Sluiten

Les 6.3 Jezus komt terug!

OPDRACHTEN

Bij de lesplaat

Bekijk de plaat goed. Wat valt je op? Mis je iemand? Waarom zijn er zoveel bliksems? Hoe zou jij daar staan? Juichend en vol verlangen? Blij? Bang? Zou je willen wegkruipen?
Luister afsluitend naar het lied ‘Eens als de bazuinen klinken’ of zing het mee.

Bij de bijbel

Lees Lucas 21: 25-28. Hoe zou jij het beleven als je je vers 25 en 26 indenkt? Op welke manier wordt Jezus zichtbaar? Deze woorden zijn door Jezus zelf gezegd toen hij nog op aarde was. Hoe mag je zijn terugkeer verwachten? Waarom is zijn komst voor jou een blijde gebeurtenis? Waar wordt je van bevrijdt?

Lied

Luister naar het lied ‘Verlangen’ van Sela. Lees de songtekst erbij. Verlang jij ook op die manier naar de komst van de Heer?

Bij de les

Wat weet jij van de wederkomst? Schrijf dat woord midden op een papier en schrijf of teken er omheen wat je er over weet. Lees de les en vul aan als er dingen ontbreken. Lees nu 1 Tess. 4:16-17. Kun je je papier nu nog verder aanvullen?

Grote veranderingen

Bespreek samen wat er allemaal verandert als Jezus terugkomt voor gelovigen en ongelovigen, voor God zelf en voor jou met het werkblad ‘De wederkomst’.

Rechter

De terugkeer van Jezus wordt ook de dag van het oordeel genoemd. Jezus vertelde daar een voorbeeldverhaal over in Matteüs 25: 31-46. Wat maakt dat de ene persoon links en de andere rechts komt te staan? Bedenk bij de linker- en rechterkant voorbeelden uit je eigen tijd. Noem niet namen, maar bedenk wat mensen moeten doen om links of rechts terecht te komen.

Stellingen

 • De terugkeer van Jezus maakt me bang/blij
 • Ieder mens zou moeten verlangen naar de komst van Jezus
 • Het zou fijn zijn als die dag er heel snel was!
 • Ik houd elke dag rekening met de komst van Jezus
 • Natuurlijk bereid ik me voor op die dag
 • Ik praat geregeld over de terugkeer van Jezus met andere gelovigen
 • Ik vertel geregeld aan anderen dat Jezus eraan komt
 • Je kunt aan alles merken dat Jezus spoedig komt
 • Een gelovige bidt elke dag om de wederkomst

Gebed

Bedenk samen wat je tegen God en/of Jezus wilt zeggen over de wederkomst en gebruik daarbij de volgende bespreekwoorden: verlangen, bang, snel, oordeel, ongelovigen, eind aan zonde en dood, God krijgt alle eer.
Schrijf tijdens de bespreking op wat je wilt zeggen en bid dat gebed samen. Sluit het af met de vraag of Jezus spoedig terugkomt.

Bij de tekst ‘Dichtbij’

Lees de tekst op pagina 41 en beantwoord de vragen eronder.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Laat uitkomen dat de komst van Jezus net zo realistisch is als het feit dat je bijvoorbeeld komende zomer op vakantie gaat. Bespreek samen de ‘tekenen van de tijd’,  de manier waarop je je kunt voorbereiden en de grote omwenteling die eraan komt.


Bij de bijbelstudie

De bijbelstudie is ‘onderzoeksmatig’. Elk voorbeeld leert je iets over de wederkomst. De vijgenboom: er zijn tekens dat Jezus komt, kijk er goed naar. De mensen uit de dagen van Noach: Ze letten niet op en gingen gewoon door met hun eigen dingen. De twee mannen op het land en de twee vrouwen die malen: niet iedereen gaat mee, zorg dat je erbij bent. De dief: je weet niet wanneer, dus blijf opletten. De trouwe dienaar: doe goed wat je taak is, dan ligt je beloning klaar. De slechte dienaar: zijn straf komt.
Mocht je het bijbelgedeelte te lang vinden voor je groep, neem dan een deel en kies de erbij passende vragen.

Lesdoel

 • Weten wat de Bijbel vertelt over de wederkomst van Jezus.
 • Met Mat. 24 kunnen uitleggen wat Jezus leert over zijn komst.
 • Kunnen uitleggen wat de dag van de Here betekent voor hem, voor gelovigen en voor ongelovigen.
 • Je eigen leven kunnen leggen naast wat je weet over het oordeel.
 • Kunnen aangeven hoe je in je eigen leven rekening kunt houden met de komst van Jezus.
 • Samen bidden om de komst van Jezus.

