Sluiten

Les 18.1 De kerkdienst

Dag 1 :
Psalm 122
  NBV

‘Wij gaan naar het huis van onze Heer’. Als je deze psalm leest, zie je het haast voor je: straten vol met kerkgangers die blij zijn dat ze de Heer gaan ontmoeten.

Dag 2 :
Psalm 84
  NBV

‘Wat hou ik van uw huis!’ zo klinkt deze psalm in de versie van Psalmen voor Nu. Gods huis: echt een plaats om even op adem te komen en kracht te ontvangen!

Dag 3 :
Psalm 100
  NBV

Een kerkdienst is ontmoeting. Je mag wat meebrengen! Wat brengt de dichter van deze psalm mee in de ontmoeting? Wat leer je daarvan voor jezelf?

Dag 4 :
1 Korintiërs 14: 26-32
  NBV

In de gemeente van Korinte was het blijkbaar de gewoonte dat veel gemeenteleden een bijdrage hadden in de samenkomst. Zou dat vandaag ook zo kunnen? Wat zou jij kunnen inbrengen?

Dag 5 :
1 Tessalonicenzen 4: 13-18
  NBV

Elke kerkdienst is een ontmoeting met God. Elke zondag mag je ook samen uitzien naar de ultieme ontmoeting met God en met Jezus en met al Gods kinderen. Een dag om naar te verlangen!?

OPDRACHTEN

Stellingen – Kies welke stellingen je gaat bespreken:
– In de kerkdienst draait alles om de ontmoeting met God.
– In de kerkdienst gaat het vooral om de ontmoeting met elkaar.
– Een kerkdienst waarbij je niet met een goed gevoel naar huis gaat is geen goede dienst.
– Hoe de samenkomsten in oude tijden georganiseerd waren is voor nu niet van belang.
– Je mag geen kerkdienst verzuimen, want de dag van Jezus’ terugkeer kan snel komen.
– Het gaat er niet om of je wel of niet in de kerk zit, maar of je oprecht van God houdt.
– De liturgie is vaak eenrichtingsverkeer.
– Zonder eerbied kun je God niet ontmoeten.

Praktijk en geschiedenis
Download het werkblad ‘eredienst door de eeuwen heen’ en doe de opdracht.

Gebouw en creatief
Het kerkgebouw is de plaats van de ontmoeting tussen God en zijn gemeente. Een architect probeert dat soms te laten zien in de vorm van het gebouw of in de inrichting. Kijk of dat ook geldt voor jullie kerkgebouw. Als je zelf een gebouw zou moeten bedenken, hoe zou jij dan laten zien dat het een ontmoetingsplek is?

Bij de les en in de gemeente
Lees de lestekst onder ‘liturgie’. Bespreek samen een dienst. Herken je dat er afwisselend met elkaar gesproken wordt? Bedenk zelf mooie ‘gespreksmomenten’ met afwisselend bijbelgedeelten en liederen rond een thema.
Variant: Vraag aan de voorganger of jullie mogen meedenken met de liturgie van aanstaande zondag. Zorg dat liederen en lezingen bij elkaar passen.

Praktijk
De ontmoeting met God is een feest, maar dat merk je niet altijd. Bedenk manieren voor jezelf om dat te stimuleren. Bespreek ook hoe je elkaar daarin kunt helpen.
Bedenk hoe de dienst van aanstaande zondag feestelijk kan worden. Tip: zet in de kerk op meerdere plekken bloemen, hang versiering op, heet de mensen bij binnenkomst welkom met…?
Overleg met de voorganger of jullie plan past bij de dienst.

In stilte
Denk na over je ontmoeting met God. Welke woorden passen daarbij? Denk na over blijdschap, verwondering, eerbied, zorg, angst, vertrouwen, verdriet, aarzeling, twijfel, zekerheid, herkenning, verlangen…. Vraag je af waarom bepaalde woorden juist wel of niet passen. Wat leert je dat over je relatie met God? Neem de tijd om daarover na te denken en sluit af met gebed.

Creatief
Maak een poster om niet-kerkleden duidelijk te maken waarom een kerkdienst een feest is.

