Sluiten

Les 17.5 Het vierde gebod

Dag 1 :
Handelingen 2: 42-47
  NBV

Samen komen om te vieren, om te luisteren, om te bidden, om te loven, om te delen: ja, als je ook zo vol bent van het goede nieuws van Christus…

Dag 2 :
Marcus 2: 23 – 3: 6
  NBV BGT

De farizeeën hadden van de sabbat een knellende regeltjesdag gemaakt: dit mag niet en dat mag niet. Jezus laat zien dat de rustdag een dag van vrijheid en herstel is. Hoe ga jij met jouw zondag om?

Dag 3 :
Hebreeën 10: 19-25
  NBV

Als christenen leef je samen toe naar de grote dag dat Jezus terugkomt. Je hebt elkaar nodig om bij de les te blijven: houd je het grote doel nog vast? Blijf niet weg als de gemeente samenkomt!

Dag 4 :
Romeinen 3: 21-26
  NBV

Alles uit je handen laten vallen en rusten! Of denk je soms dat jouw leven van je werk afhangt? Als je de rustdag kunt houden, laat je daarmee zien dat je van Gods genade in Christus kunt leven.

Dag 5 :
Openbaring 21: 1-8
  NBV

De rustdag die God geeft zet je erbij stil dat je op weg mag zijn naar het eeuwige feest, naar de volmaakte verlossing van Gods rijk. Zo is de rustdag een dag van verlangen: wanneer…?

OPDRACHTEN

Praktijk
Het is soms lastig om niet op zondag te werken. In allerlei baantjes gaan ze er vanuit dat je beschikbaar bent. Je mag blij zijn als je ten minste één kerkdienst kunt bezoeken. Hoe zijn jullie ervaringen? Wat vind je wel/niet acceptabel als gelovige?

Praktijk
Bedenk hoe je de zondag extra feestelijk kunt maken voor je eigen gezin/woonomgeving. Wissel tips met je bijbelgroep en bespreek het thuis. Breng het in praktijk!

Uitleggen
Pas de drie uitlegregels van les 17.1 toe op het vierde gebod.

Bij de les
In de les vind je drie redenen waarom de sabbat/zondag door God als dag apart gezet wordt. Welke? Wat is het verschil tussen deze drie redenen? Welke reden is voor jou de belangrijkste?

Praktijk
Schrijf een brief naar een organisatie die iets op zondag wil plannen, bijv. een sportactiviteit, een concert, een braderie e.d.
Of: Bereid een rollenspel voor met 2 of 3 personen en voer dat op voor de groep. Kies één van de volgende situaties:
1. Sporter kan promoveren en moet voortaan op zondag spelen.
2. Verpleegster wil juist op zondag werken want dan kan haar man op de kinderen passen. Ze gaat wel één keer naar de kerk en redeneert: het is tenslotte barmhartigheidswerk, dus dat mag op zondag.
3. Werker in ploegendienst neemt ontslag omdat de ploegen voortaan ook op zondag werken.
4. Directeur neemt expres niet-christelijke werknemer aan om hem de zondagse controledienst te laten doen.

In de gemeente
Verzorg in overleg met de voorganger voor drie zondagen een powerpointpresentatie rond het vierde gebod. Op de eerste zondag leg je de nadruk op Gods scheppingsmacht, op de tweede zondag op de redding van het volk Israël en de wetgeving op de Sinaï, op de derde zondag op de verlossing door Jezus. Sluit elke presentatie af met een passend loflied.

Creatief
Maak een poster over de zondag. Zorg dat het niet een regeltjesposter wordt, maar dat hij feestelijk en nodigend is. Hang hem bij de ingang van de kerk.

