Sluiten

Les 13.4 Rechtvaardiging

1 :
Romeinen 1: 17, 18
  BGT

Hoe kun je volgens deze tekst rechtvaardig voor God worden? En wat gebeurt er als je het niet aanneemt?

2 :
Romeinen 5: 18, 19
  BGT

Je hebt het oordeel van God verdiend. Hoe is dat gekomen? Hoe kan het weer goed komen, zodat je helemaal rechtvaardig (zonder zonde) bent voor God?

3 :
Romeinen 10: 5
  BGT

Hoe kon je rechtvaardig worden, voordat Jezus er was? Wie zou dat lukken? Kan jij elke dag al Gods geboden houden? Is er een uitweg?

4 :
Romeinen 3: 22-24
  BGT

Er is dus een uitweg. God wil graag door Jezus naar jou kijken. Dan ziet Hij iemand die nooit heeft gezondigd. Een goede reden om God te bedanken in je gebed.

5 :
Romeinen 8: 1-3
  BGT

Vind je dat geen prachtige woorden? Die gelden voor jou. Het gaat daar
ook over jou. Zo wil God naar je kijken.

OPDRACHTEN

De schuld – persoonlijk in de groep

De schuld van mensen bestaat uit drie dingen: wat je verkeert denkt/wilt (je binnenkant)1, wat je verkeerd doet2 en wat je nalaat aan goede dingen3 (je buitenkant). Je kunt het ook anders zeggen: je hart is zondig1, je gaat tegen Gods gebod in2 en je voldoet niet aan wat God van je verwacht3.
Schrijf op een papier de nummers 1, 2 en 3 en zet daarachter iets uit jouw leven wat daarbij past. Je hoeft het niet voor te lezen, het is voor jezelf. Daarna is iedereen stil en vraagt zacht God om vergeving.
Lees daarna hardop Ps. 103: 8 – 12
8De Heer is goed, hij ​vergeeft​ ons.
Geduldig en vol ​liefde​ is hij.
9Hij blijft niet altijd boos,
zijn woede gaat voorbij.
10Hij wordt niet boos om iedere fout,
hij straft ons niet zo streng als we verdienen.
11-12Hij doet onze schuld ver weg,
zo ver als het westen is van het oosten.
Want zijn liefde voor ons is groot,
zo groot als de hele wereld.
Een van jullie dankt hardop God voor zijn liefde en vergeving en/of je luistert naar het lied ‘Dank U Heer’ van Sela. En die papieren? Verscheur ze! Zie de lesplaat op pagina 21.
(deze opdracht kun je ook goed thuis in stilte doen).

Bij de belijdenis

Lees vraag/antwoord 60 en 61 van zondag 23 uit de catechismus. Schrijf alles op wat er over jouw gezegd wordt. Daarnaast wat er staat over Jezus en tenslotte wat er staat over God. Wat leer je over rechtvaardiging? Wat wil je daarover tegen God zeggen? En tegen elkaar?

De waarheid doen

Gratis is gratis. Als Jezus voor jouw zonden heeft betaald hoef je dus niets meer te verdienen of terug te doen. Veel mensen vinden dat erg lastig. Jij ook? Bedenk waarom dat lastig is of zou kunnen zijn.
Bedenk daarna samen minstens drie tips en/of bijbelteksten om anderen (jezelf) te helpen geloven dat gratis gratis is.

Anderen helpen

Lees de mail van Lennard en bedenk hoe je hem kunt helpen.

Stellingen

Ben je het eens met de uitspraken? Leg uit.

 • Het is oneerlijk als iemand anders jouw straf krijgt.
 • Alleen God kon de mensen nog redden.
 • Zonder Jezus is er geen rechtvaardiging.
 • Gelukkig is God eerlijk!
 • God is terecht boos op zonde en slechtheid.
 • Kleine zonden kan God best door de vingers zien.
 • Onrecht is in strijd met God.
 • Wie de rechtvaardiging door God kent, vecht tegen onrecht op aarde.
 • Je kunt niet zelf gered worden en tegelijk driftig zijn tegen een ander.

Lied

Luister naar het lied ‘Maak ons hart onrustig God’. Is dat niet een rare bede? Waar wordt eigenlijk om gevraagd? Deel je dit gebed? Wat kun jij doen om onrecht te bestrijden?

Onderzoek

Lees Psalm 26 en Psalm 53. Waarom zijn dat tegengestelde psalmen? Hoe kan het dat ze allebei in de bijbel staan? Leg uit.

Schrijvers voor gerechtigheid

Onrecht in deze wereld, daar maken de schrijvers voor gerechtigheid zich kwaad over. Ze maken liedjes om aandacht te vragen voor misstanden. Bekijk de site en luister naar liedjes, bijvoorbeeld ‘Maak ons hart onrustig God’.
Tip: De akkoorden zijn te downloaden, oefen samen een lied en laat het in overleg met de voorganger horen in de dienst. Gebruik daarbij de tips voor zingen in de kerk.

