Sluiten

Les 12.2 Maar één keer jong!

OPDRACHTEN

Praktijk

Heb je het weekdoel gestart bij les 12.1? Zie de eerste opdracht die les. Zo ja, bespreek de resultaten, kies een nieuw doel en stel een nieuwe weektaakleider aan. Vraag God of Hij jullie wil helpen bij je plannen.

Bij de lesplaat

De tekenaar heeft de plaat vol gestopt met voorwerpen. Neem één minuut om op te schrijven hoeveel je er ziet. Wie wint? Zet een cirkel om dingen die je aanspreken, die je hobby zijn of… Hebben deze dingen ook met God te maken of staat dat los van elkaar? Verdraagt het elkaar? Dank je er wel eens voor?

Bij de les

Lees de eerste twee alinea’s. Hoe kijken ouderen tegen jou aan? Wordt je voortdurend gewaarschuwd of zijn ze blj met wat je doet? Voel je je begrepen? Is er echte belangstelling? Vind je het logisch dat ouderen voorzichtig zijn, gevaren zien en waarschuwen? Waarom?
Misschien kun je een verslagje van dit gesprek in het kerkblad zetten of volgende keer wat ouderen uitnodigen om aan jullie over hun jeugd te vertellen.

Bij de bijbel en de les

Prediker schrijft: 1Denk aan God die je gemaakt heeft. Denk aan hem zolang je nog jong bent. […]
2Denk aan God die je gemaakt heeft […], Pred. 12: 1,2. Bedenk 8 tips hoe je dat in praktijk kunt brengen. Vind je het trouwens een goed advies van Prediker? Waarom?

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 81. Wat zou de schrijver ermee bedoelen als je aan de inhoud van de les denkt? Bedenk voorbeelden van iemand die zich gedraagt als dat lam.

Praktijk

In een groep kun je je soms heel anders gedragen dan thuis of in de kerk. Daarover praat je met het werkblad ‘De groep’. Je praat over meelopers en een jongeren die meer kanten in zijn gedrag laat zien. Herken je zo’n situatie?

Stellingen

 • Je kunt alleen genieten als je christen bent
 • Zolang er zonde bestaat, kun je niet echt genieten
 • Zondige dingen zijn altijd leuk
 • Ik krijg veel mogelijkheden van God
 • Genieten doe ik wel, maar (be)danken niet
 • In mijn leven is niet veel moois
 • Oudere mensen zijn altijd bang
 • Geloof is in mijn leven een apart vakje

Praktijk

Niet voor iedereen is ‘genieten’ in de jeugd vanzelfsprekend. Misschien is er een moeilijke thuissituatie of heeft iemand een handicap. Herkennen jullie dat? Vertel elkaar over moeilijke dingen en kijk of je elkaar kunt helpen. Bid voor elkaar.

Maatschappij

Stel je voor dat dit onderwerp besproken werd in een ontwikkelingsland. De jongeren zijn net zo oud als jullie, maar gaan niet naar school. Ze hebben wel leren lezen en schrijven, maar daarna moesten ze werken om geld te verdienen. Niet elke dag is er eten. Nu is de moeder ziek. Geld voor medicijnen is er niet. Hoe zou je met hen praten over jong zijn?

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Kijken naar jezelf, naar de groep en je gedrag. Genieten van de mogelijkheden en tegelijk last hebben van zonde en foute dingen, daarover gaat het.

Bij de bijbelstudie

Met dit bijbelgedeelte kun je praten over hoe je tegen jezelf aankijkt. God besteedde zorg en aandacht aan jou toen Hij je maakte. Hij houdt nog steeds van je. Voel je je geliefd? Ben je je ervan bewust dat je voor Hem leeft?

Lesdoel

 • kunnen uitleggen waarom je juist als kind van God kunt genieten van leven op deze aarde
 • kunnen vertellen waarom je blij mag zijn met jezelf en wie jij bent met ps. 139
 • kunnen uitleggen dat Gods regels je helpen genieten
 • danken voor alle mogelijkheden die je krijgt
 • bespreken dat het ook anders kan in je eigen of andermans leven

De bespreking

Jij kent je groep en weet ook waar dingen mogelijk een keer besproken kunnen worden. Laat de jongeren respectvol met elkaar omgaan. Heel belangrijk dat ze zich door God geliefd weten en leren danken voor al het goede. Ook de mooie dingen in je leven zijn niet los verkrijgbaar. Alles heeft ook met God te maken.

Bijbel

Bij deze les kun je gebruiken Ps. 25:7; Pred. 11:9-12:1; Rom. 6:20-23; 2 Tim. 2:22

 

Veel mogelijkheden
legio kansen
en ik die ermee bezig mag.

Heer,
wat is Uw werk mooi!
Dankuwel.

BIJBELSTUDIE Psalm 139: 13-18

Lees wat David zegt in Psalm 139.

13U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.
14Ik dank u daarvoor.
Want het is een wonder,
zoals ik gemaakt ben.
Alles wat u maakt, is een wonder.
Dat weet ik heel goed.
15U hebt me al gezien
toen ik in het geheim gemaakt werd.
U hebt me al gezien
toen ik diep in de aarde ontstond.
16Toen mijn lichaam nog geen vorm had,
zag u mij al.
Nog voordat ik werd geboren,
wist u alles al van mij.
En u schreef het in uw ​boek.
17God, uw gedachten kan ik niet begrijpen,
ze zijn te moeilijk voor mij.
18Ik probeer uw gedachten te tellen,
maar het zijn er zo veel,
meer dan er zand is bij de zee.
Ik ben dicht bij u,
elke ochtend weer.

 • Hoe praten mensen tegenwoordig over het krijgen van een kindje? Vergelijk dat met deze psalm.
 • God besteedt zorg aan ieder mens. Bewijs dat met deze psalm
 • Wat betekent het, dat God zoveel aandacht besteedt aan jou en aan anderen?
 • Welke reactie geeft de dichter?
 • Waarom kan een christen extra blij zijn met zijn leven?
 • Hoe kun jij aan God laten merken dat je blij bent dat Hij je het leven gaf?