Praktijk en onderzoek
Er zijn christenen die niet in vrijheid bij elkaar kunnen komen om God te dienen. Zoek op internet informatie over christenen die vervolgd worden en leef je in in hun situatie. Wat betekent de voortdurende angst voor iemands geloof? Sluit af met een gebed voor broers en zussen die lijden om het geloof.

Bij de lesplaat
Wat zegt de lesplaat jou? Past de plaat bij je gemeente en jullie samenkomsten? Waarom wel/niet?

Praktijk
Download het werkblad ‘cartoons’ en bespreek de platen.

 

HANDLEIDING

Lesdoel
– weten dat de kerk de plaats is voor ontmoeting met God en voor zijn aangezicht met elkaar
– kunnen vertellen hoe Gods volk door de tijd heen samenkwam voor God
– het doel van de eredienst kennen en kunnen vertellen hoe je dat ziet in de verschillende onderdelen van de liturgie
– met de bijbelstudie kunnen vertellen over het gemeenteleven en de priesterzegen
– vertellen hoe je zelf in de eredienst aanwezig bent en hoe je dat eventueel kunt verbeteren

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 25 v/a 65

De bespreking
– Let op: Dit blok kun je eventueel anders opzetten met als doel jongeren meer in te schakelen en zich bewust te maken van de opzet leervraag-doel-activiteit-terugblik. Gebruik de informatie uit het Blok 18 Stappenplan andere aanpak.
– Een kerkdienst is in de eerste plaats de gezamenlijke ontmoeting met God. Gelovigen komen samen in zijn huis om naar Hem te luisteren, tot Hem te bidden en te zingen voor Hem en om zijn zegen te ontvangen. Het gesprek gaat dus ook over eerbied, heiligheid, bescheidenheid, een luisterhouding.
– Voorkom dat er een moppersfeer ontstaat over saaiheid, routine of meningsverschillen. Als dat wel is wat jongeren bezig houdt, benoem dan dat dit haaks staat op het voorgaande en bespreek wat er moet gebeuren om de ontmoeting in een ander licht te zien.
– Leg een link met het eerste en tweede gebod: Alleen God dienen en op de manier die Hij graag ziet.
– Tip: overleg met de voorganger of de groep een liturgie bij zijn preektekst mag maken.
– Spreek met jongeren af dat ze voor de volgende les een preekverslag maken en/of een verslag van de hele dienst (onderwerp volgende les is de preek). Tip: Laat de voorganger weten dat je groep een verslag gaat maken.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 18.1 klassiek

ALGEMEEN

Kerkdienst, preek en sacramenten
bespreken en beleven,
in de relatie met God
en de kring van gelovigen
elkaar bouwend
Zijn naam belijdend.

Blok 18 gaat over de kerkdienst, de preek, de sacramenten, elkaar opbouwen en belijdenissen. Wil je de bespreking van de tien geboden niet onderbreken, bespreek dit blok dan als laatste.

Met blok 18 kun je kiezen voor een wat andere opzet, lees daarover in Blok 18 Stappenplan andere aanpak.

 

Bijbelstudie Heb. 10:19-25 en Num. 6:22-27

Je leest eerst Hebreeën 10: 19-25.
– Vss. 19-21a: Kunnen wij bij God komen? Waarom wel/niet?
– Jezus wordt hogepriester genoemd. Welk priesterwerk lees je in deze verzen?
– Vers.22: Welke drie dingen zijn gebeurd door het werk van Jezus?
– Vss. 22-25: Drie oproepen staan er. Ze beginnen alle drie met ‘laten we…’. Geef de drie oproepen weer in eigen woorden.
– In dit bijbelgedeelte wordt één ding genoemd wat gelovigen niet moeten doen. Wat? Waarom niet?

Tijdens kerkdiensten spreekt de voorganger de zegen uit. Dat is een priestertaak. Je leest erover in Numeri 6: 22-27.
– Welke opdracht krijgt de priester?
– In het bijbelgedeelte staat een synoniem voor zegenen: welk?
– Welke belofte verbindt God daaraan?
– Waarom is het belangrijk dat deze zegen nog steeds uitgesproken wordt? Gebruik in je antwoord ook het gedeelte uit Hebreeën.