Sluiten

Les 7.5 Veel verschillende kerken II

OPDRACHTEN

Bij de lesplaat

Bekijk de lesplaat? Welk vierkant hoort bij welke stroming? Leg uit. Lees de bijbeltekst in het midden.. Waarom staat die tekst erbij? Ontdek welke vorm de witte uitsparing heeft. Wat wil de tekenaar daarmee zeggen?

Je ervaringen

Doe een kort rondje en vertel ieder over je ervaringen met andere kerken. Geef niet alleen aan wat je zag en hoorde, maar vertel ook bij welke hoofdstroming die kerk volgens jou hoort.

Vier stromen algemeen

Bespreek de vier stromen met hulp van vier fragmenten tekst om uit te zoeken wat elke stroming zegt. Gebruik het werkblad ‘De vier hoofdstromingen’.

De doop in de kerken

In de verschillende stromingen wordt heel verschillend gedacht over de doop. Bekijk dat met het werkblad ‘De doop en de vier kerkelijke stromingen’. Zoek uit wat de verschillen zijn en bedenk wat jij ervan vindt. Ook: wat zegt de bijbel en hoe erg zijn de verschillen?

Praktijk

Maak een folder voor mensen die jouw gemeenten niet kennen en vertel daarin wat voor soort kerk jullie zijn. Aan wie ga je de folder geven?

Naar buiten

Hoe treedt jouw gemeente naar buiten? Wat wordt er gezegd over je gemeente? Ontdek dat door samen de site van de kerk te bekijken. Doe alsof je nog niets weet van een christelijke kerk als je de site bekijkt. Welke indruk krijg je? Ontdek je dingen die beter kunnen of zie je hoe de site toegankelijker kan worden voor jongeren? Schrijf dan de tips op en nodig de websitebeheerder uit om daarover te praten.

Bij de dichtbij-tekst

Lees de tekst op pagina 72. Wat denk jij als je die tekst leest? Heeft het met de kerk te maken? Leg uit. Meneer Meintstra geeft ook onvoldoendes. Welk voorbeeld van kerken zou daarbij passen?

Bij de verdieping-tekst

Op pagina 70 staat een tekst die je aan het denken wil zetten. Bespreek samen de vragen die gesteld worden. Stuur vervolgens een kaartje naar mensen uit de gemeente met wie jullie je verbonden voelen. Vertel hen dat je God dankt dat zij je helpen bij geloven in de gemeente. En dank God daar samen voor.

In de kerken

Gedurende 25 jaar is er elk jaar een bijeenkomst georganiseerd om te bidden voor meer eenheid tussen de kerken. Wat vind je van zo’n initiatief? Wordt dat gebed verhoord? Leg uit. Na 25 jaar is men gestopt met die landelijke gebedsbijeenkomsten. Wat vind je daarvan?
Bedenk samen een gebed voor meer eenheid tussen kerken en bid dat. Neem contact op met de voorganger en vertel over jullie gesprek. Vraag of er aanstaande zondag gebeden in de samenkomst wordt voor eenheid tussen kerken.

Praktijk

Hierna vind je een reeks onderwerpen. Neem vier lege papieren en schrijf daarop: heel verschillende meningen mogelijk, een beetje verschillend is goed, ongeveer gelijk denken of precies hetzelfde denken. Verdeel de onderwerpen op die papieren. Leg uit waarom je ze zo verdeeld.
Onderwerpen: 1. Geen gezangen, allen psalmen in de dienst. 2. Elke zondag de wet voorlezen. 3. Vrouwen moeten een hoed dragen. 4. Alleen mannen kunnen ouderling zijn. 5. Op zondag is een kerkdienst genoeg. 6. Lees de Statenvertalling. 7. Je mag zelf kiezen tussen samenwonen of trouwen. 8. Elke woensdag is er een gebedsdienst. 9. Wie de disco bezoekt kan geen belijdenis doen. 10. Hoe de preek is hangt af van de dominee.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

In deze les ga je de verschillende kerkgenootschappen bekijken vanuit de verdeling in vier hoofdstromen. Lees de les en check of iedereen de verschillen begrijpt. Waak ervoor dat er negatief gepraat wordt over anderen of onverschillig over de kerk als geheel, maar probeer te ontdekken dat Jezus eenheid wil en dat er een verschil is tussen hoofdzaken en bijzaken van het geloof.

