Sluiten

Les 12.3 De ideale mens

OPDRACHTEN

Lied

Luister het lied ‘Wie is volmaakt’ van Benny Neijman en lees de songtekst. Gelooft de zanger in een volmaakte mens? Denkt hij dat mensen kunnen verbeteren? Wat vindt je van zijn liedje? Vergelijk het met wat de bijbel zegt over mensen.

Bij de les

Gebruik het werkblad ‘De ideale mens’ om te kijken welke eigenschappen of welk gedrag hoort bij een ideale mens in Gods ogen. Je gaat dat vergelijken met je eigen leven.

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 85. Herken je de situatie? Hoe denk je dat andere mensen tegen jou aankijken en andersom? Heb jij iemand die een voorbeeld voor je is? Waarin is hij/zij voorbeeld voor je en hoe volg je dan? Op welke manier is Jezus je voorbeeld? Hoe volg je Hem?

Gebed

Lees Psalm 19: 15: ‘Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn ​hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!’ (HSV). Hoe zou je dat in eigen woorden zeggen? Waarom bidt David dit? Maak zelf een gebed waarin je dit in eigen woorden zegt vul het aan met wat je verder wilt vragen over Jezus volgen. Bid het.

In praktijk en bij de verdieping-tekst

Je kunt jezelf en anderen steeds met elkaar vergelijken – en er ongelukkig van worden. Herken je dat? Ben jij onzeker of trek je je veel van anderen aan? Lees de verdieping-tekst op pagina 84 ‘Mijn vader werkt bij de MacDonalds’. Wat vind je van het laatste stuk? Helpt het je?

Bij de les

Hoe kijkt God naar de mensen? Zoek het op in de les. Waarom kijkt God anders aan tegen één speciale mens? Waar ligt dat aan? Lees nu Rom. 8: 29: ‘God heeft ons uitgekozen volgens zijn plan. Hij kende ons al voordat we er waren. En hij heeft ons uitgekozen om zijn ​kinderen​ te zijn. God zal ons een volmaakt lichaam geven. Een lichaam zoals dat van zijn Zoon, die lijkt op God zelf. Dan zullen wij broers en zussen zijn van ​Christus, de enige ​Zoon van God.’ Wat is er nu waar, Psalm 53: 3, 4 of de tekst uit Romeinen die je net las? Leg uit.

In de maatschappij

Bekijk reclamemateriaal of een roddelblad. Welk beeld van mensen krijg je, als je goed kijkt? Klopt dat bij wat je deze les leert? Is het ‘slecht’ voor je als je veel soaps, roddelbladen en dergelijke kijkt of leest? Waarom wel/niet?

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

De ideale mens, dat is dromen over een volmaakt mens. Maar als je gelooft is dat vooral: kijken naar Jezus. Hij is het grote voorbeeld van goed leven. De les staat in het teken van WWJD en volgen. De mens zoals God die bedacht en weer wil zien. Tegelijk kijk je ook naar processen in de groep. Onzekerheid, hetzelfde willen als anderen, waar komt dat vandaan? Is het nodig?

Bij de bijbelstudie

Zie opmerking hierboven. De bijbelstudie staat in het teken van het voorbeeld dat Jezus geeft. Kijk goed naar Hem, Hij leert je goed te leven.

Lesdoel

 • weten wat Gods ideale mens doet / laat
 • kunnen uitleggen dat Jezus de volmaakte mens was en daarvan voorbeelden geven uit zijn leven
 • je eigen leven kunnen leggen naast Gods ideaal
 • kunnen aangeven hoe God je vernieuwt en hoe je zelf je nieuwe toekomst in praktijk leert brengen

De bespreking

Focus op de twee dingen: het ideaal dat God voor ogen had (paradijs) en heeft (vernieuwd leven) (1) en leg dat naast de eigen levens (2). Bedenk aan de ene kant actiepunten ter verbetering, maar bespreek ook dat je dat zelf niet gaat lukken. God moet en wil je daarbij helpen!

 Belijdenis

Gebruik bij de les zondag 14 van de catechismus.

 

In de spiegel van mijn leven
zie ik alleen maar mijn zondige ik.

Gelukkig heeft God iets beters voor ogen,
Hij maakt me nieuw!
Zoals Hij het ooit bedacht heeft.

BIJBELSTUDIE 1 Petrus 2: 21-24 en 2 Timoteüs 3: 16

Jezus is het voorbeeld voor alle mensen. Hij leert je hoe je moet leven. Bedenk ter voorbereiding op de bijbelstudie eerst een antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe gaat Jezus om met zijn aardse familie?
 • Hoe spreekt Jezus over zijn hemelse Vader?
 • Hoe gaat Jezus om met mensen in nood?
 • Hoe gaat Jezus om met de verering door de mensen?
 • Hoe gaat Jezus om met vijandschap?
 • Hoe gaat Jezus om met de schepping?

Lees nu wat Petrus over Jezus zegt in 1 Petrus 2.

21Jullie zijn uitgekozen om, net als ​Christus, goede dingen te doen. Ook al word je ervoor gestraft. ​Christus​ heeft voor jullie geleden. Daarmee gaf hij jullie een voorbeeld, hij liet zien hoe je moet leven als zijn volgeling. 22Hij deed nooit iets verkeerds. Hij vertelde nooit een leugen. 23Toen hij werd uitgescholden, schold hij niet terug. Toen de mensen hem lieten lijden, bedreigde hij hen niet. In plaats daarvan vertrouwde hij op God, die eerlijk rechtspreekt over alle mensen.
24Dankzij ​Jezus​ ​Christus​ zijn onze ​zonden​ ​vergeven. Hij heeft onze ​zonden​ gedragen toen hij stierf aan het ​kruis. Nu kunnen wij leven zoals God het wil. Want door het lijden van ​Christus​ zijn wij bevrijd.

 • Wat leer je van het voorbeeld van Jezus?
 • Kun jij dat voorbeeld volgen?
 • Hoe kan het volgens Petrus, dat mensen Jezus volgen?

Misschien vraag je je af hoe je kunt weten wat God wil. Hoe kun je leren Jezus te volgen? Paulus geeft antwoord in de brief aan Timoteüs:

16Alles wat in de ​heilige​ boeken staat, komt van God. Daarom kun je alles wat erin staat, gebruiken om uitleg te geven over het geloof. Je kunt het ook gebruiken als mensen verkeerde ideeën hebben of verkeerde dingen doen. En je kunt het gebruiken om mensen te leren hoe ze goed kunnen leven.

 • Hoe leer hoe het moet, Jezus volgen? Kijk wat Paulus schrijft en bedenk er zelf nog minstens 2 dingen bij.