De bespreking

Zorg dat jongeren weten wat er gaat gebeuren als Jezus komt en gebruik daarbij diverse bijbelgedeelten (zie opdrachten). Bespreek de eigen emotie rond de wederkomst, verlangen of angst of..? Vergeet niet samen te bidden om de komst van Jezus, het is onze bevrijding en de bijbel leert dat we mogen verlangen.

Bijbel

Lees over de wederkomst in Mat. 24, Mat. 25, Hand. 1:11, 1 Tess. 4:13-18, 2 Tess. 1:7-10, 2 Petr. 3, Op. 20:11-15

Belijdenis

Gebruik artikel 27 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zondag 19 van de catechismus.

 

Als ik de trompetten hoor,
als de hemel openbreekt,
als het licht van God over de aarde schijnt,
als ik de engelen hoor zingen,
als de graven opengaan en de doden weer leven,
dan zie ik mijn Heer en redder.
Kom Jezus en verlos me van zonde en dood,
laat me leven bij U en bij uw Vader.

BIJBELSTUDIE Matteüs 24: 32-51

Lees wat Jezus zelf zegt over zijn terugkeer. Kijk eerst even naar de vragen onder het bijbelgedeelte, dan weet je waar je extra op moet letten.

32Jezus​ gaf een ​voorbeeld: ‘Het is net als met de vijgenboom. Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan zijn takken komen. Dan weet je dat het snel zomer wordt.33Dat geldt ook voor de dingen waarover ik verteld heb. Als je al die dingen ziet gebeuren, dan weet je dat het einde snel zal komen.
34Luister goed naar mijn woorden: Sommige mensen die nu leven, zullen dat nog meemaken. 35De hemel zal verdwijnen, en de aarde zal verdwijnen. Maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.’
36-37Jezus zei: ‘De Mensenzoon zal onverwacht komen. Niemand weet precies wanneer dat gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Zelfs ik weet dat niet. Alleen God, de Vader, weet dat.
Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach. 38-39Toen waren de mensen bezig met gewone dingen: met eten, drinken en trouwen. Niemand wist wat er ging gebeuren. Totdat de dag kwam dat Noach zijn boot in ging. Toen kwam plotseling de grote overstroming, en alle mensen verdronken. Net zo plotseling zal ook de Mensenzoon komen.
40Als de ​Mensenzoon​ komt, mag niet iedereen met hem mee. Als er bijvoorbeeld twee mannen aan het werk zijn op het land, mag maar één van hen met de ​Mensenzoon​ mee. De ander moet achterblijven. 41Of als er twee vrouwen graan aan het ​malen​ zijn, mag maar één van hen met de ​Mensenzoon​ mee. De ander moet achterblijven.
42Blijf opletten! Want jullie weten niet wanneer jullie ​Heer​ zal komen. 43-44Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt. Dan blijf je wakker en zorg je ervoor dat die dief niet bij je kan inbreken. Maar jullie weten niet wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie altijd klaarstaan. Onthoud dat goed!
45Wat doet een dienaar die trouw en verstandig is? Stel dat zijn ​heer​ op ​reis​ gaat. Hij geeft zijn dienaar de opdracht om goed voor alle knechten te zorgen.46-47Op een dag komt de heer terug. En hij ziet dat de dienaar inderdaad goed voor alle knechten zorgt. Luister goed naar mijn woorden: Die dienaar krijgt een beloning! Hij wordt verantwoordelijk voor het hele bezit van zijn heer.
48-49Maar stel dat die dienaar slecht is en denkt: Mijn heer komt voorlopig niet terug. En hij begint de andere knechten te slaan. Hij eet zich vol en drinkt vrolijk mee met dronken kerels. 50Stel dat de ​heer​ dan terugkomt op een moment dat de dienaar hem helemaal niet verwacht. 51Dan zal de ​heer​ hem de zwaarste straf geven. Dan gaat die dienaar naar de plaats waar iedereen huilt van ellende en spijt. Daar gaan ook alle schijnheilige mensen naartoe.’

Jezus vertelt zelf over de tijd dat hij terugkomt. In dit gedeelte zitten heel veel voorbeelden. Bij elk voorbeeld is een vraag.

 • Wat leer je van de vijgenboom?
 • Wat leer je van de mensen uit de tijd van Noach? (Zij maakten ook een komst van God mee!)
 • Wat leer je van de twee mannen op het land en de twee vrouwen die malen?
 • Wat leer je van de onverwachte dief?
 • Wat leer je van de trouwe dienaar?
 • Wat leer je van de slechte dienaar?
 • In je antwoord staan zes verschillende ‘lessen’. Welke les is voor jou de belangrijkste en waarom?