Sluiten

Les 17.1 De wet, inleiding

weekagenda

Dag 1 :
Psalm 119: 1-8
  NBV

Zou jij ooit een loflied op Gods wet maken? De langste psalm in de Bijbel is één groot loflied op Gods wet. Waarom heeft de dichter dit gedaan?

Dag 2 :
Spreuken 3: 1-8
  NBV

Luisteren naar Gods wijsheid en leven naar Gods wetten, is goed voor je. Hoe zie je dat in dit gedeelte? Kun je voorbeelden bedenken dat het slecht is om tegen Gods wijsheid in te gaan voor jou en je omgeving?

Dag 3 :
Galaten 5: 13-26
  NBV

Als je vrij wilt blijven, moet je de zonde niet de baas laten worden over je leven. Paulus laat zien wat er gebeurt als je toegeeft aan het kwaad. Maar als je je door de Geest laat leiden, leef je als vanzelf naar de wet. Dan gaat het leven bloeien!

Dag 4 :
Romeinen 12: 1-2
  NBV

God is je bevrijder. Je hebt alles aan zijn ‘barmhartigheid’ te danken. Wil jij nu van heel je leven een dankoffer voor God maken? Hoe zou je dat kunnen doen?

Dag 5 :
1 Johannes 2: 3-11
  NBV

Als je God kent, laat je je leiden door de liefde. Dan neem je een voorbeeld aan Jezus, die in liefde alles gaf. Johannes zegt: als je God kent, wordt dat zichtbaar in je liefde voor anderen. Dat kan niet anders.

OPDRACHTEN

Verkenning
Verdeel onder elkaar de nummers 0, 1, 2, … 10. Nummer 0 staat voor het opschrift van de wet, de overige nummers voor de tien geboden. Vertel in eigen woorden om beurten het opschrift/het gebod dat hoort bij het nummer wat je kreeg. Lastig? Leer komende week de regels van Gods wet.

Drie uitlegregels en bijbel
Print de Piramide van de drie uitlegregels op stevig papier en zet hem in elkaar. Je kunt hem dit jaar gebruiken bij alle geboden.
Lees Matteüs 5: 17-26. Hoe herken je in dit bijbelgedeelte de uitlegregels van de wet?

Bij de les Lees eerst de volgende gedachtelijn over de wet:
De wet leert zonde kennen. Zonde leidt tot de dood. Dus is er verlossing nodig. Die geeft God in zijn liefde.
Hij wil dat mensen vanuit de liefde gaan leven, voor Hem, voor elkaar en met elkaar.
– Die liefde wordt concreet zichtbaar als mensen zich houden aan Gods leefregels.

Vraag: Bespreek elke stap van de denklijn voor jezelf. Doe dat door overal ‘ik’ en ‘mij’ in te vullen. Als je het zo leest, zijn het dan ook jouw woorden? leg uit.

Onderzoek
In kerken worden verschillende versies van de 10 geboden voorgelezen, niet alleen uit Exodus en Deuteronomium, maar ook bijvoorbeeld de 10 geboden in Nieuwtestamentisch perspectief. Verzamel verschillende versies en vergelijk ze met elkaar. Wat valt je op?

In de gemeente
Bedenk hoe je de 10 geboden in de dienst op een verrassende manier kunt (laten) voorlezen. Overleg met de voorganger en breng het in praktijk. Een paar suggesties: per gebod een afbeelding op de beamer, voorlezen met meerdere personen, om beurten een gebod, bij elk gebod een passende bijbeltekst kiezen en die erbij lezen, de wet voorlezen en vervolgens iemand interviewen over de betekenis van de wet in zijn leven, enz.

In de stilte
Bedenk hoe je Gods liefde en redding in je leven ziet. Maak het concreet en denk aan je doop, je kindertijd, je schooltijd, het heden. Denk ook aan mensen die je over God vertelden, mooie momenten uit kerkdiensten, bijeenkomsten enzovoort. Dank God voor wie Hij voor je is.

Bij de les
Onder het kopje ‘de vraag’ lees je: Hoe kijk je aan tegen de bijbel en tegen Gods wet? Beantwoord de vraag voor jezelf. Wat betekent de wet in jouw leven? Wat is voor jou belangrijker, de tien geboden of de liefde-samenvatting van de wet? Waarom?

