Sluiten

Les 10.2 Het gebed III

OPDRACHTEN

Bidden

Download het werkblad ‘Bidden rond de derde bede’. Met dit blad praat je over vertrouwen en gehoorzaamheid. Je vult het blad in en maakt zo een eigen gebed dat je zelf of samen kunt bidden.

Stellingen

 • Wie de derde bede bidt, zegt ook dat Gods wijsheid beter is dan zijn eigen plan.
 • Wie ernstig ziek is, wil liever niet de derde bede bidden.
 • De derde bede bidden en doorgaan met je zonde past niet bij elkaar.
 • Wat God wil gebeurt altijd, ook al willen mensen niet luisteren.
 • De duivel weet dat de derde bede uitkomt.
 • Als Jezus niet gekomen was, durfde ik deze bede niet te bidden.

Bij de belijdenis en de les

Lees zondag 49 van de catechismus en geef daarvan een samenvatting in één zin. Lees daarna uit de les de tekst onder het kopje ‘Gods wil’. Maak daarvan ook een samenvatting in één zin. Vergelijk de twee zinnen. Wat ontdek je?

In de gemeente

Ga (eventueel in tweetallen) op bezoek bij oudere gemeenteleden en vraag hen naar het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’. Waarschijnlijk kennen ze het uit het hoofd. Welke waarde heeft dat lied voor hen? Vertel elkaar volgende keer over de gesprekken. Dank God dat Hij vertrouwen geeft aan mensen.

Lied – bemoediging

Luister naar het lied ‘Een weg naar U’. Het lied is gemaakt en gezongen door Kinga Bán, de zangeres van Sela. Zij heeft zelf een ernstige ziekte waar ze niet beter van zal worden. Lees de songtekst. Wat valt je op in het lied? Hoe past het lied bij de derde bede? Meer weten over Kinga Bán? Op internet vind je meerdere interviews waarin ze vertelt over haar ziekte en haar geloof.

Lied

Bij oudere gemeenteleden is het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’ geliefd. Het is geschreven door Jacqueline van der Waals, kort voordat ze op jonge leeftijd overleed. Als je dat weet dan komt de tekst extra binnen. Luister het lied (klassieke melodie of melodie the rose), lees de songtekst en bespreek of het ook jou lied zou kunnen zijn. Durf je dit te zeggen/zingen? Waarom wel/niet?

Onderzoek

Bij de derde bede staat een toevoeging: laat uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Leg in eigen woorden uit wat dat betekent en zoek in de bijbel voorbeelden van de gehoorzaamheid van engelen.

Praktijk

Sommige mensen vinden het moeilijk te zeggen ‘Uw wil geschiede’, omdat ze veel moeilijke dingen in hun leven meemaken. Leg uit waarom ze dat lastig vinden. Herken je dat in je eigen leven? Vertel elkaar over dingen waar je zorgen over maakt. Probeer elkaar te bemoedigen en bid er samen voor.

Creatief

Maak foto’s die passen bij ‘Gods wil’. Wat laat je zien? Het goede van zijn regels? Het vertrouwen van iemand die bidt of zingt tot God? Of het wonder van een nieuw kindje, een mens door God gewild? Maak van de foto’s een presentatie en zet er een toelichting bij. Welke muziek ga je eronder zetten? En met wie ga je je presentatie delen?

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

De wil van God heeft twee kanten: het gaat om de bekende/geopenbaarde wil van God: dat zijn zijn regels voor het goede leven, dat is zijn wet. Wij mensen weten dus heel goed wat God wil.
Tegelijk is Gods wil ook onbekend: Hoe zal je leven gaan? Wat heeft God met je voor? Dat weet je niet, hoewel.. Het einddoel is wel bekend, je weet wat je toekomst zal zijn.

Lesdoel

 • de derde bede kunnen uitleggen
 • weten wat gehoorzaamheid en vertrouwen te maken hebben met de derde bede
 • met de bijbelstudie kunnen aangeven hoe Jezus gehoorzaam was aan Gods wil en hoe je zelf je leven kunt geven aan God als dank omdat je zijn wil kent
 • spreken over Gods ‘wil’ en ‘leiding’ in je eigen leven, ook als je met veel moeite te maken krijgt.

De bespreking

Zorg dat de beide kanten van Gods wil, zie boven, in de bespreking tot zijn recht komen. Ze komen allebei aan bod in het werkblad ‘bidden rond de derde bede’. Dat is niet alleen een bespreekhulp, maar je oefent er ook gelijk het zelf bidden mee.
Neem veel ruimte om de gehoorzaamheid en het vertrouwen te koppelen aan het eigen leven van de jongeren. Hebben zij in hun eigen omgeving te maken met ziekte, verdriet, dood? Worstelen ze zelf met Gods leiding in hun leven?

Bijbel

Lees bij de derde bede deze teksten: Mat. 6:33; Mat. 7:7-12

Belijdenis

Gebruik zondag 45 en 49 van de catechismus.

 

Wat wilt U?
En: wat wilt U met mijn leven?

Leer mij gehoorzaamheid,
en leer mij vertrouwen.

Laat uw wil gedaan worden.

BIJBELSTUDIE Lucas 22: 39-42 en Romeinen 12: 1, 2

De derde bede is een vraag om gehoorzaamheid en vertrouwen aan God. Gehoorzaamheid om te doen wat God wil en vertrouwen om te geloven dat dan alles goed komt. Want dat heeft God belooft.
Lees eerst wat Jezus bidt in de hof van Getsemané in Lucas 22: 39-42.

39Jezus​ ging de stad uit. Hij ging naar de ​Olijfberg, zoals altijd. De ​leerlingen​ gingen met hem mee. 40Toen ze op de berg waren, zei ​Jezus: ‘Bid​ God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt.’
41Daarna liep hij zelf een stukje verder. Hij knielde en begon te ​bidden:42‘Vader, als u het wilt, houd dan dit zware lijden bij mij weg! Maar doe wat u zelf wilt, niet wat ik wil.’

 • Gelooft Jezus dat God kan zorgen dat hij niet hoeft te lijden? Waaraan zie je dat?
 • Wat wil God dat er gebeuren zal?
 • Kiest Jezus wat voor hem het beste uitpakt of maakt hij een nadere keuze? Leg uit.
 • Om welke dingen moeten de leerlingen bidden en waarom hebben ze dat nodig?
 • Leg uit dat de woorden ‘gehoorzaamheid’ en ‘vertrouwen’ passen bij het gebed van Jezus.

Lees nu wat Paulus aan de christenen in Rome schrijft in Romeinen 12: 1, 2.

1Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.
2Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is.

 • Wat weten de vrienden, aan wie Paulus schrijft?
 • Wat moeten ze daarom doen en hoe moeten ze dat doen?
 • Hoe komt het dat mensen weten wat Gods wil is?
 • Waar is God blij mee?
 • Leg uit dat deze bijbelgedeelten passen bij de derde bede.
 • Leg uit dat de woorden ‘gehoorzaamheid’ en ‘vertrouwen’ passen bij dit bijbelgedeelte.