Sluiten

Les 11.5 Twee sleutels

OPDRACHTEN

Bij de les

Maak samen een schema over de lesinhoud. Welke stappen zijn er te nemen als iemand verkeerd doet en daar maar mee door blijft gaan? Zet een streep onder de stappen waarin jijzelf een rol hebt. Teken vervolgens een hart naast je schema. Wat heeft de liefde hiermee te maken?
Variant: Maak het werkblad ‘De kerkelijke liefde‘. Knip de zinnen uit en hussel ze. Bedenk dan de goede volgorde.

Stellingen

 • De twee sleutels zijn er om het koninkrijk van God te openen voor iedereen
 • Gelukkig waarschuwen medechristenen mij
 • Ik denk niet dat ik anderen ga waarschuwen
 • Als je iemand niet terechtwijst, houd je niet echt van hem
 • Je moet vooral op jezelf passen dat je het geloof niet kwijt raakt
 • Het evangelie, de bijbel, is een grote uitnodiging om te geloven’
 • Zonder bijbel geen geloof
 • Zonder medegelovigen geen geloof
 • Waarschuwen is liefhebben
 • Het is feest als iemand zich bekeert!

Bij de bijbel

Lees de gelijkenis van de honderd schapen in Mat. 18: 12Jezus​ zei: ‘Stel dat iemand honderd schapen heeft, maar hij raakt er één kwijt. Wat zal hij dan doen? Hij laat de 99 andere schapen in de heuvels achter. En hij gaat op zoek naar dat ene schaap dat hij kwijt is. 13En als hij het vindt, dan is hij blij. Luister goed naar mijn woorden: Dat ene schaap maakt hem gelukkiger dan alle andere schapen die hij niet kwijt was.
14Zo is het ook met jullie Vader in de hemel. Hij wil niet één gelovige kwijtraken.’
Bespreek wat je leert over God in deze gelijkenis. Bedenk daarna wat dat met de les te maken heeft.

Praktijk

Hoe doe je dat, elkaar waarschuwen? Oefen met het werkblad ‘Gewaarschuwd worden en waarschuwen‘.

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 71. Wat wordt bedoeld met het verhaal? Wat is het verschil in aanpak tussen Jensen en Berglund? Wat heeft dit met geloven te maken? Leg uit dat het briefje ‘Take the other way’ te maken heeft met sleutels van het koninkrijk.

Creatief

Knip twee sleutels uit een stevig papier. De ene sleutel gaat over de bijbel, de andere over het ‘samen-op-geloven’.  Schrijf aan voorkant wat de sleutel doet en hoe je hem gebruiken moet. Aan de andere kant welke ervaring je zelf met deze sleutel hebt. Hang de sleutels in de hal van de kerk of maak er een foto van (met uitleg) en toon het op de beamer van de kerk.

In de gemeente

Deze les maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk bijbellezen is. Het is één van de sleutels om het koninkrijk van God te openen. Maak een werkblad voor kinderen van de basisschool waarin je uitlegt hoe belangrijk bijbellezen is en geef tips voor bijbellezen aan de kinderen. Overleg met de leiding van de kinderclubs of het blad in het clubwerk gebruikt kan worden.

Twee sleutels en twee mogelijkheden

De sleutels kun je gebruiken voor jezelf EN voor een ander. Bij de bijbel: zelf lezen en naar de kerk gaan EN anderen vertellen van het goede nieuws, de bijbel voorlezen. Bij het samen geloven: willen luisteren naar anderen die je voorbeelden geven of waarschuwen EN zelf anderen helpen als christen te leven.
Teken een kruis op een wit papier en maak van deze regels eerst een schema. Schrijf daarna in ieder vak concrete voorbeelden.

Onderzoek

Oriënteer je op het werk van bijbelvertalen en verspreiden van de bijbel. Doe dat door de site van het Nederlands Bijbelgenootschap te bekijken. Dat doet ieder groepslid voor zich, max. 4 minuten. Daarna vertel je elkaar wat je bijzonder of opvallend vond. Sluit af met een gebed voor bijbelvertaalwerk en vraag God of Hij ervoor zorgen wil dat het goede nieuws bij nog meer mensen bekend gemaakt wordt.

Rollenspel

Een of twee uit de groep maken foute keuzes. Ze stoppen met bidden of drinken teveel in het weekend of… Twee anderen gaan het gesprek met hen aan, om hen te waarschuwen. De rest van de groep kijkt toe. Na 3 minuten stoppen de rollenspelers. De rest geeft feedback. Wat ging goed? Op welke manier moet je waarschuwen? Kun je nog meer doen? Daarna draaien de rollen.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Zorg dat de nadruk ligt op het nodigende karakter van de beide sleutels. Bijbel en geloofsgenoten waarschuwen wel, maar alleen om je op het goede pad te houden. Bedoeling is altijd om je Thuis te laten komen.

Bij de bijbelstudie

Belangrijk is te ontdekken dat achter waarschuwen altijd liefde zit. God ziet het liefst dat iedereen gelooft en behouden wordt.