Onderzoek.
De samenvatting van de wet sluit af met: ‘Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat’. Doe een klein onderzoek naar deze regel. Kies een gebeurtenis of wet uit de bijbel en bekijk hoe je daar de liefde tot God en/of de liefde tot de naaste terugziet. Denk bijvoorbeeld aan Noach en de zondvloed, aan de roeping van Abraham of aan de geschiedenissen van Jona en Ruth.

Algemene opmerkingen bij heel Tekstboek 5 vind je bij het tabblad algemeen.

HANDLEIDING

Lesdoel
– kunnen uitleggen waarom de wet een regel van dankbaarheid is
– het dubbelgebod van de liefde kennen met Mat.22: 37-40
– opschrift en verdeling van de wet kennen en kunnen uitleggen
– de drie regels voor de uitleg van de wet kennen
– kunnen aangeven hoe je zelf de wet ervaart en hoe de wet functioneert in je relatie met God

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 2, v/a 4 en zondag 34, v/a 92, 93

De bespreking
– Je start de bespreking van de tien geboden. Richt je op 1. de samenvatting van de wet, 2. de uitlegregels (deze ga je bij alle tien geboden gebruiken, introduceer de piramide) en 3. de functie van de wet: ontdekken welke gebruiksaanwijzing God geeft voor het leven, ontdekken dat je het zelf niet redt en de redding van Jezus nodig hebt, weten hoe je God je dankbaarheid kunt tonen.
– Gods regel is een geschenk en geen last. Spreek af dat je op die manier naar de geboden gaat kijken dit jaar. Hoe zorg je er samen voor dat het geen ‘regeltjes’lessen worden?
– Kies uit de opdrachten in het boek en op de site en stel je eigen werkblad samen of laat jongeren om beurten de les voorbereiden en kiezen welke opdrachten besproken worden.
– Wil je met je groep projectmatig werken? Lees dan achterin Tekstboek 5 over het project 10-nu. Bespreek met je groep of en hoe je dat gaat uitvoeren.

Eerste les
Gebruik de eerste les ook om afspraken te maken voor het hele jaar en het boek en de site te verkennen. Leg uit dat via de QR-code met de smartphone of via de computer veel extra’s klaar staat. Attendeer op de opdrachten ‘in stilte’ die de jongere ook zelf in stille tijd kunnen overdenken.

Eerdere handleiding Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 17.1 klassiek

/GO geeft op deze plaats extra’s bij TEKSTBOEK 5

ALGEMEEN

God is goed
Hij geeft mensen het leven en verlost hen van zonde en dood. Hij geeft hen regels voor een goed leven. Bespreek dit jaar de tien geboden in blok 17, 19 en 20. In blok 18 zoom je in op de eredienst en belijdenissen. Behandel je liever alle geboden achter elkaar, bespreek dan blok 18 als laatste.

Uitlegregels en schema
Bij de tien geboden kun je de de drie uitlegregels van les 17.1 toepassen. Het Schema 10 geboden – 3 uitlegregels kan daarbij helpen, met een leeg schema om in te vullen en een ingevuld voorbeeld.

Project 10-nu
Wil je met je groep projectmatig werken? Lees dan achterin Tekstboek 5 over het project 10-nu.

Opzet van een avond
Lees achterin Tekstboek 5 de info voor de catecheet.

BIJBELSTUDIE: Mat.22: 34-40

Je leest de vraag die een Farizeeër aan Jezus stelt over de wet van God.

  • Wat vind jij zelf het belangrijkste gebod van de wet? Waarom?
  • Welk gebod vindt Jezus het belangrijkste?
  • Hoe zouden mensen reageren als Jezus een bepaald gebod het belangrijker vindt dan andere?
  • Het antwoord van Jezus staat al in het Oude Testament. Zoek het op in Deuteronomium 6: 5
    en in Leviticus 19: 18.
  • Waarom is het belangrijk dat Jezus aansluit bij het Oude Testament en niet met een nieuw gebod komt?
  • Geef je mening over deze uitspraken: ‘Jezus vervangt de regels door het gebod van de liefde’ en: ‘Jezus vervult de regels door zijn liefde’.
  • Wat leer je hiervan voor jezelf over regels, wetten en liefde?