Sluiten

Les 7.3 De kerk vertelt de boodschap van haar Heer

OPDRACHTEN

Bij de les en de bijbel

Lees de les door en zoek naar twee dingen: 1. Waaraan herken je de mensen die het woord van God op een goede en eerlijke manier doorvertellen? en 2. Waaraan herken je mensen die het woord van God verdraaien? Waarom is het belangrijk dat te weten? Waarom zijn dwaalleraars gevaarlijk?
Lees vervolgens Mat. 23: 33-37. Hoe noemt Jezus hier de leiders? Waarom? Wie is de belangrijkste profeet die ze niet wilden horen?

Jij en het goede nieuws

God heeft ervoor gezorgd dat jij ook over Hem hoorde, anders was je nu niet met deze les bezig. Vertel elkaar hoe jij het woord van God leerde kennen en of het belangrijk is voor je. Hoe vaak lees je eruit? En hoe pak je dat aan?
Bespreek vervolgens hoe je het zou kunnen doorvertellen aan anderen.

Bij de lesplaat en creatief

Drie keer staat op de plaat dezelfde bijbeltekst. Leg uit dat het een zegenwens is. Wat moet je doen om die zegen te krijgen? Geldt de zegen ook voor mensen die een eigen draai geven aan de bijbel? Leg uit. Maak nu zelf een eigen afbeelding van deze tekst.
Lees bij deze opdracht Openb. 22: 18-21. Wat wordt daar gezegd van mensen die iets erbij verzinnen of iets weglaten? Wat heeft de terugkeer van Jezus daarmee te maken?

Bij de bijbel

Verdeel onderling de volgende bijbelteksten: Deut. 18: 20-22; Mat. 7: 15-17; Mat. 24: 23-24; 2 Petr. 2: 1-2; 1 Joh. 4: 1, 4-5.
Zoek op wat er staat over het doorvertellen van de bijbel. Vat elke tekstboodschap kort samen en zet dat bij elkaar. Wat valt je op?

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 63 over Guido de Brès. Zoek de Nederlandse Geloofsbelijdenis op in je kerkboek of op internet en lees artikel 29. Waaraan kun je een goede kerk herkennen? (drie dingen).

De kerk

Luister naar het lied ‘Aan uw tafel’ van Sela en lees de songtekst. Waarom is de kerk zo belangrijk volgens dit lied? Kun je nu ook uitleggen waarom een verkeerde boodschap in de kerk levensgevaarlijk is?

Stellingen

 • Tegenwoordig zijn er geen valse profeten meer.
 • Ik moet veel voor de kerk bidden.
 • God zal zelf wel zorgen dat zijn woord goed doorverteld wordt.
 • Ook nu zou je valse profeten moeten aanpakken.
 • Goede predikers of zendelingen zijn broodnodig.
 • Lang leve het woord van God.

Bijbelvertalingen

Ga naar deze pagina op de site van het Nederlands Bijbelgenootschap en zoek uit welke bijbelvertalingen er in Nederland allemaal zijn. Waar moet een goede bijbelvertaling aan voldoen? Zoek in minstens vier verschillende vertalingen Gen. 1: 1-3 op. Wat zie je?

Bijbel voor de wereld

De organisatie Wycliffe zorgt ervoor dat de bijbel in steeds meer talen vertaald wordt. Ga naar hun site en zoek informatie op. Vertel elkaar wat je vindt en bidt voor het werk van bijbelvertalen.

 

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Mogelijk lijkt het lesonderwerp niet heel passend bij de leefwereld van jongeren, maar vergis je niet. Hoe kan een foute tomtom of een verkeerde richtingwijzer de jongeren thuis brengen? Niet voor niets waarschuwt de bijbel veel voor dwaalleer. Probeer dat over te brengen en maak duidelijk waarom het zo belangrijk is dat Gods boodschap goed overkomt. Zoek ook info over bijbelvertalers en –verspreiders en bidt voor hen.

