Sluiten

Les 6.2 Jezus is naar de hemel gegaan

OPDRACHTEN

Bij de bijbel

Hoe zat het ook weer precies met de hemelvaart? Je leest erover in Marc. 16: 19, 20, Luc. 24: 50-53 en Hand. 1: 4-11. Lees alle drie bijbelgedeelten en schrijf op wat er gebeurt, wat Jezus zegt en hoe de mensen reageren. Hoe zou jij hebben gereageerd als je erbij was geweest? En wat is je reactie nu?

Tegenstelling

Lees Matteüs 28: 18-20. Jezus zegt daar dat Hij er altijd bij is. Maar Hij is toch naar de hemel gegaan? Hoe zit dat? Kies een van de volgende woorden bij dit bijbelgedeelte en leg uit waarom je het kiest. Bemoedigend, eenzaam, verlaten, nooit-meer-alleen, machtige hulp, veiligheid, vertrouwen, niemand-die-helpt.
Luister als afsluiting naar het lied ‘Ik ben’ van Sela.

Creatief en onderzoek

Onderzoek: Lees wat Paulus zegt in Efeziërs 1: 18-23. Verdeel de tekst in drie groepjes van twee en bekijk in elk groepje wat daar gezegd wordt over/met het woord ‘macht’.
Creatief: Maak een afbeelding van dit bijbelgedeelte en begin met de middelste twee verzen. Gebruik symbolen voor aarde (bol), hemel (wolk), Jezus (kruis), macht (bliksem), kerk. Gebruik verder pijlen en losse woorden graffiti-stijl. Bespreek hoe je het opzet en wie wat doet. Hang je werkstuk met toelichting in de hal van de kerk.

Lied

Luister naar het lied ‘Heer we kijken omhoog’ van Sela. Reageer op de tekst, spreekt hij je aan? Waarom?

Jij en hemelvaart – bij de belijdenis

Vraag je je af wat jij aan de hemelvaart hebt? Of waarom het voor Jezus nodig was? Die vraag leeft bij meer mensen, lees wat erover staat in zondag 18 en 19 van de catechismus. Geef in eigen woorden antwoord op de vragen hierboven.

Stellingen

 • Zonder hemelvaart loopt mijn geloof dood.
 • De hemelvaart was vooral voor Jezus zelf geweldig.
 • Hemelvaart wordt als christelijk feest verwaarloosd.
 • Jezus in de hemel is voor mij bewijs dat ik daar ook ga komen.

Creatief

Ontwerp een gedenkplaat voor hemelvaart om langs een belangrijke verkeersroute te zetten. Maak duidelijk dat Jezus de levende koning in de hemel is. Voor ieder mens! Bedenk samen een mooie spreuk en voer het uit.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Bedenk wat past bij je groep. Kent iedereen de hemelvaartsgeschiedenis? Doe dan de  bijbelstudie met psalm 47 en zet het in groter verband. Zo niet, dan kun je ook kiezen voor de opdracht ‘bij de bijbel’ om de geschiedenis zelf helder te krijgen.

Bij de bijbelstudie

Elementen die belangrijk zijn: de toejuiching, en waarop die gebaseerd zijn. Maak dat concreet voor de tijd van de ark, maar ook voor de troonsbestijging van Jezus. Doe het tenslotte voor het nu: jouw koning is naar de hemel gegaan, waarom verdient Hij jouw eer? En hoe wil je die geven? Je kunt de bijbelstudie goed laten uitlopen op een lied of een dankgebed waarin ieder een regel aanlevert.

Lesdoel

 • Kunnen uitleggen dat de hemelvaart een huldiging is voor Jezus met Psalm 47.
 • De geschiedenis van de hemelvaart kennen.
 • Weten dat Jezus koning is van hemel en aarde en dat je dat kunt merken in je eigen leven.
 • Kunnen vertellen waarom het voor jou fijn is dat Jezus in de hemel is.

De bespreking

Laat jongeren ervaren dat de hemelvaart, de eretocht van hun koning, ook voor hen betekenis heeft. Jezus heeft alle macht en belooft dichtbij te zijn. Tegelijk kan Hij vanuit de hemel alles volgens zijn plan leiden. Dat Hij daar is, is voor ons een bewijs dat er ook voor ons een eeuwige toekomst met God is. Probeer het zo heel persoonlijk te maken.

Bijbel

Lees over de hemelvaart met deze teksten: Mat. 28:16-20, Mar. 16:19-20, Luc. 24:50-53, Joh. 14:1-3, Hand. 1:1-11, Ef. 4:1-16

Belijdenis

Gebruik zondag 18 en zondag 19 van de catechismus.

 

Als ik omhoog kijk
dan zou ik even kunnen zwaaien.

Heer Jezus, u troont hoog in de hemel
en bent nabij in mijn leven
dankuwel!

BIJBELSTUDIE Psalm 47

Psalm 47 is een troonsbestijgingspsalm. Stel je voor hoe iemand gehuldigd en toegejuicht wordt na het winnen van een sportwedstrijd. En hoe er gejuicht wordt. Daarover gaat deze huldigingspsalm.

1Een ​lied​ van de Korachieten. Voor de zangleider.
2Volken, klap in je handen.
Zing en juich voor God!
3Want de Heer is de Allerhoogste,
iedereen moet hem eren.
Hij is een machtige koning,
hij heerst over de hele aarde.
4Hij liet ons overwinnen
in de strijd tegen andere volken.
5Hij gaf ons een eigen land,
een land waar we trots op zijn.
Zo veel houdt hij van ons.
6Als God op zijn ​troon​ gaat zitten,
juicht iedereen voor hem
en klinken er trompetten.
7Zing, zing voor God!
Zing, zing voor onze koning!
8God is ​koning​ van de hele aarde,
zing daarom een ​lied​ voor hem.
9God is koning van alle volken.
Hij zit op zijn ​heilige​ ​troon.
10De ​leiders​ van de volken komen bij elkaar
om de God van ​Abraham​ te dienen.
De ​leiders​ van de aarde horen bij God.
Hij is hun koning,
hij is machtig!

Hieronder lees je de indeling. Bekijk de psalm goed en schrijf achter elk zinnetje het vers waar dit onderdeel begint.

 • Oproep om God te loven
 • Waarom je God moet loven
 • God bestijgt de troon
 • Oproep om God te loven
 • Hoe het is nu God koning is

Bijbeluitleggers zeggen dat de psalm gebruikt is toen de ark van God naar Jeruzalem kwam, en later toen hij in de tempel geplaatst werd. Lees het na in 2 Sam. 6: 12-15, 1 Kon. 8: 3-10 en 1 Kron.5: 11-14. Verdeel de teksten, zoek het op en lees om beurten voor.

 • Welk lied zongen de mensen bij de tempel? Je vindt het in het derde bijbelgedeelte hierboven, 1. Kron 5: 11-14.
 • Leg uit dat de mensen Psalm 47 in praktijk brengen.
 • Deze psalm past ook goed bij de hemelvaart van Jezus. Leg uit.
 • Welk vers van de psalm past voor jou het meest bij Jezus?
 • Als jij deze psalm in praktijk gaat brengen, wat zou je dan moeten doen?
 • Bedenk hoe je dat kunt doen en doe het samen.