Herkenbaar?
Dit zegt Amos tegen de Israëlieten: ‘Jullie zeggen: ‘Wanneer is deze feestdag voorbij? Dan kunnen we weer geld verdienen. Is de sabbat nu nog niet afgelopen? Dan kunnen we weer graan gaan verkopen’ (Amos 8: 5 BGT). Hoe herkenbaar is dat? Wacht jij ook tot de zondag over is? Hoe zou je dat kunnen veranderen?

In de stilte
Bedenk wat je tegen God wilt zeggen over zijn dag en over de manier waarop je Gods dag viert. Spreek dat uit in gebed tot God. Lees daarbij Psalm 92, de psalm die gaat over de rustdag.

Verdieping
Lees de handreiking van de synode van de Gereformeerde Kerken in 2005. Welke van de punten spreekt je aan?

HANDLEIDING

Lesdoel
– het houden van de sabbat kunnen uitleggen vanuit de schepping, de 10 geboden, de bevrijding
– weten wat de bedoeling van de sabbat is, zowel voor het rusten en vieren als de geestelijke betekenis kennen
– weten waarom we nu de zondag vieren in plaats van de sabbat
– kunnen aangeven hoe christenen de zondag kunnen vieren en hoe je zelf de zondag viert
– de drie uitlegregels kunnen toepassen

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 38.

De bespreking
– Zorg ervoor dat de bespreking niet verzandt in wat wel/niet mag op zondag. Dat is niet het doel van die dag!
– Bij deze les kun je goed afspreken om de volgende zondag een preekverslag te maken. Of een verslag van de eredienst. Is de samenkomst van de gemeente inderdaad om God te eren? Of zijn er verbetersuggesties?
– Merk je dat er in gezinnen heel verschillend gedacht wordt over de invulling van de zondag? Nodig dan de ouders uit om het met de jongeren te bespreken. Laat de jongeren het gesprek voorbereiden en mail de les of ander voorstudiemateriaal van te voren naar de gezinnen.
Voor verdere verdieping kun je de handreiking van de synode 2005 gebruiken of uitdelen.

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 17.5 klassiek

 

 

ALGEMEEN

Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen:
‘Ga je mee naar het huis van de Heer?’
En nu staan we echt in Jeruzalem,
binnen de muren van de stad.
Psalm 122: 1, 2 BGT

BIJBELSTUDIE Jesaja 58: 13,14; Nehemia 13: 15-22; Lucas 13: 10-17

Je leest drie verschillende bijbelgedeelten over de sabbat. Beantwoord de vragen van ieder gedeelte. Tip: doe het in drie groepjes en vertel elkaar wat je las en wat je antwoorden zijn.

Jes. 58:13,14
Welke zeven dingen worden genoemd over het houden van de sabbat?
– Vertel die zeven punten in eigen woorden.
– Als mensen zo de sabbat houden, dan belooft God drie dingen. Welke?
– Vertel de drie dingen in eigen woorden.
– Hoe weet je dat deze belofte uitkomt?

Neh. 13:15-22
Het volk Israël is terug uit de ballingschap en je zou denken dat ze nu wel God dienen, maar dat is niet wat Nehemia ziet.
– Beschrijf wat Nehemia ziet gebeuren.
– Wat maakt dat Nehemia zo vreselijk boos is?
– Waarom haalt hij de geschiedenis erbij?
– Welke maatregelen treft Nehemia en wat wil hij daarmee bereiken?
– Hoe schakelt hij anderen erbij in?
– Wat vraagt Nehemia aan God?

Luc. 13:10-17
– Wat doet Jezus op de sabbat? (NB vergeet vers 10 niet!)
– Hoe passen de omstanders het vierde gebod toe?
– Wat leert Jezus over het houden van de sabbat?
– Wat heeft satan te maken met Jezus’ actie op de sabbat?
– Leg met deze geschiedenis uit waarom de sabbat/zondag ook wel dag van bevrijding wordt genoemd.
Vergelijk je antwoorden met Catechismus zondag 38, v/a 103.
Wat leer je voor jezelf van deze bijbelstudie over de sabbat/zondag?