Sluiten

Les 18.5 Belijdenissen

Dag 1 :
1 Timoteüs 6: 11-16
  NBV

Als je je geloof belijdt voor anderen, dan ben je in goed gezelschap! In deze verzen lees je wie jou daarin voorgingen.

Dag 2 :
1 Timoteüs 3: 16
  NBV

Een geloofsbelijdenis als dor papiertje? Hier lees je een belijdenis in de vorm van een loflied! Het geloof is om uit te zingen.

Dag 3 :
Psalm 96
  NBV

Veel psalmen zijn een en al geloofsbelijdenis. Zingend je geloof belijden: daar word je sterk van, daar wordt je hart vol van.

Dag 4 :
Hebreeën 12: 1-4
  NBV

Je loopt mee in een heel lange geloofsoptocht! Er zijn al zoveel mensen die het volgehouden hebben, onder wie ook Jezus. Volhouden, net als zij!

Dag 5 :
Hebreeën 4: 14-16
  NBV

Vasthouden aan het geloof dat je hebt; dat is niet altijd gemakkelijk. Maar je hebt een machtige metgezel, die weet hoe moeilijk het kan zijn. Hij helpt je.

OPDRACHTEN

Voorbeeld
De Nederlandse Geloofsbelijdenis is opgesteld door Guido de Brès. Download de laatste brief , die hij kort voor zijn dood aan zijn moeder schreef. Het is een voorbeeld van persoonlijk belijden. Reageer op de brief.

Bijbel
Lees Filippenzen 2: 10 en 11. Welke belijdenis lees je daar en wie spreken haar uit? Wat is het doel van dat belijden? Vergelijk dat met de belijdenis van de kerk.

Praktijk
In middag/avondkerkdiensten wordt vaak een belijdenis voorgelezen, meestal de Twaalf Artikelen, soms de Belijdenis van Nicea of een paar artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De mensen staan en luisteren, en zingen na afloop een lied. Vind je dat een mooie manier? Hoe zou je kunnen stimuleren dat de mensen begrijpen dat het hun belijdenis is?

Onderzoek
Bekijk de drie gereformeerde belijdenissen (= de Drie formulieren van enigheid). Kies welke opdracht je gaat doen:
– Maak een inhoudsopgave bij de Catechismus of de NGB. Vergelijk dezelfde onderwerpen met elkaar.
– Kies een thema en zoek uit wat de drie belijdenissen erover zeggen, bijvoorbeeld de geboorte van Jezus of het avondmaal.

In de gemeente
Vraag een ouderling of diaken hoe het ging toen hij startte met zijn werk. Hij kan je vertellen over het ondertekeningsformulier. Wat is het? Waarom moet het ondertekend worden? Vraag of je het mag zien.

Bijbel en praktijk
Lees Hebreeën 10: 23. Zoek uit wat er staat over wankelen, hopen, belijden en trouw zijn. Over wie wordt dat gezegd? Wat betekent deze tekst voor je dagelijks leven? Welk advies krijg je in deze tekst?

In stilte
Bedenk wie God voor je is. Bedenk dat voor de drie Personen: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Wat zou je daarover willen zeggen tegen God? Eer God door tegen Hem te zeggen dat je blij bent met wie Hij voor je is. Dat is ook een vorm van belijden.
Wat zou je over God tegen anderen willen zeggen? Vraag je af of je God wilt belijden voor de mensen. Vraag Hem om hulp.

HANDLEIDING

Lesdoel
– kunnen aangeven wat de verhouding is tussen bijbel en belijdenis
– met de bijbelstudie weten hoe je het werk van de Geest van God kunt herkennen
– weten welke 6 belijdenissen er zijn en wat de functie is van een belijdenis
– het belang van handhaving van de belijdenis kunnen vertellen
– de belijdenissen in het kerkboek opzoeken en op hoofdlijnen nagaan

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 7, v/a 22, 23
Gebruik bij deze les de twaalf artikelen, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius, te lezen met deze link.

De bespreking
– Leg uit: Belijden is God eren, omdat je Hem erkent en voor waar aanneemt wat Hij zegt.
– Vraag de groep hoe ze staan tegenover belijdenis doen. Dat heeft in ieder geval deze twee aspecten: God van harte liefhebben, en weten waar je ‘ja’ op zegt, dus kennis hebben van de bijbel en van de geloofsleer. Laat de jongeren reageren op beide aspecten.
– De belijdenissen zijn geen modieus onderwerp, maar kerkleden moeten wel weten wat de kerk belijdt en kennisnemen van de 6 belijdenissen is lesdoel. Laat jongeren ze daarom opzoeken in hun kerkboek of geef een thuisopdracht rond links naar de belijdenissen.
– Kijk terug op blok 18 en evalueer wat je meeneemt van de kerkdienst, de preek, de sacramenten, elkaar opbouwen en belijdenissen. Werkte je met het stappenplan andere aanpak? Evalueer dan de werkwijze.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 18.5 klassiek

 

ALGEMEEN

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Dietrich Bonhoeffer.

BIJBELSTUDIE 1 Joh. 4:1-6 en 4:15,16

 

Johannes schrijft 1 Joh. 4:1-6 over het verschil tussen belijden en vals profeteren.
– Waaraan herken je of een profetie voortkomt uit de heilige Geest?
– Wat laten valse profeten / de antichrist zeggen?
– Wie luisteren naar goede profeten?
– Waaraan herken je de geest van de waarheid en de geest van de dwaling?
– Hoe herken je in deze tijd goede woorden die van God komen?
– Wat moet je zeggen om op een goede manier te belijden?

Lees nu 1 Johannes 4: 15, 16.
– Komt je laatste antwoord overeen met wat je hier leest?
– Hoe blijf je aan God verbonden?
– Elke zondag wordt in kerk de belijdenis uitgesproken. Leg met dit bijbelgedeelte uit waarom dat belangrijk is.

Tip: Lees als voorbeeld van een kerkelijke belijdenis de Geloofsbelijdenis van Athanasius.