Creatief – Project

Bij deze les is een picto gemaakt van het woorden rechtvaardiging, zie pag. 23. Maak zelf een alternatieve picto of geef dit woord weer in graffiti-stijl. Hang het, met uitleg, naast de woorden die je eerder uitbeeldde.

Kerktaalwoorden

Ga verder met je kerktaalwoordenboek, zie opdrachten les 13.1. Schrijf in ieder geval rechtvaardiging met uitleg in je boekje.

 

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp


Om rechtvaardiging uit te leggen kun je het hulpblad rechtvaardiging lezen. Bedenk hoe je het bij jouw groep het best kunt uitleggen met de papieren en sheets. Leg de link van rechtvaardiging naar recht en rechtzaak, maar ook naar rechtvaardige en rechtvaardig zijn.

Bij de bijbelstudie

De vragen helpen de psalm beter te lezen en door te laten dringen. Neem tijd voor de vraag of die psalm ook jouw psalm is. Hoe zien de jongeren zich tegenover God? Vol vertrouwen of bang. Weten ze te goed wat er fout zit of hebben ze geen idee wat daarmee bedoeld wordt?

Lesdoel

 • kunnen uitleggen wat rechtvaardiging door het geloof betekent
 • met de bijbelstudie kunnen uitleggen hoe het goed wordt met God
 • weten dat rechtvaardiging alleen mogelijk is dankzij Jezus
 • kunnen uitleggen hoe jijzelf rechtvaardig bent / kunt worden

De bespreking

De eerste opdracht is een schuld belijden – vergeving vragen – danken in de groep. Misschien goed om eerst te bespreken hoe je je tegenover God ziet staan. Is er besef van zijn heiligheid? Anders bespreken. Rechtvaardiging is het centrale geloofsthema en het laat Gods liefde zien. Hij wil dat mensen gered worden, ook jij. Ontdek en beleef dat samen en dank God daarvoor.

Belijdenis

Lees over dit onderwerp in zondag 23 en 24 van de catechismus of in artikel 22, 23, 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis

Bijbel

Teksten die je kunt gebruiken bij dit onderwerp: Ps. 32; Ps. 130; Rom. 3:21-30; Rom. 4:1-23; Rom. 5; Gal. 3:1-14

Rechtvaardiging:

You raise me up:
Amazing Grace!

BIJBELSTUDIE Psalm 32

Je leest een psalm van David over schuld en vergeving. Woorden om te bestuderen en je eigen te maken.

U hebt mij ​vergeven, Heer,
u denkt niet meer aan mijn fouten.
Daarom ben ik gelukkig.
2Ik kan eerlijk tegen u zijn,
u kijkt niet meer naar mijn schuld.
Daarom ben ik gelukkig.
3Eerst zweeg ik over mijn fouten.
Ik werd ​ziek, ik huilde de hele dag.
4Dag en nacht voelde ik uw woede, Heer.
Ik verloor al mijn kracht,
ik kon niet meer verder.
5Toen vertelde ik u over mijn fouten,
ik zweeg niet langer over mijn schuld.
Ik zei eerlijk wat niet goed was,
en u hebt me alles ​vergeven.
6Mensen die u trouw zijn,
moeten doen wat ik gedaan heb.
Ze moeten tot u ​bidden​ als het niet goed met hen gaat.
Dan zijn ze veilig in het grootste gevaar.
7Heer, u beschermt me, u bevrijdt me.
Daarom zing ik en juich ik.
8Want dit hebt u gezegd:
‘Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan.
Ik zal je raad geven,
ik zal voor je zorgen.
9Wees niet eigenwijs,
laat je door mij leiden.
Dan zal geen kwaad je treffen.’
10Iedereen moet dit weten:
Slechte mensen moeten veel lijden.
Maar mensen die op de Heer vertrouwen,
vinden overal ​liefde​ en geluk.
11Iedereen die trouw is aan de Heer,
moet blij zijn en juichen.
Iedereen die eerlijk is,
moet zingen van vreugde.
Want de Heer is goed!

 • Waarom is de schrijver gelukkig?
 • Wat maakte de schrijver ziek / ongelukkig?
 • Hoe komt het dat dat verdwenen is? (twee oorzaken)
 • Welk advies geeft hij aan andere mensen?
 • Welke twee dingen doet hij nu? (naar God en naar andere mensen)
 • Wat is zijn eindconclusie?
 • In de BGT-vertaling staan in deze psalm drie kopjes: Nu kan ik zingen – Vertrouw op de Heer – U hebt mijn fouten vergeven. Zet ze in de goede volgorde. Waar zou jij ze neerzetten?
 • Geen schuld meer hebben bij God, niet meer schuldig zijn – dat is hetzelfde als rechtvaardig zijn. Leg met deze psalm uit wanneer iemand rechtvaardig is en wanneer onrechtvaardig.
 • Rechtvaardiging = rechtvaardigmaking. Hoe wordt een mens rechtvaardig voor God?
 • Is Psalm 32 ook jouw psalm / zijn het jouw woorden?