Sluiten

Les 12.5 Wat je overhoudt

Bij de les

Iedereen noteert op een briefje dingen die hij belangrijk of waardevol vindt. Zet er ook een of twee dingen bij die je in de toekomst wilt hebben of bereiken. Maak op een whiteboard twee kolommen. Boven de een zet je ‘belangrijk voor het leven op aarde’, boven de andere ‘eeuwigheidswaarde’. Verdeel de dingen die je op je briefje hebt gezet in die twee kolommen. Bespreek samen wat je te zien krijgt. Als één van beide kolommen heel leeg blijft, wat zou je er dan nog bij willen zetten?

Stellingen

 • Zonder God ben je nooit rijk
 • Rijk zijn is een geschenk van God
 • Beter arm met God dan rijk zonder God
 • Beter arm zonder God dan rijk met God
 • Zolang er kinderen dood gaan van de honger kan een christen geen miljonair zijn
 • Ik denk meer aan mijn aardse spullen dan aan God
 • Geld is niet belangrijk voor me
 • Ik geef minstens 10 % van mijn geld aan goede doelen
 • Als je alles weggeeft, krijg je meer terug

Bij de bijbel

Hieronder zie je namen van personen uit de bijbel. Verdeel ze onderling (tweetallen) en bedenk welke rol geld in hun leven speelde. Kun je zien dat ze veel van God hielden? Hoe? Bespreek de vragen voor de namen hieronder. Na afloop deel je wat je ontdekte of wat je opviel.
Koning David – koning Salomo – Jona – Jozef de onderkoning – Ruth – de leerlingen van Jezus – de arme weduwe die twee koperstukjes gaf in de tempel – Paulus

Creatief in de praktijk

Maak een poster waarin je leeftijdgenoten vertelt dat God het belangrijkste moet zijn in je leven.

In praktijk

Is God voor jou het belangrijkste? Hoe zie je dat dan in jouw leven? Bedenk een lijst van 10 dingen waaraan je zou kunnen laten zien dat God belangrijk voor je is. (Denk aan bijbel, bidden, relaties, spullen, tijd,..)

Bij de bijbel

Verdeel de volgende teksten onderling: Rom. 8:31, 32 – Jes. 40: 6b-8 – 1 Kor. 7: 29-31 – 1 Tim. 6: 17-19 – Luc. 12: 33,34. Ze vertellen allemaal iets over de waarde van de spullen op aarde. Lees de teksten voor en bespreek wat je van de teksten leert. Welke spreekt jou het meeste aan?

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 93. Wat vindt jij van de uitspraak van Elifaz? Hoe loopt het af met Job?  Kun je in de geschiedenis van Job zien of hij gericht wat op ‘rijk zijn’ of dat zijn ‘schat’ ergens anders was? (Vergelijk ook met de bijbelstudie).

Gebed

Verdeel de volgende gebedspunten. Bedenk hoe je dat stukje wilt zeggen tegen God. Bid de onderdelen samen in een kringgebed aaneen.
Gebedspunten: Danken voor het goede; bidden voor wie tekort heeft; danken dat God jullie God wil zijn; vragen of veel mensen hem leren kennen; vragen of God je helpt te geloven; vragen of je kunt delen van al het goede dat je hebt; vragen of je de goede keuzes leert maken.

Onderzoek en bij de verdieping-tekst

Lees de tekst op pagina 92. Zoek zelf meer informatie over micro-kredieten. Wat vind je van dat systeem? Zou jij zelf op die manier geld willen uitlenen? Er zijn ook mensen die zeggen: ‘Wie weinig heeft en wel gezond is, moet zelf harder werken, dan kan hij zelf zijn problemen oplossen. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid’. Wat vind je daarvan?

Terugblik

Kijk terug naar de vijf lessen van dit blok. Ze gingen allemaal ver christelijke levensstijl. Welke les vond je het mooist? En het moeilijkst? Bedenk ieder voor zich een goed voornemen om de komende tijd in praktijk te brengen. Bespreek hoe je elkaar eraan kunt herinneren.

Afsluiting

Hoe was dit jaar? Heb je veel geleerd voor jezelf? Heb je wat voor elkaar kunnen betekenen? Bedenk wat jullie gedeeld hebben en praat erover. Dank God voor al het mooie en goede, vraag vergeving waar je tekort schoot en vraag of Hij jullie wil helpen ook de zomertijd als christen te blijven leven. Bespreek hoe jullie met elkaar in contact blijven.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Hoe zit het dan met geloof en met je relatie tot God? De waarde van het geloof (allesoverstijgend) maakt de dingen hier op aarde betrekkelijk. Je bespreekt wat dat concreet inhoudt en ook hoe je het terug ziet in je eigen leven.
Terugkijken op het afgelopen jaar is een belangrijk onderdeel van de les. Je kunt het ook in een aparte bijeenkomst doen. Kijk terug op afgesproken doelen en maak plannen om ook in de vakantietijd in contact te blijven en vol te houden met bijbellezen/bidden. Dank God voor alles wat Hij jullie samen wilde geven.

Bij de bijbelstudie

De wat onbeleefde vraag van een man die ruzie heeft met zijn broer over de erfenis maakt dat Jezus aan iedereen kan vertellen wat pas echt belangrijk is. Maak concreet hoe dat je dat in praktijk kunt brengen. Welke waarde heeft de relatie met God voor je en hoe kan een ander dat merken?

Lesdoel

 • kunnen aangeven wat voor jou het belangrijkste is in het leven
 • kunnen uitleggen of en hoe je in jouw leven kunt zien wat het belangrijkste is in je leven
 • bij bijbelse personen kunnen aangeven hoe je in hun leven ziet wat voor hen het belangrijkste is
 • kunnen uitleggen wat de waarde is van alles hier op aarde
 • een plan kunnen maken welke keuzes je de komende tijd maakt om geloof in praktijk te brengen (bijbellezen/bidden; ook tijdbesteding, geldbesteding, enz).
 • terugkijken op het jaar en plannen maken voor vakantietijd en volgend jaar

De bespreking

Geef bij deze les het goede voorbeeld en vertel uit eigen ervaring welke waarde het geloof voor je heeft. Benoem hoe mooi het is als sommige jongeren dat ook kunnen vertellen. Geef ook ruimte voor twijfel of onzekerheid. Soms moet je ook groeien in geloof. Bid samen dat God jullie allen laat groeien.
En: maak afspraken over evaluatie van het jaar. Sluit af met een leuke activiteit en maak plannen voor het komend jaar.

Bijbel

Bij deze les passen Luc. 12:13-21; 12:33-34; 1 Kor. 7:29-32

Belijdenis

Bij de les kun je goed artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gebruiken.

 

Heer,
zonder U
blijft er van mij niets over

Zonder U,
heeft niets meer waarde

Maar met U
ben ik de koning te rijk
en leef ik pas echt