Sluiten

Les 9.4 Luisteren naar het woord van God

OPDRACHTEN

Jij en de bijbel

Beantwoord de volgende vragen eerst zelf:
Hoe vaak lees je de bijbel? Wanneer? Met wie? Waarom lees je de bijbel? Lees je hardop/zachtjes? Luister je naar het voorlezen of lees je mee? Welke vertaling gebruik je?
Vergelijk daarna de antwoorden. Ben je tevreden zoals het gaat of wil je veranderen? Laat iedereen een goed voornemen formuleren voor de komende week. Volgende week kijken hoe het ging. Gebruik eventueel het rooster.

Hulpmiddelen bij de bijbel

Vertel elkaar of je een bijbels dagboek gebruikt of …  Er zijn allerlei mogelijkheden om het bijbellezen te ondersteunen, bijvoorbeeld ook apps. Verzamel zoveel mogelijk suggesties en zet die op een poster. Hang hem op in de kerk om anderen te stimuleren. Kies zelf één suggestie om in praktijk te brengen.

Creatief

Maak een bladwijzer of boekomslag voor je bijbel. Leg uit waarom je hem zo maakt. Laat bijvoorbeeld zien dat de bijbel Gods ‘liefdesbrief’ is, of dat het ‘de gebruiksaanwijzing voor het leven’ is. Wat laat jij zien?

Bijbellezen

Bekijk het bijbelleesrooster via de link. Spreek af dat je het gaat lezen komende week. Op welk tijdstip? Hoe ga je elkaar stimuleren het af te maken? Gaat iemand appjes sturen? Of om beurten het antwoord van de dag posten. Of..? Maak een groepsplan om persoonlijk bijbellezen op te pakken en bid samen of God je wil helpen.

Praktijk

Bekijk de onderzoeksresultaten hiernaast. Wat vind je van de uitslagen? Wat is jouw reden om de bijbel te lezen? En in welke taartpunt hoor jij? Ben je daar tevreden over? Zo nee, wat ga je doen om het te veranderen?

In de gemeente

Begin een ruilkast in je kerk. Zo werkt het: Iedereen die zijn bijbels dagboek uit heeft (en leuk vond) zet het in de kast. Zoek je een nieuw/ander dagboek, dan mag je het meenemen, gebruiken en terugzeggen. Je kunt er ook ander materiaal in leggen dat met de bijbel te maken heeft. Het moet wel eigentijds zijn, het is niet de bedoeling dat er oude rommel in komt. Overleg  over de ruilkast met de koster of anderen in de kerk en regel het met je groep!

Onderzoek

Kies een (bekende) psalm en leg de versie uit de bijbel naast de berijming. Vind je het een goede berijming? Waarom wel/ niet?

In de gemeente

Maak samen een kleine enquête over bijbellezen waarin je vraagt hoe vaak iemand leest, alleen of met anderen, wat het favoriete bijbelboek is en of hij tips heeft voor jullie. Bedenk zelf nog meer. Ga met je vragenlijst op bezoek bij mensen in de gemeente en bespreek volgende keer de resultaten. Misschien leuk om er een stukje over te schrijven in het kerkblad of op de site van de kerk.

Onderzoek

Er zijn allerlei vertalingen. Neem er een paar mee of zoek op je telefoon een aantal op. Kies een bekend bijbelgedeelte en lees dat uit meerdere vertalingen. Wat valt je op?

In de stilte

Elke 8 verzen van Psalm 119 hoort bij één letter van het Hebreeuwse alfabet. Kies een of twee blokjes tekst uit lees het en laat tot je doordringen dat deze psalm een loflied is op Gods woord (wet). Ben jij net zo blij met de bijbel? Dank God voor zijn woorden en regels.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

God wil een band met mensen. Dat krijgt o.a. vorm door te luisteren naar God, daarom een les over de bijbel en het lezen daarvan.
Een les over de bijbel, dan moet je ook echt bijbellezen. Bij de bijbelstudie hoort een invulblad. Gebruik het om samen te ontdekken wat je van dit bijbelgedeelte kunt leren. Voor de jeugdleider is er een hulpblad met voorbeeldantwoorden bij de tabel.

Lesdoel

  • weten dat God zelf tot je spreekt in de Bijbel
  • vanuit Nehemia 8 een aantal reacties kunnen aangeven op het lezen van Gods woord
  • kunnen uitleggen waarom bijbellezen hoort bij de band met God
  • vertellen wanneer/hoe je zelf uit de bijbel leest
  • tips uitwisselen over bijbellezen
  • zelf bijbellezen aan de hand van het bijbelleesrooster

De bespreking

Laat in de bespreking uitkomen dat het lezen van de bijbel hoort binnen de relatie met God (het verbond, de afspraak die Hij met je heeft). Maak je tijd en gelegenheid om naar hem te luisteren? Inventariseer dat. Probeer te waken voor een (ver)oordelende sfeer. Niet hoe (slecht) het gedaan wordt is belangrijk, wel dat je elkaar helpt om een goede praktijk op te bouwen. Het bijbelleesrooster kan daarbij helpen. Als je dat oppakt, kom er dan volgende week op terug! Merk je dat het helpt? Maak dan vervolgafspraken. Bij de lessen over het gebed is elke keer een bijbelleeshulp beschikbaar via link.