Bij de bijbelstudie

Doel is niet te zeggen dat ‘bij ons’ ‘alles goed’ is, maar wel om het belang van een gehoorzaam doorvertellen van de bijbel duidelijk te maken. God zelf zegt dat Hij de dwaalleraars zwaar straft. Als Hij het zo hoog opneemt kunnen wij niet nonchalant zijn.

Lesdoel

 • met de bijbelstudie uitleggen dat God het straft als mensen zijn boodschap niet goed doorgeven
 • weten hoe je een goede of foute leer kunt herkennen
 • bidden voor bijbelvertalers en zendelingen

De bespreking

Neem de gelegenheid om bijbelvertalingen te vergelijken of het werk van bijbelvertalers te verkennen en bidt voor hen. Hoe hebben de jongeren zelf het goede nieuws gehoord? En hoe belangrijk is het voor hen?
Natuurlijk komt ook aan de orde waaraan je goede of foute leer herkent.

Bijbel

Gebruik bij de les deze teksten: Joh. 10:1-5; Hand. 2:42; Gal. 1:6-10; Ef. 2:19,20; 1 Tim. 6:2,3; 2 Tim. 3:14; 2 Petr. 2; Judas. zie ook les 7.2

Belijdenis

Bij de les kun je goed artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gebruiken.

 

Heer,
Uw woorden,
Uw bericht van leven

in gewone mensentaal

Geef dat het bekend wordt
opdat de hele wereld het hoort en gelooft!

BIJBELSTUDIE Deuteronomium 13: 1-6 en Galaten 1: 6-9

Je leest een bijbelgedeelte uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Eerst wat Mozes namens God aan de mensen zegt in Deuteronomium:

Jullie moeten je precies houden aan alles wat ik tegen jullie zeg. Jullie moeten niets veranderen aan de regels die ik jullie geef.
2-4Luister niet naar profeten die zeggen dat je andere goden moet vereren! Ook al doet zo’n profeet een wonder, en ook al komen zijn voorspellingen uit.
De Heer, jullie God, stuurt die profeten naar jullie toe. Zo wil hij te weten komen of jullie echt van hem houden, met je hele hart. 5Jullie moeten alleen voor de Heer ​eerbied​ hebben, jullie moeten alleen hem dienen.
6Zorg ervoor dat zulke ​profeten​ gedood worden. Want ze willen dat jullie de Heer niet langer vereren. Ze willen dat jullie je verzetten tegen de Heer, jullie God, die jullie uit de slavernij in ​Egypte​ bevrijd heeft!

 • Welke twee opdrachten krijgt het volk in vers 1?
 • Naar sommige profeten moeten de mensen niet luisteren. Waarom niet?
 • Waarom stuurt God zulke profeten naar zijn volk?
 • Wat moeten de mensen doen met die foute profeten?
 • Waarom krijgen ze zo’n zware straf?
 • En waarom moet het volk juist wel God dienen?

Het tweede bijbelgedeelte komt uit de brief van Paulus aan de Galaten. Paulus zegt:

6-8Ik begrijp niets van jullie! God zelf heeft jullie uitgekozen, want hij is goed voor jullie. Maar jullie willen nu al niet meer bij hem horen. Een tijd geleden heb ik jullie het goede nieuws over Christus verteld. Maar nu denken jullie dat er een andere waarheid is. Vrienden, er is geen andere waarheid!
Mensen brengen jullie in de war. Zij willen van alles veranderen aan het goede nieuws over Christus. Maar wat ik verteld heb, is de waarheid. Als iemand iets anders vertelt, dan zal hij door God gestraft worden. En dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Het geldt zelfs voor een engel uit de hemel!
9Ik zeg het nog een keer: Jullie hebben het goede nieuws over ​Christus​ gehoord. Laat God iedereen straffen die jullie iets anders vertelt!

 • Wat heeft God gedaan voor de mensen in Galatië?
 • Wat had Paulus de mensen verteld?
 • Wat denken de mensen nu?
 • Hoe komt het dat de mensen nu anders denken?
 • Wat gebeurt met de mensen die de gelovigen in de war brengen?
 • Welke overeenkomst zie je tussen beide bijbelgedeelten?
 • Waarom zouden deze teksten zo streng zijn?