Sluiten

Les 16.1 Ik en mezelf

1 :
Jesaja 43: 1-3
  BGT

In deze verzen kun je lezen hoeveel God van jou houdt als kind van zijn volk. Wat treft je daarin het meest? Dank God in je gebed voor zijn grote liefde voor jou.

2 :
Psalm 139: 14-16
  BGT

Zo zorgzaam heeft God je gemaakt. Je bent er niet toevallig. Hij bedacht hoe jij er uit zou zien. En Hij houdt van jou zoals Hij je schiep.

3 :
1 Tessalonicenzen 2: 13, 14
  BGT

God wil graag dat jij zijn kind bent. Op welke manier heeft Hij jou geroepen om dat te zijn? Wie heeft Hij in jou leven daarvoor gebruikt? Dank God voor zijn Geest en de mensen die jou het evangelie hebben verteld.

4 :
Psalm 103: 3-5
  BGT

Hoe kan het dat de hoge God zo van je houdt? Jij vergeet Hem zo vaak en zondigt steeds maar weer… Lees maar wat God met je doet. Zoveel houdt Hij van je. Iets om Hem voor te danken?

5 :
1 Johannes 3: 1-3
  BGT

Wat een liefde van God voor jou. Hoe noemt Hij je zelfs in dit gedeelte? En hoe zullen we uiteindelijk worden? Kan jij je daar iets bij voorstellen? Iets om naar uit te kijken, toch?

OPDRACHTEN

Bij de bijbel

Hoe kijk je tegen jezelf aan en hoe kijkt God naar je? En waar ontdek je dat aan? Daar kom je achter met het werkblad ‘De cirkel’. Je kunt de opdracht ook in drie deelgroepjes doen en dan elkaar bijpraten. (Dit kun je ook gebruiken als alternatieve bijbelstudie).

Bij de dichtbij-tekst

Jongeren voelen zich soms heel anders dan je aan de buitenkant zou zeggen. Lees daarover het verhaal op pagina 77. Praat door over de personen uit het verhaal en/of vertel je eigen verhalen. Heb je ervaring met negatieve gevoelens over jezelf? Of in relatie tot anderen? Help elkaar of zoek samen hulp.

Praktijk

En als het nu eens niet zo goed met iemand gaat? Laura v. K. heeft haar verhaal op facebook gezet. Je leest het in ‘Lieve volgers van Laura’. Lees het samen en praat erover. Als deze Laura bij jullie in de groep zou zitten, dat zou je dan tegen haar zeggen?

Tekst laura uploaden na toestemming

 

Creatief bij de verdieping-tekst

Maak een poster over de ruimtepak-christen. Op de poster maak je duidelijk wat het betekent dat God je ziet ‘in Jezus’.  Dat lijkt een geheimzinnige uitdrukking, maar je komt erachter wat dit betekent als je de verdiepingtekst leest op pagina 76. Maak een ruimtepakchristen om uit te leggen hoe belangrijk Jezus voor je is. Schrijf er een bordje met uitleg bij en hang het op in de hal van de kerk.

In de gemeente

Stuur samen een kaartje naar iemand van wie je weet dat hij of zij het moeilijk heeft. Schrijf er een bemoedigende tekst op.

Beeld

Je bent kostbaar, een parel, een roos, een.. Bedenk beelden waarmee je aan iemand duidelijk kunt maken dat je hem of haar waardeert. Kies er ook een die je voor jezelf zou willen gebruiken. Welke past bij jou?

In de groep

Verdeel briefjes waarop de namen staan van je groep. Schrijf op elk briefje iets waarom je hem of haar waardeert. Schrijf dingen op waar die ander blij van wordt. Doe de briefjes in een envelop en geef ieder de eigen briefjes mee om thuis te lezen. Variant: Verdeel lege ansichtkaarten onderling, de leider geeft blind briefjes naar wie jij een kaart stuurt met een mooie waarderende tekst erop.

Lied

Luister naar het lied ‘Parel in Gods hand’ van Elly en Rikkert (songtekst); of naar het lied ‘Parel’ van Gerald Troost (songtekst). Welk (deel van het lied) spreekt je aan?

 

HANDLEIDING

Een nieuw blok, over jezelf en over omgaan met mensen om je heen. In les 16.1 kijk je naar jezelf, ook in relatie met God. In les 16.2 gaat het over jou en anderen, over vriendschappen. Les 16.3 gaat over je relatie tot andere mensen in het algemeen. In 16.4 kijk je naar samenleven in de maatschappij (politiek) en op deze aarde (milieu). In de laatste les gaat het over virtuele contacten, over internet en social media.

Over het lesonderwerp

Praten over jezelf vraagt om een veilige sfeer. Jullie werken al een heel seizoen samen en als het goed is weet je ook met wie je extra rekening moet houden. Heel wat jongeren kampen met negatieve gedachten over zichzelf of lopen bij een hulpverlener, zonder dat anderen het weten. Wees voorzichtig en dwing niet. Arrangeer zo nodig een individueel nagesprek als je dat nodig lijkt.

