Sluiten

Les 16.5 Media

1 :
Exodus 3: 14
  BGT

God maakt zijn naam bekend. Wat zou zijn naam betekenen? Wat betekent dat voor jou? Er is een uitspraak van Visje: ‘Gods mobiel staat nooit uit.’ Hoe leg jij dat uit? Vind je dat kloppen bij deze naam van God?

2 :
Psalm 118: 8, 9
  BGT

Wat is volgens deze verzen beter? Beter dan wat? Het gaat daar over mensen, die over je zouden kunnen heersen. Dan ben jij een soort slaafje van ze. Zou je ook een slaaf van dingen kunnen worden? Hoe zouden de woorden uit deze psalm je dan kunnen helpen?

:
3
  BGT

Door wie zou je hele leven moeten veranderen? Hoe zou je denken nieuw kunnen worden? Aan wie zou je dan steeds moeten denken? Als je verleid wordt verkeerde dingen te denken: steeds weer terug naar die Ene! Bid God om de kracht om zo te gaan leven.

4 :
1 Tessalonicenzen 1: 8-10
  BGT

Wat is van de mensen in Tessaloniki bekend geworden? Waar hadden ze zich van afgekeerd? Wat was daarvoor in de plaats gekomen? Wat zijn afgoden van deze tijd? Zouden de moderne media daar ook bij horen? Waarom wel of waarom niet?

5 :
1 Tessalonicenzen 5: 19-22
  BGT

Wie moet je niet uitdoven? Hoe zou dat kunnen gebeuren? Wat zegt deze tekst over wat je mag onderzoeken? Wat moet je daarbij behouden? Wat is dat? Wat vermijden? Is jouw leven, jouw gebed daar ook op gericht?

OPDRACHTEN

In praktijk

Social media is voor sommige jongeren heel akelig. Lees het artikel over cyberpesten en het blog van ‘alterego Isa’. Het laatste is ook geschikt om thuis te lezen en volgende keer verder te bespreken. Is iemand van jullie wel eens het slachtoffer geweest van cyberpesten? Of heb je er zelf wel eens aan meegedaan? Bespreek je ervaringen en bedenk hoe je kunt stoppen met pesten of wat je kunt doen als je gepest wordt.

Stellingen

 • Internet is gevaarlijk, voor je het weet zit je op foute sites
 • Ethisch hacken bestaat niet
 • Social media zijn een groot risico
 • Dankzij social media ben ik niet eenzaam
 • Virtueel pesten is te gemakkelijk
 • Naastenliefde en social media zijn een goede combi
 • Porno op internet is voor mij een probleem
 • Ik ken iemand die gameverslaafd is
 • Christenen moeten meer praten over hun internetgedrag
 • Ik mag zelf weten wat ik doe, ook op internet
 • Iedereen mag mijn telefoon inzien
 • Ik zapp alle tv-programma’s langs
 • Mijn oma kan altijd meekijken als ik online ben

Praktijk

Ben jij verslaafd aan je telefoon? Natuurlijk niet…!! Bekijk de acht tips om van je verslaving af te komen. Welke spreken je aan? Breng je ze in praktijk of moet je er mee aan de slag? ‘Mag een christen verslaafd zijn aan zijn telefoon?’ Waarom wel/niet?

In praktijk en creatief

Bedenk 8 tips om goed om te gaan met social media en/of internet. Maak er een poster van en deel die in je gemeente (website) en/of hang hem in de kerk.

In praktijk

Bekijk de website van Stichting Chris en kies uit de topics een onderwerp dat jullie aanspreekt. Bekijk het materiaal en bespreek het.

In de gemeente

Houd een enquête onder leeftijdgenoten / jongeren/ een wijk in je kerk over gebruik van social media en televisiekijken. Bedenk samen een vragenlijst, verdeel namen/adressen en bel/mail of bezoek de mensen die je gaat vragen. Vraag of mensen vanwege hun geloof dingen wel of niet doen en of ze goede tips hebben voor christenen rond social media en tv-kijken. Verzamel de resultaten, bespreek ze en publiceer de resultaten op de website van de kerk of in het kerkblad. Doe er dan wel een lijst tips bij voor de lezer!