Lesdoel

 • kunnen uitleggen welke twee sleutels van het koninkrijk er zijn en hoe ze gebruikt worden
 • weten waarom de kerkelijke tucht nodig is en wat het uiteindelijke doel van de tucht is
 • de stappen van het onderling waarschuwen kennen
 • weten wat zelfbeproeving is en kunnen aangeven hoe je dat kunt doen
 • voorbeelden kunnen geven hoe jij en hoe de gemeente nodigend kan zijn naar anderen toe

De bespreking            

Rond de twee sleutels heb je ook twee verantwoordelijkheden: je moet ze willen gebruiken voor jezelf: dat betekent bijbellezen, naar de kerk gaan en willen luisteren naar geloofsgenoten. Je moet ze ook willen gebruiken voor anderen: vertellen over de bijbel, leven als christen, anderen waarschuwen. Probeer concreet te maken hoe je dat doet (allebei).
Deze les heeft ook een element van kennisoverdragen. Hoe het zit met de kerkelijke tucht vertel je en/of je vraagt een ouderling daarover te vertellen. Die ‘tucht’ begint ook bij jezelf, met zelftucht. Alle gelegenheid dus om het persoonlijk te maken.

Bijbel

Gebruik bij deze les: Mat. 7:1-6; Mat. 16 : 19; Mat. 18 : 15-20; 1 Kor. 5 : 13; Gal. 6 : 1

Belijdenis

Bij deze les passen artikel 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en zondag 30 en 31 van de catechismus.

 

Twee sleutels
om het koninkrijk van God te openen.

De ene heet evangelie
of ‘blijde boodschap’.
Die vertelt je alles wat nodig is om gered te worden.

De andere heet samen reizen
of onderling waarschuwen.
Het is de broer of zus die je helpt je aan de route te houden
en niet af te dwalen.

Beide sleutels openen het rijk van God
voor ieder die daar aan wil komen.

BIJBELSTUDIE Ezechiël 18: 25-31 en Matteüs 18: 15-18

Bij de les over de twee sleutels een bijbelgedeelte uit het OT en uit het NT. Eerst uit het OT.

Ezechiël profeteert in de tijd dat God zijn volk moet straffen voor alle zonden die gedaan zijn. Voor het feit dat het volk liever de afgoden diende dan de God van hemel en aarde. In die tijd zeggen de mensen tegen Ezechiël dat God niet eerlijk is, omdat Hij hen straft. Ezechiël zegt namens God:

25Jullie zeggen: ‘Wat de Heer doet, is oneerlijk!’ Maar luister eens, Israëlieten! Jullie zijn zelf oneerlijk!
26Als een goed mens ophoudt met goed te leven, en slechte dingen gaat doen, dan zal hij sterven. 27-28En als een slecht mens spijt krijgt van zijn misdaden, en zich goed gaat gedragen, dan zal hij blijven leven. Hij hoeft niet te sterven.
29Hoe durven jullie te zeggen dat ik oneerlijke dingen doe, Israëlieten! Jullie zijn zelf oneerlijk!
30Luister, Israëlieten. Ik zal ieder van jullie beoordelen op zijn eigen gedrag. Maak daarom een einde aan het kwaad dat jullie doen! Zorg ervoor dat jullie niet voor je fouten gestraft worden. 31Houd op met jullie ​misdaden. En begin een nieuw leven, zodat jullie niet hoeven te sterven. 32Want de dood van een mens maakt mij niet blij. Ga dus op een goede manier leven, zodat jullie in leven blijven!’

 • Wanneer moet iemand sterven volgens God?
 • En wanneer mag iemand blijven leven?
 • Vind je dat eerlijk of oneerlijk?
 • Lees vers 29-32. Wat wil God het liefst?
 • Wat doet God om dat te bereiken?
 • Leg uit dat een waarschuwende profetie een teken van Gods liefde is.

Lees vervolgens wat Jezus zegt over onderling waarschuwen in Mattteüs 18.

15Jezus​ zei: ‘Stel dat een andere gelovige iets verkeerds doet. Zeg hem dan wat hij verkeerd gedaan heeft zonder dat er anderen bij zijn. Als hij naar je luistert, dan heb je hem bij God teruggebracht.
16Maar als hij niet naar je wil luisteren, moet je naar hem toe gaan, samen met één of twee anderen. Want er zijn minstens twee mensen nodig voor een geldige verklaring. 17Als hij dan nog niet luistert, vertel het dan aan de hele groep gelovigen. Als hij ook niet naar de groep luistert, dan hoort hij er niet meer bij. Dan moet je hem behandelen als een ongelovige of een ​tollenaar. 18Luister goed naar mijn woorden: De besluiten die jullie op aarde nemen, zullen ook geldig zijn in de hemel.

 • Wat wil God het liefst?
 • Wat moeten gelovigen onderling doen om dat te bereiken?
 • Zoek uit wat de taak is van jezelf, de gemeente en de ouderlingen bij openlijke zonde.
 • Hoe moet de gemeente een zondaar die niet luistert behandelen? Wat houdt dat in?
 • Bedenk wat een herder doet als een schaap afdwaalt en wat hij met een wild dier doet. Herken je die behandeling in dit bijbeldeel?
 • Leg uit dat onderlinge waarschuwing een teken van onderlinge liefde is en ook van Gods liefde.