Bij de bijbelstudie

De geschiedenis van de vrouw die aan bloedvloeiing leidt, laat zien dat je (on)reinheid iets zegt over je relatie met God. Je kunt je pas echt rustig voelen als het goed zit tussen God en jou. Dat blijkt uit het laatste wat Jezus tegen haar zegt: ‘Je kunt gerust zijn’. Ga dat samen ontdekken.
Zie je deze bijbelstudie in jouw groep niet zitten, kies dan als alternatief de eerste opdracht en gebruik het werkblad ‘de cirkel’.

Lesdoel

 • vanuit schepping, verlossing en heiliging/vernieuwing kunnen uitleggen dat een kind van God door God geliefd is, Hij houdt van je
 • kunnen aangeven hoe je tegen jezelf aankijkt
 • met het voorbeeld van de bijbelstudie kunnen aangeven hoe de vrouw tegen zichzelf aankijkt en hoe Jezus haar ziet
 • kunnen uitleggen waaraan jij weet dat God je liefheeft
 • anderen kunnen bemoedigen vanuit het geloof

De bespreking

Kijk waar je de focus legt. Of: Hoe God je ziet en dat je je gewaardeerd mag weten. Hij houdt van je, maakte je, verloste je en heiligt je. Zoveel doet Hij voor je! Of: ga in gesprek over negatieve of depressieve gevoelens. Maak je je zorgen over iemand? Benoem dat en help of zoek samen hulp.

Bijbel

Gebruik bij de les Gen. 1 : 27; Ps. 8; Ps. 139; Mat. 22:34-40.

Mens

U maakte me
U redde me
U vernieuwt me
– dan moet ik wel geloven dat U van me houdt

Soms schrijft U in de lucht
een boog van kleuren
Zo bent U
altijd trouw
altijd dezelfde

Wilt U me helpen mens te zijn?

BIJBELSTUDIE Leviticus 15: 19 en Lucas 8: 43-48

Een alternatieve bijbelstudie vind je bij de opdrachten (met het werkblad De cirkel)

In het oude Israël was het belangrijk dat je rein was voor God. Dan wist je dat het goed was in je relatie met Hem. Je voelde je veilig.
In de oude wetten van Mozes stonden regels die aangaven wanneer je (on)rein was. Voor vrouwen lees je deze regel in Leviticus 15:

19Als een vrouw ongesteld is, is ze zeven dagen ​onrein. Iemand die haar tijdens die dagen aanraakt, is ​onrein​ tot de avond.

 • Hoe zou een vrouw die ongesteld is zich in die tijd gevoeld hebben?

Er zijn ziektes waardoor een vrouw heel lang bloed verliest. Al die tijd is ze dus onrein en hoort ze er niet echt bij. Ze is onrein voor God en voor de mensen om haar heen. Dat moet je onthouden als je lees wat er gebeurt in de tijd van Jezus.  Jezus is onderweg en dan gebeurt dit:

43Tussen de mensen liep ook een vrouw die al twaalf jaar ​ziek​ was. Ze verloor steeds bloed. De vrouw had al haar geld uitgegeven aan dokters, maar niemand had haar beter kunnen maken. 44Het lukte de vrouw om vlak achter ​Jezus​ te komen en de rand van zijn jas aan te raken. Het bloeden stopte meteen.
45Toen vroeg ​Jezus: ‘Wie heeft mij aangeraakt?’ Maar niemand zei: ‘Dat was ik.’ Toen zei ​Petrus: ‘Meester, al deze mensen staan om u heen en duwen tegen u aan.’ 46Maar ​Jezus​ zei: ‘Iemand heeft mij aangeraakt. Ik voelde dat er kracht uit mij wegging.’
De vrouw begreep dat ​Jezus​ het gemerkt had. Bevend van angst kwam ze naar voren, en ze knielde voor ​Jezus. Toen vertelde ze waarom ze hem aangeraakt had. En hoe ze meteen beter geworden was. Iedereen hoorde het.
48Jezus​ zei tegen haar: ‘Je bent gered dankzij je geloof. Je kunt gerust zijn.’

 • Waaraan kun je zien dat de vrouw wanhopig was?
 • Wat zou haar grootste wens zijn en waarom?
 • Hoe zou Jezus eigenlijk moeten reageren als een onrein iemand hem zomaar aanraakt?
 • De kracht van Jezus geneest haar, maar er gebeurt meer. Wat?
 • Hoe kijkt Jezus tegen de vrouw aan denk je?
 • Hoe zou ze vanaf dit moment tegen zichzelf aankijken?
 • Hoe kijkt Jezus naar jou?
 • Heeft dat gevolgen voor hoe je tegen jezelf aankijkt?