Afsluiting

Kijk terug op het afgelopen jaar. Wat heb je geleerd? Ben je gegroeid in je geloof? Wat heb je voor anderen kunnen betekenen? Spreek een leuke afsluiting van het jaar af en verdeel de taken. Bedenk hoe je elkaar kunt blijven stimuleren met bijbellezen/bidden/contact houden en maak daarvoor plannen. Zet social media in om met elkaar in contact te blijven :).
Dank God voor al het goede dat Hij jullie wilde geven en vraag zijn zegen over jullie levens.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Het lesonderwerp is breed, bespreek onderling waar je het vooral over gaat hebben. Gamen? Telefoonverslaving? Social media? Cyberpesten of…? Zorg dat alle groepsleden aan bod komen en kijk hoe er op elkaar gereageerd wordt. Er zijn waarschijnlijk ervaringen rond pesten en nare ervaringen. Is er veiligheid onderling?

Bij de bijbelstudie

God zelf is vol schoonheid en volmaakt, daarom moeten christenen kiezen voor wat waardig is en omdat het slechte je bij God vandaan haalt, moet je dat radicaal afhakken. De bijbelstudie biedt onderbouwing bij het praten over media.

 Lesdoel

 • voorbeelden kennen van goed en slecht gebruik van (social) media
 • met de bijbelstudie kunnen uitleggen dat geloof te maken heeft met keuzes rond (social) media
 • met elkaar kunnen praten over gamen / telefoon- en televisiegedrag / social media, je keuzes bespreken en elkaar verder helpen
 • ervaringen delen (cyberpesten enz.)
 • terugkijken op het jaar en God danken

De bespreking

Maak de bespreking concreet, laat jongeren vertellen over hun ervaringen. Leg uit wat geloof en internetgedrag en social media met elkaar te maken hebben. Voorkom dat er veel ‘verboden’ klinken, laat jongeren zelf elkaar tips geven om goede keuzes te maken.
Kijk terug op het hele jaar en spreek een afsluiting af. Dank God voor alle goede en mooie dingen en bid voor elkaar

Bijbel

Gebruik deze teksten: Fil. 4 : 8; 1 Tim. 4 : 4-5

Gebed

Mogen de woorden die ik spreek
en de afwegingen in mijn hart
U welgevallig zijn.
O, Here, mijn Rots en mijn Verlosser.
Leer mij U en mijn naaste lief te hebben.

BIJBELSTUDIE Filippenzen 4: 8, 9 en Matteüs 18: 8, 9

Lees wat Paulus schrijft aan de christenen in Filippi:

8Vrienden, tot slot wil ik zeggen waar jullie je mee bezig moeten houden. Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt.
9Houd je aan alles wat ik jullie geleerd heb. Doe alles wat ik jullie verteld heb en wat ik aan jullie heb laten zien. Dan zal God zijn ​vrede​ aan jullie geven.

 • Maak eerst een lijstje van de sites die je bezoekt, de games die je speelt, de series waar je van houdt.
 • Paulus geeft aan aan welke kwaliteitseisen dingen moeten voldoen als je je er mee bezig gaat houden. Welke zes zie je?
 • Vergelijk het lijstje van Paulus met je eigen lijstje. Wat valt je op?
 • Welke belofte geeft Paulus door aan mensen die het goede doen?

Lees vervolgens wat Jezus zegt tegen de mensen die naar hem luisteren:

8Jezus​ zei: ‘Stel dat je hand of je voet iets slechts doet. Iets dat jou weghaalt bij God. Hak je hand of je voet dan af. Beter met één hand of met één voet naar het eeuwige leven, dan met twee naar het eeuwige vuur.
9Stel dat je oog iets slechts ziet. Iets dat jou weghaalt bij God. Ruk je oog dan uit en gooi het weg. Beter met één oog naar het eeuwige leven, dan met twee naar het vuur van de hel.

 • Vergelijk dit gedeelte met het vorige. Wat hebben ze met elkaar te maken?
 • Vind je het niet (te) radicaal wat je moet doen als je fout zit?
 • Waarom zou Jezus het zo radicaal formuleren?
 • Wat zou deze waarschuwing vandaag betekenen? En voor jou?
 • God is de bron van al het goede en volmaakte. Leg uit wat dat te maken heeft met wat Jezus zegt.
 • Bedenk een advies voor leeftijdgenoten waarin je beide bijbelteksten laat terugkomen.