Sluiten

Les 14.2 Verheerlijking

1 :
Openbaring 21: 5
  BGT

Wie spreekt er in dit vers? Wat belooft Hij? Is het betrouwbaar? Gaat het hier ook over jou?

2 :
Johannes 14: 1-3
  BGT

Wie spreekt hier? Tegen wie heeft Hij het? Ook tegen jou?

3 :
Johannes 15: 5-8
  BGT

Hoe kan jij ‘in Jezus blijven’? Wat zal het gevolg zijn van het ‘in Jezus blijven’? Als je het moeilijk vindt, vraag er thuis of op catechisatie naar. Bid of God het je duidelijk wil maken.

4 :
Matteüs 17: 1, 2
  BGT

Wat voor iets bijzonders gebeurde daar op de berg? Wie waren er bij en hebben dit aan ons verteld? Het was even een stukje hemel op aarde. Het is er en het komt echt!

5 :
Filippenzen 3: 20, 21
  BGT

Wij zijn door Jezus burgers van het hemelse koninkrijk. Wat zal er uiteindelijk gebeuren?Hoe zou dat er uit zien? Dank God voor Jezus die in jou wil zijn, waardoor je zo’n mooie toekomst krijgt

OPDRACHTEN

Lied

Luister naar het lied ‘Er is een dag’ of zing mee. Bespreek van welke dingen jij graag bevrijdt wilt worden of waar jij naar uitziet.

In de gemeente

Bij verheerlijking hoort ook dat doden weer zullen opstaan. Hoe zou je daarmee verdrietige mensen kunnen troosten? Bedenk hoe je dat kunt zeggen of opschrijven. Stuur een condoleancekaart met deze tekst als er iemand in jullie omgeving treurt vanwege een overlijden.
Lied om te luisteren hierbij ‘Nu laat U mij in vrede gaan’.

Stellingen

 • Verheerlijking heeft met advent te maken.
 • Het is egoïstisch als je alleen voor jezelf de verheerlijking verwacht.
 • Dat het zo lang duurt voor alles nieuw wordt is maar goed.
 • Van mij mag Jezus morgen komen om alles nieuw te maken.
 • Fijn om van al je sores af te zijn!
 • De nieuwe wereld is voor God het allermooist.
 • Zonder God is er voor niemand toekomst.

Lesplaat

In de lesplaat heeft de tekenaar verwachting uitgebeeld. Wat hebben de volgende woorden met de tekening en/of het lesonderwerp te maken? Kies om beurten een woord en leg uit wat jij daarbij denkt. Nieuwe wereld – schoonwassen – blijde verwachting – dragende hand – stuwende hand – er zij licht.

Bij de les

Onder het kopje ‘voorstellen’ staan veel dingen die er straks niet meer zullen zijn. Maar hoe is het wel? Begin je een voorstelling te maken door twee kolommen op te schrijven. Links is de zwarte, donkere kant. Daar noteer je wat verdwijnen gaat. Tegenover ieder woord links, schrijf je een positief woord rechts. (Vb: tegenover ziek komt helemaal gezond, krachtig, energiek, bruisend van leven te staan). Bedenk een lange rij tegenstellingen die ook met jullie leven te maken hebben. Lees daarna de rechtse kolom hardop voor en dank God.

Creatief – in de gemeente

Met mooie foto’s van de natuur en van mensen kun je laten zien hoe mooi en goed het leven kan zijn. Maak foto’s en verzamel die. Maak er een presentatie van voor in de kerk en sluit af met deze zin: ‘Mooier dan je nu kunt zien of bedenken is de toekomst die God geeft’. Tip: Je kunt er ook een fotowedstrijd in de hele gemeente van maken.

Terugblik heilsplan

In deze les besprak je het laatste van de negen stappen van Gods plan van redding. Met het werkblad ‘negen stappen’ zet je het op een rij. Het is ook een hulp om te bidden/danken.

Terugblik met de bijbel

Lees Romeinen 8: 18-30 en praat er samen over. Bijzonder aan dit stuk uit de bijbel is dat je er heel veel van de negen stappen van Gods plan in terugziet. Wat zie jij van uitverkiezing, roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging, volharding, verheerlijking?

