Sluiten

Les 14.4 Avondmaal II

1 :
Psalm 51: 3-14
  BGT

Een belijdenis van schuld door David, na een ernstige zonde. Hoe sta jij tegenover God? Herken jij je in deze verzen? In het laatste vers lees je hoe je alleen kunt veranderen. Wie dat alleen maar kan doen bij jou.

2 :
Psalm 51: 18, 19
  BGT

Dit is de enige manier om bij God te komen. Bekennen dat je het zelf niet kunt. Dan kan God wat met jou.

3 :
Johannes 14: 6, 7
  BGT

Hoe kun je alleen maar bij je Vader komen? In vers 9 zegt Jezus hoe je God, de Vader kunt leren kennen. Al ben je nog zo vol zonden, Jezus is de weg. Dank God daarvoor.

4 :
1 Korintiërs 11: 27-29
  BGT

Hoe kun je op een verkeerde manier aan het avondmaal gaan? Van wie mag je alle vergeving verwachten? Wil je uit Hem gaan leven?

5 :
Johannes 6: 53-56
  BGT

Jezus noemt zichzelf hier het brood. Hoe kun je dat levende brood eten, en zijn bloed drinken? Wat zal er dan gebeuren?

OPDRACHTEN

In de gemeente / in het gezin

Heb je vorige keer gekozen voor de interviews in de gemeente over het vieren van het avondmaal? Deel dan nu je ervaringen. Of: vraag je ouders hoe zij de avondmaalsviering beleven en vertel daarover volgende keer aan elkaar.

Lied

Luister naar het lied ‘Aan uw tafel’ van Sela en het lied ‘Zoals ik ben’, nr. 377 Liedboek van de kerken en vergelijk de twee liedteksten. Waar ligt de nadruk op? Welke spreekt je aan en waarom?

Bij de les

In de linkerkolom van de les staat het kopje ‘Drie gedachten’. Om welke drie gaat het? Formuleer je antwoord zo, dat je bij alle drie het woord ‘ik’ of ‘mij’ gebruikt.

In de gemeente

Maak met je groep voor de eerstvolgende avondmaalsviering een mooi bloemstuk voor op tafel. Zoek op internet naar de betekenis van kleuren voor christenen. Kies bloemen in de kleuren die aangeven wat jullie willen zeggen.

In de gemeente

Maak een werkblad voor kinderen over het avondmaal. Overleg in je gemeente of het de eerstvolgende keer gebruikt kan worden voor basisschoolkinderen.

Creatief

Teken een schaal voor het brood en een beker/schenkkan voor de wijn. Kleur en versier die zo, dat de je kunt zien wat de waarde van het avondmaal voor christenen is.

In de stilte

Schrijf op een spiegel deze drie vragen: Hoe ziet God mij?; Geloof ik in Jezus, mijn redder?; Wil ik in dank voor God leven? Kijk jezelf diep in de ogen. Welke antwoorden zou jij geven?

Creatief

Het avondmaal is bitterzoet. Het is de heerlijke gedachtenis aan de bittere dood van Jezus. Teken op een vel papier twee cirkels. Zet in de ene woorden of symbolen die horen bij ‘heerlijke gedachtenis’ en in de andere woorden/tekens die horen bij ‘de bittere dood van Jezus’. Verbindt de twee met een getekend lint waarop woorden staan die met jezelf en Jezus liefde te maken hebben.

Formulieren

In de vorige les koos je misschien de opdracht over formuliervergelijk. Die past ook bij deze les. Alternatief: bedenk samen een nieuwe tekst om te lezen ter voorbereiding op het avondmaal. Wat moet er in ieder geval in staan (of in blijven)?

Stellingen

Waar of niet? Leg uit.
– Jezus is de gastheer van het avondmaal.
– Brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus.
– Het brood is een afbeelding van het lichaam van Jezus.
– Als je geen avondmaal viert, geloof je niet echt.
– Jezus is zelf aanwezig hij het avondmaal.
– Als je het brood eet en de wijn drinkt, worden je zonden vergeven.
– Brood en wijn krijgen pas betekenis als je denkt aan het werk van Jezus.
– Je kunt pas avondmaal vieren als je gelooft.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Deze les gaat minder over de leer rond het avondmaal. Nadruk ligt op het vieren en voorbereiden (zelfbeproeving). De creatieve opdrachten en die die je in de gemeente doet, laten ervaren dat het een feestmaal moet zijn/worden en dat je het samen viert. Bespreek met je groep of ze verlangen het avondmaal te vieren en vertel over je eigen ervaringen.

Bij de bijbelstudie

De bijbelstudie legt er de nadruk op dat het avondmaal samenbindt. Ook wordt de link met het eerste gebod gelegd.

Lesdoel

  • kunnen uitleggen wat zelfbeproeving is
  • met de bijbelstudie kunnen uitleggen hoe het avondmaal samenbindt
  • weten dat het avondmaal een maaltijd voor onderweg is

De bespreking

Een avondmaalsviering kan voor jongeren lastig zijn, ze zitten er vooral bij. Bespreek dat je altijd mee kunt denken aan Jezus liefde voor ons. De opdrachten voor een kinderblad, voor interviews, een bloemstuk enz. willen de nadruk leggen op de eenheid. Doe die eenheid met deze of vergelijkbare opdrachten die passen bij jouw groep en gemeente. Je kunt bijvoorbeeld ook (in groepjes) bij gemeenteleden gaan eten en vragen stellen over de viering. Of gemeenteleden uitnodigen in je groep om erover te praten.

Bijbel

Teksten bij het avondmaal: Ex. 12; Mat. 26:26-29; Hand. 2:42; 1 Kor. 10:14-22; 1 Kor. 11:17-34

Belijdenis

Lees artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, en zondag 29 en 30 van de catechismus.

Samen

Als je de losse stukjes brood die gedeeld worden,
weer samen zou kunnen nemen,
terug tot dat ene brood,
zou je dan beter snappen dat we bij elkaar horen?
Jezus maakt ons toch één in geloof?

BIJBELSTUDIE 1 Korintiërs 10: 14 – 18

 

Lees wat Paulus schrijft aan de gemeente in Korinte over het avondmaal, 1 Kor. 10: 14-18.

14Dus, beste vrienden, vereer beslist geen ​afgoden! 15Jullie zijn toch verstandige mensen? Dan zullen jullie mij zeker gelijk geven en doen wat ik zeg.
16Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de ​beker​ met ​wijn. En we delen samen het brood. Zo vormen we een eenheid met elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij ​Christus​ horen, en gered worden dankzij zijn dood. 17Samen vormen we één geheel, omdat we samen van dat brood eten.
18Denk eens aan wat de ​Joden​ doen. Als zij een dier offeren aan de ​Heer, eten ze met elkaar van het vlees. Dan vormen ze een eenheid van mensen die God vereren.

  • Wat maakt christenen tot een eenheid?
  • Hoe laat het brood zien dat de gemeente bestaat uit mensen die bij elkaar horen?
  • Welk voorbeeld geven de Joden?
  • Wat heeft het vieren van het avondmaal te maken met het eerste gebod?