Sluiten

Les 15.4 Liefde en vrede

OPDRACHTEN

Elkaar verder helpen

In Galaten 6 lees je 1Vrienden, jullie laten je leiden door de ​heilige​ Geest. Maar stel dat iemand van jullie toch iets verkeerds doet. Dan moeten jullie hem op een vriendelijke manier helpen om weer het goede te doen. Pas ook op dat je zelf geen verkeerde keuzes maakt.
De hulp van de heilige Geest merk je in de manier waarop gelovigen elkaar helpen om weer het goede te doen. Stel je voor dat een van jullie flinke ruzie heeft met een ander, niet meer met hem wil praten en niet meer naast hem wil zitten. Hoe pak je dat dan aan?
Waarom staat er een waarschuwing aan het eind van dit vers?

Bij de verdieping-tekst

Lees de tekst op pagina 66. Hoe kan het dat je aan de ene kant door de heilige Geest ingezet wordt en aan de andere kant zelf actief moet worden?
Jij bent een van de stenen van het muurtje, een steen die op maat gemaakt moet worden. Schrijf ieder voor jezelf op wat bij jou nog bijgeschaafd moet worden. Dat hoef je niet te delen, dat is voor jezelf. Bedenk samen een gebed om te vragen of God je geschikt maakt voor je taak in de gemeente.

Vergeven

In de gemeente gaat het lang niet altijd zoals je zou wensen. Christenen blijven zondaars, tot de dag dat Jezus hen volledig nieuw maakt. Denk samen na over vergeving en pas het toe in concrete situaties met het werkblad ‘Vergeven’.

Jezus volgen

Christenen volgen Jezus. Zij kijken hoe Jezus leefde en leren daarvan. Bedenk bijvoorbeeld hoe Jezus de overspelige vrouw behandelde, en de tollenaren, denk aan de geschiedenis van het muntje dat de weduwe in de offerkist wierp en aan de vergeving van Petrus.
Zet een cirkel om de trefwoorden die passen bij het doen en laten van de Here Jezus:
Wraakzuchtig – liefdevol – geduldig – egoïstisch – vergevingsgezind – zachtmoedig – scheldend – in wijsheid vermanend – krenkend – driftig – kwaad over zonden – gehoorzaam – royaal – bescheiden – vol antipathieën – genadig – goed – met respect – dwingend – nodigend – gierig – haatdragend – vol vooroordeel – vriendelijk – medelijdend.
Pas de omcirkelde trefwoorden toe in (enkele van) de volgende situaties:

 • iemand ligt slecht in de groep
 • iemand heeft een onchristelijke levensstijl
 • iemand heeft een heel irritante opstelling tegenover jou
 • een schuchter en verlegen persoon
 • iemand is eenzaam
 • een ander is driftig en ruziezoekend
 • iemand is hulpbehoevend
 • ………je eigen voorbeeld………

Lied

Luister naar de eigentijdse uitvoering van psalm 133. Waarom past dit lied goed bij de les?

Muziek

Muzikale groepsleden? Download de muziek van The psalm project over Psalm 133, oefen het in en gebruik het in overleg met de voorganger in de dienst.

Stellingen

 • Het is makkelijker ruzie te krijgen, dan het goed te houden.
 • In de gemeente kun je begrip en vergeving vinden.
 • Gemeenteleden die niet in vrede leven zijn geen visitekaartje van hun Heer.
 • Je moet altijd alles goed maken.
 • Je kunt pas vergeven als je zelf van vergeving leeft.
 • Onderlinge liefde kun je leren.
 • Leven in liefde lukt alleen als je het voorbeeld voor ogen houdt.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Dit is niet een les om allerlei klachten te verzamelen. Het gaat erom op een goede manier samen te leven in de gemeente. Wees wel alert als er bij sommigen pijn opgebouwd is door eerdere ervaringen.

Bij de bijbelstudie

Laat het verschil zien in samenleven tussen mensen die zich laten leiden door de Geest en van mensen die hun eigen verlangens volgen. Leg een link tussen deze bijbelverzen en het concrete samenleven in eigen gemeente.

Lesdoel

 • kunnen vertellen hoe de stijl van omgang tussen broeders en zusters hoort te zijn
 • weten wat de samenleven in de liefde die God geeft inhoudt en daarvan voorbeelden kunnen geven
 • kunnen aangeven hoe je moet omgaan met zonde tussen gelovigen
 • kunnen vertellen of je zelf leeft in de stijl van Christus / hoe je dat zou kunnen doen

De bespreking

Zorg dat de bespreking dichtbij leeft. Het lijkt gemakkelijk te praten over anderen, maar de gemeente, dat ben je zelf ook. En degene die soms minder liefdevol met een ander omgaat ben jij zelf soms ook. Dat het niet altijd volmaakt gaat hoeft niet te verrassen. Verrassend is te ontdekkend dat je samen verder kunt komen met hulp van de heilige Geest.

Bijbel

Gebruik bij deze les: Mat. 20 : 20-28; Joh. 13 : 1-20; Gal. 5 : 13 – 6 : 3; Ef. 4 : 25-32; Fil. 2 : 1-11; 1 Johannes

Goed

Kijk hoe goed het is als mensen in liefde samenzijn;
dat is als het eerste zonlicht ’s morgenvroeg,
als de warmte van de middagzon,
als het avondrood van een ondergaande zon
en als de flonkerende sterrenlucht.

Dag en nacht leven in Gods liefde.

BIJBELSTUDIE Kollossenzen 3: 5, 7-10, 12-17

Je leest wat Paulus schrijft over het leven van ongelovige mensen en van hen die tot geloof gekomen zijn. Paulus zegt:

5Laat je niet langer leiden door slechte verlangens. […]
7Toen jullie nog als ongelovigen leefden, deden jullie al die slechte dingen ook. 8Maar nu moeten jullie daar helemaal mee stoppen. Weg met je woede, je kwaadheid en je slechte gedachten over een ander! Beledig elkaar niet langer, scheld elkaar niet uit, en 9stop met liegen. Want jullie zijn niet meer zoals vroeger. 10Jullie zijn nu nieuwe mensen. God geeft jullie inzicht om hem steeds beter te leren kennen. En zo gaan jullie steeds meer lijken op God, die jullie gemaakt heeft. […]
12God houdt van jullie. Hij heeft jullie ​uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf,13maar accepteer elkaar, en ​vergeef​ elkaars fouten. Want ​Christus​ heeft ook jullie je fouten ​vergeven.
14Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want ​liefde​ maakt van jullie een volmaakte eenheid. 15Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. ​Christus​ heeft jullie ​vrede​ gegeven. Laat zijn ​vrede​ jullie nu leiden bij jullie beslissingen. En wees dankbaar!
16Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over ​Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de ​heilige​ Geest​ je laat zingen. Wees dankbaar, en zing voor God.
17Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de ​Heer​ ​Jezus​ horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie.

 • In vers 7 – 9 staan dingen die de ongelovigen doen. Noteer die.
 • Waarom moeten gelovige mensen goede dingen doen?
 • Beschrijf hoe het goede leven eruit ziet.
 • Vergelijk het antwoord op de eerste en derde vraag.
 • Waarom zou je een ander moeten vergeven?
 • Hoe ontstaat een volmaakte eenheid tussen gelovigen?
 • Tel hoeveel adviezen / opdrachten Paulus geeft in vers 14-17.
 • Kies uit welk advies je het mooist vindt. Leg uit waarom je deze kiest.
 • Welke dingen uit dit bijbelgedeelte zie je terug in het gemeenteleven van de kerk waar jij bij hoort?