Kerktaalwoorden

Schrijf verheerlijking in je kerktaalwoordenboek. Bespreek in de groep of je verder gaat met dit ‘woordenboek’. Helpt het je om kerktaalwoorden beter te begrijpen? Zo ja, zorg dan dat je elke avond het boekje er even bij pakt om te kijken of er nog nieuwe woorden in moeten.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Verheerlijking is de laatste van de negen stappen van de heilsorde, zie ook bij les 13.1. Besteed deze les royaal aandacht aan het vooruitzicht wat God christenen geeft. Kijk ook terug naar de andere acht stappen met het invulblad ‘De negen stappen’ of met de opdracht over Romeinen 8.

Bij de bijbelstudie

Je ontdekt niet alleen het mooie van de toekomst (altijd samen met God mogen zijn), maar je leest samen ook dat dat nu al begint en dat die toekomst je kan helpen nu vol te houden. God heeft echt een mooie toekomst met je voor!

Lesdoel

 • kunnen vertellen wat het einddoel van het geloof is
 • aan de hand van de bijbelstudie kunnen vertellen dat het lijden van nu niet opweegt tegen wat God belooft
 • voorbeelden kunnen geven van de totale verandering door de verheerlijking
 • kunnen aangeven wat dit toekomstperspectief voor je betekent
 • iets kunnen vertellen over onderdelen van de heilsorde, wat ze betekenen en hoe je dat in je eigen leven kunt zien

De bespreking

Maak de verwachting van de mooie toekomst concreet voor de levens van de jongeren. Straks is er ook een einde aan onzekerheid, pesten, faalangst, eenzaamheid, enz. Als het moeilijke verdwijnt en het mooie wordt nog mooier.
Kijk terug naar het hele plan van God en sluit dat af met gebed/danken en/of een passend lied om God te eren dat Hij dit met ons voor heeft!

Bijbel

Lees over de verheerlijking in deze teksten: Rom. 8:18-30; 1 Kor. 15:35-58 ;Fil. 3:20,21; 1 Tess. 5:23-24; Op. 21:1-8

Belijdenis

In zondag 16, 17 en 22 kun je lezen ver verheerlijking

Verwachten

.. er is een dag
waar al wat leeft al lang op wacht…

Spoedig zullen wij Hem zien!

BIJBELSTUDIE 1 Petrus 1: 3 – 9

Petrus schrijft een brief aan christenen die midden tussen ongelovigen wonen. Hij zegt:

3Alle eer aan God, de Vader van onze ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus! Want Gods ​liefde​ is zo groot, dat hij ​Jezus​ ​Christus​ liet opstaan uit de dood. Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen geworden. Nu kunnen we altijd op hem vertrouwen. 4En we geloven dat we eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de beloning die in de hemel voor ons klaarligt. Het is een beloning die nooit verdwijnt, en nooit zijn waarde verliest. 5Omdat we geloven, beschermt God ons met zijn kracht. En als het einde van de wereld komt, zal hij ons zeker redden.
6-7Wees dus blij, ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk. Met die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Net zoals goud wordt getest in vuur. En jullie geloof is veel belangrijker dan goud! Want door je geloof ontvang je hemelse eer en rijkdom als Jezus Christus terugkomt.
8Jullie hebben ​Jezus​ ​Christus​ nooit gezien, en toch houden jullie van hem. Jullie zien hem ook nu niet, en toch vertrouwen jullie op hem. Ja, jullie juichen van hemelse vreugde! 9Want jullie weten, dat jullie gered zullen worden omdat jullie geloven.

 • Wat is de reden dat ons leven veranderd is?
 • Wat verandert er nu en wat komt er?
 • Welke beloning ligt er klaar?
 • Hoe weet je zeker dat Gods mooie plan doorgaat?
 • Waarom kun je blij zijn in moeilijkheden?
 • Hoe belangrijk is het geloof?
 • Klopt dat, Jezus niet zien en toch van hem houden?
 • ‘Ja, jullie juichen van vreugde’. Geldt dat ook voor jou?