wie, en maak een afspraak. Vraag God om kracht en wijsheid.

Ouders in de bijbel
In de bijbel komen verschillende ouder-kindrelaties aan bod, denk maar aan Jakob en zijn zonen (Gen. 37: 1-4), aan Eli en zijn zonen (1 Sam. 2: 22-25), aan Abraham en het huwelijk van Isaak (Gen. 24: 1-9) of aan Mozes’ geboorte (Ex. 2: 1-4). Bedenk zelf nog andere voorbeelden. Kies per tweetal een voorbeeld en zoek uit wat je in de geschiedenis ontdekt over ouders en kinderen en het dienen van God. Deel je ervaringen in de groep. Wat leer je ervan voor jezelf?

Onderzoek
Waarom is het vijfde gebod een goede regel van God? Zoek dat uit met Deuteronium 6 : 1-9; Psalm 78 : 1-11; Hand. 5:29 en 2 Tim. 1:3-5. Verdeel onderling deze teksten en leg om beurten wat je leert over het vijfde gebod.

HANDLEIDING

Lesdoel
– de drie uitlegregels toepassen bij het vijfde gebod zie (17.1)
– weten waarom ouders zo’n belangrijke positie hebben, voorbeelden uit de bijbel kennen
– met de bijbelstudie kunnen uitleggen welke gevolgen opvoeding kan hebben
– het verschil kunnen uitleggen tussen macht en gezag, daarbij uitleggen aan wie gezagsdragers verantwoording moeten afleggen
– kunnen uitleggen dat het houden van het vijfde gebod zegen brengt en welke zegen God er expliciet aan verbindt

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 39.

De bespreking
– Bedenk dat niet elke ouder-kind relatie goed loopt. Wees alert op signalen en spreek uit dat jongeren je buiten de les om kunnen benaderen als ze verder door willen praten.
– Problemen kunnen voortkomen uit lastige verhoudingen/pubertijd, maar ook uit machtsmisbruik, geweld of misbruik. Overschat jezelf niet, maar vraag hulp als dat nodig is. Vraag echter geen hulp zonder de jongere erin te kennen.
– Bijzondere gezinsverhoudingen zorgen voor ingewikkelde relaties, denk aan adoptie, echtscheiding, tweede huwelijken van ouders, stiefbroers en –zussen.
– Er zijn ook mooie gezinsverhoudingen, spreek dat uit en benoem het als zegen.
– Laat de jongeren merken dat God de opeenvolging van geslachten belangrijk vindt. Hij laat mensen in verbanden leven, dat geldt ook voor de jongeren in je groep. In welke verbanden leven zij, wat kunnen zij daarin betekenen voor anderen?

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 19.2 klassiek

 

ALGEMEEN

Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.
Ps. 78: 3.

Tip: er zijn twee lessen over het vijfde gebod,
houdt de lesstofverdeling tijdig in de gaten.

 

BIJBELSTUDIE Job 1:5; 1 Sam. 1:26-28; 1 Sam. 2:22-25; 1 Sam. 3:13, 14

In deze bijbelstudie geef je eerst kort antwoord op een paar vragen. Daarna bekijk je een aantal bijbelgedeelten. Tenslotte kijk je terug naar je eigen antwoorden.

Intro: Geef kort antwoord op deze vragen:
– Waarom geeft God je ouders?
– Wat hebben je ouders over je te zeggen en wat is hun taak?
– Waarom zijn goede ouders belangrijk voor je?

Bekijk nu wat ouders in de bijbel deden. Lees eerst Job 1: 5
– Wat doet Job als vader voor zijn kinderen? Vind je dat belangrijk?
– Moeten ouders dat nog steeds doen? Waarom?

Lees 1 Samuel 2: 22-25
– Hoe belangrijk was de geboorte van Samuel voor Hanna?
– Hoe vult Hanna ‘voor Samuel zorgen’ in? Begrijp je dat?

Lees 1 Samuel 2: 22-25 en 1 Samuel 3: 13, 14
– Wat doet Eli als vader voor zijn zonen? Wat is het resultaat?
– Wat is Gods antwoord op deze situatie?
– Vind je het onbegrijpelijk? Lees dan 1 Samuel 2: 29. Welk antwoord geeft dit vers?
– Zijn de waarschuwingen van vaders nog steeds zo belangrijk? Om welke waarschuwingen gaat het dan?

Lees tenslotte Efeziërs 6:1-4
– Wat is het gevolg als ouders het er bij laten zitten?
– Wat betekenen deze teksten voor kinderen?
– Wat heb je geleerd voor jezelf over ouders en kinderen?
– Kijk terug naar je antwoorden bij de intro. Laat je ze zo of ga je ze bijstellen? Waarom?