Bij de bijbelstudie

Je bespreekt het gebed van Jezus. Mooi om met de groep samen te bidden voor de kerk en voor eenheid van allen die Jezus liefhebben.

Lesdoel

 • de vier hoofdstromingen van christelijk Nederland kennen
 • kunnen uitleggen waarom uiterlijke kenmerken niet scheidend mogen zijn tussen oprechte christenen
 • weten hoe Christus gebeden heeft om eenheid in Joh. 17:20-26
 • zelf om eenheid tussen oprechte gelovigen kunnen bidden
 • kunnen aangeven waar je eigen gemeente past en hoe ze naar buiten treedt

De bespreking

Deel ervaringen van kerkbezoeken in andere kerken. Ontdek vooral dat het Jezus is die bijeenroept, die bidt om eenheid en die voor de kerk wil zorgen. Kerklid zijn is niet vrijblijvend, maar is ook je laten roepen door Jezus.

Slot van het blok over de kerk

Kijk terug met je groep. Wat leerde je over kerk(en)? Hoe vond je dat het ging? Welke goede voornemens maak je voor het volgende blok? Bij het terugkijken kun je goed pagina 72 van het boek gebruiken.

Belijdenis

Je kunt bij deze les artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gebruiken

 

Heer,
U roept,
U vertelt van redding,
U geeft liefde,
en vraagt ons U daarin te volgen.

Leer mij mijn broer en zus lief te hebben.
Leer mij uw liefde te volgen.
Geef gehoorzaamheid aan uw woord.
Geef ons eenheid in U.

BIJBELSTUDIE Johannes 17: 20-26

Bijna aan het eind van zijn leven op aarde bidt Jezus voor zijn volgelingen. Niet alleen voor de leerlingen die met Hem meereizen, maar voor iedereen die in Hem gelooft. Hij zegt:

20Vader, ik ​bid​ niet alleen voor mijn ​leerlingen. Ik ​bid​ voor alle mensen die in mij zullen geloven als ze uw boodschap horen. 21Laat alle gelovigen samen één zijn. Net zoals wij samen één zijn, Vader. En laat alle gelovigen ook één zijn met ons. Dan zullen alle mensen op aarde geloven dat u mij gestuurd hebt.
22U hebt mij uw hemelse macht gegeven. En ik heb die macht aan de gelovigen gegeven. Daardoor zullen zij samen één zijn, net zoals wij samen één zijn.
23Vader, u bent één met mij, en ik ben één met de gelovigen. Geef dat zij samen volmaakt één zijn met u. Dan zullen alle mensen weten dat u mij gestuurd hebt. Dan weten ze dat u van de gelovigen houdt, net zoals u van mij houdt.
24Vader, u hebt de gelovigen aan mij gegeven. Ik wil dat ze dicht bij mij zijn, ook als ik naar u toe ga. Dan zullen ze mij zien op mijn plaats naast u in de hemel. U hebt mij die plaats gegeven, want u hield al van mij voordat u de aarde maakte.
25Goede Vader, de mensen van deze wereld kennen u niet. Ik ken u, en de gelovigen kennen mij. Zij weten dat u mij gestuurd hebt. 26Ik heb hun bekendgemaakt wie u bent, en dat blijf ik doen. Uw ​liefde​ voor mij zal nu ook bij hen zijn. En ik zal altijd in hen zijn.’

 • Wat vraagt Jezus aan zijn vader?
 • Lees vers 21 en maak met pijlen een schema wie er allemaal een moeten zijn onderling.
 • Zelf bedenken: Waarom zou eenheid tussen gelovige mensen (gemakkelijk) mislukken?
 • Hoe kan het dat de volgelingen van Jezus één zijn?
 • Wat ontdekken andere mensen als ze de eenheid van de gelovigen zien?
 • Jezus voelt zich verantwoordelijk voor zijn volgelingen. Waaraan zie je dat?
 • Lees vers 25 en 26. Hoe leer je de vader kennen? Wie helpt je daarbij?
 • Als je dit gebed goed op je in laat werken, wat vind je dan van de verdeeldheid tussen christenen?