Belijdenis

Lees over dit onderwerp zondag 25 van de catechismus

 

Je hebt toch een band met God?
Wil je weten wat Hij zegt, wie Hij is, wat Hij met je voor heeft?

Lees de bijbel!

Gerelateerde afbeelding

BIJBELSTUDIE (Delen van) Nehemia 8

Intro: Het volk Israël is terug in eigen land, nadat ze door God jaren in ballingschap gestuurd waren als straf voor hun zonde. Langzamerhand wordt alles opgebouwd en ook de tempel is nu klaar. Daarvoor komt iedereen bij elkaar.

Lees Nehemia 8 en gebruik het invulblad bijbelstudie Nehemia 8.
Op de eerste dag van de zevende maand 81-2kwamen de Israëlieten allemaal naar het plein voor de Waterpoort. Ze vroegen aan Ezra, die priester en schrijver was, of hij het boek met de wet van Mozes wilde halen. In dat boek stonden alle wetten en regels die de Heer aan de Israëlieten gegeven had.
Ezra haalde het wetboek en liet het zien aan alle mensen die daar bij elkaar waren. Alle mannen, vrouwen en kinderen die oud genoeg waren om de wet van Mozes te begrijpen, zagen het boek.
3-5Op het plein voor de Waterpoort ging Ezra op een houten podium staan. (…) Omdat Ezra hoger stond dan het volk, kon iedereen hem zien. Toen hij het boek opende, ging iedereen staan. Ezra begon hardop voor te lezen uit het boek. Hij las de hele dag, en iedereen luisterde ernaar.
6Ezra​ dankte de Heer, de grote God. Het hele volk hield de handen omhoog en antwoordde: ‘Amen, ​amen.’ Daarna knielden alle mensen, en ze bogen diep voor de Heer.
7Toen het volk weer was gaan staan, legden een paar ​Levieten​ uit wat de wetten betekenden. (…) 8De ene ​Leviet​ las eerst luid en duidelijk een stuk voor uit het ​boek​ met de wet van God. En daarna legde een andere ​Leviet​ het stuk uit. Zo kon iedereen begrijpen wat er voorgelezen werd.
9Toen het volk hoorde wat er in het wetboek stond, moest iedereen huilen. Maar ​Nehemia, de provinciebestuurder, zei: ‘Huil niet.’ En ook ​Ezra​ en de ​Levieten​ die de wetten voorgelezen en uitgelegd hadden, zeiden dat het volk niet moest huilen. Ze zeiden: ‘Deze dag is een ​heilige​ dag, een dag ter ere van de Heer, jullie God! Daarom moeten jullie niet verdrietig zijn. 10Ga thuis een feestelijke maaltijd klaarmaken met lekker eten en drinken. En deel je feestmaal met mensen die niets hebben. Want dit is een ​heilige​ dag, een dag ter ere van de Heer. Droog je tranen, en wees blij met wat de Heer voor jullie doet. Hij geeft jullie steeds nieuwe kracht!’ 11De ​Levieten​ vroegen de mensen om rustig te blijven en op zo’n bijzondere dag niet verdrietig te zijn.
12Toen ging iedereen naar ​huis​ om te eten en te drinken. En ze deelden hun feestmaal met anderen. Ze maakten er een groot en vrolijk feest van. Want ze hadden goed begrepen wat ​Ezra​ en de ​Levieten​ gezegd hadden.
13-14De volgende dag kwamen de familieleiders met de priesters en de Levieten bij Ezra, de schrijver. Zij wilden meer weten over de wetten die de Heer aan Mozes gegeven had. Ze ontdekten dat de Israëlieten in de zevende maand een feest moesten vieren, en dat ze tijdens dat feest in hutten moesten wonen. (…)
16Toen ging iedereen takken halen. En ze bouwden hutten op de platte ​daken​ en de binnenplaatsen van hun ​huizen. En ook op de pleinen van de tempel en op de pleinen bij de Waterpoort en de Efraïm-poort. 17Alle Israëlieten die uit ​Babylonië​ naar Jeruzalem gekomen waren, maakten zulke hutten en gingen erin wonen. Dat hadden ze sinds de tijd van ​Jozua, de zoon van Nun, niet meer gedaan. Iedereen was heel erg blij.
18Het feest duurde zeven dagen. Elke dag werd er voorgelezen uit het ​boek​ met de wet van God. En ook op de dag na het feest kwamen de mensen bij elkaar. Want zo stond het in het wetboek.

Bespreekvragen staan op het invulblad bij de bijbelstudie.

Voor de jeugdleider is er een hulpblad