Sluiten

Les 5.3 De geboorte van Jezus

OPDRACHTEN

Verkenning – wat jij weet. wat ik weet

Voorbereiding: schrijf de woorden hieronder op losse briefjes en leg ze op tafel.
Doen: Leg de woorden in de goede tijdsvolgorde. Pak om beurten een briefje en vertel welk verhaal erbij hoort. Vul elkaar aan. Ga er niet vanuit dat iedereen alles automatisch wel weet’.
Woorden: Jakob profeteert dat Juda’s verre zoon de redder zal zijn, Micha en Jesaja profeteren, Zacharias ontmoet de engel, Zacharias zingt een lied, Jozef droomt, Maria ontmoet de engel, reis naar Bethlehem, herberg, geboorte in een stal, de engel ontmoet herders, engelenkoren zingen, wijzen zien een ster, wijzen ontmoeten Herodes, goud en wierook en mirre, Hannah ontmoet Jezus, Simeon zingt een lied.

Onderzoek

In de bijbel staan twee geslachtsregisters van Jezus, Mat. 1:1-17 en Luc. 3:23-28. Gebruik die namenlijsten om aan te tonen:

 • dat Jezus een koningszoon is;
 • dat hij echt mens is;
 • dat de belofte aan Juda uit Gen. 49:10 uitgekomen is;
 • dat de geboorte van Jezus geregeld in gevaar is geweest, bijna was de lijn onderbroken. Waar?
 • dat de vernedering van Jezus ook te zien is in zijn afkomst, er zijn van verschillende namen minder mooie verhalen bekend. Welke?

In de gemeente

Er zijn groepen mensen waar bij de geboorte van een kindje niet alleen ‘gefeliciteerd’ gezegd wordt. Deze mensen zeggen ook: ‘weer een zondaar erbij’. Wat vindt je van deze opmerking? Waarom zouden ze het zeggen? Klopt het? Bedenk waarom je het wel kunt zeggen én waarom je het niet moet zeggen.
Hoe zou je ouders willen feliciteren met hun baby? Bedenk samen een tekst voor op een kaartje en verstuur het naar mensen die onlangs een kindje kregen.

Bij de les – lied

Luister naar het lied ‘Zo is het beloofd’ van Sela. Bekijk ook de liedtekst. Welke regels spreken jou aan en waarom? Lees de laatste regels van de les en kies zelf een ander lied om te zingen/luisteren om God te eren.

Bij de lesplaat

Bekijk de plaat goed, op verschillende manieren heeft de tekenaar laten zien dat de geboorte van Jezus anders is gegaan dan bij andere mensen. Hoe? Waarom gaat het bij Jezus anders?

Bij de ‘dichtbij’-tekst

Lees de tekst. Hoe wordt bij jullie op school over het geloof gepraat? Wat zou je tegen Janine willen zeggen?

Stellingen

Zijn de stellingen waar? Waarom wel/niet?

 • Jozef kon niet de vader van Jezus zijn.
 • Jezus bestond niet voordat hij geboren is in Bethlehem
 • Zonder Jezus zou het met geen mens meer goed komen.
 • Er is (g)een mens waar God blij van wordt.
 • Het stukje ‘die ontvangen is van de heilige Geest’ kan geschrapt worden uit de belijdenis.

Relaties

Denk je de volgende situaties in:
–  je hebt de mooie pen geleend van je vriendje, maar hij is kapot gegaan;
–  je hebt je moeder beloofd om je kamer op te ruimen, maar toen je ging computeren ben je de tijd vergeten;
–  je vader heeft je verboden achter het huis te voetballen, maar je trapt toch een balletje en hij vliegt door de ruit.
Gebeurde het expres of per ongeluk? Hoe maak je het weer goed met je vriend/moeder/vader? Moet je het ook met God goed maken? Waarom? Denk je dat dit soort dingen niet meer zullen voorkomen? Hoe kun je zorgen dat het echt beter wordt?

Praktijk van geloven

Zoek plaatjes over kerst en bespreek ze samen of luister kerstliedjes. Wordt de menswording van Jezus op een goede manier weergegeven? Gebruik de volgende woorden: zoetig en lievig, bijbelgetrouw, eerbiedig, spottend, afwijkend, gelovig.

Creatief

Maak een afbeelding of gedicht over de geboorte van Jezus. Daarin laat je zien dat hij zoon van God is en echt mens. Welke sfeer moet je werkstuk oproepen?

In de stilte

Lees het gedicht en denk erover na. Wat zou aan het eind bedoeld worden? Bid tot God. Wat wil je zeggen?
In deze stille nacht
staan we rondom het Kind
dat zoveel voor ons
heeft betekend.
Wij kennen het vervolg,
gelezen in Uw Woord,
verbazen ons niet meer
zoals de herders of de wijzen
toch kwamen we hier
met hetzelfde doel:
Hem hulde te bewijzen.

In onze donkere nacht
bidden wij U om schijnsel.
Verlicht ons met Uw Geest
om hier vannacht
Uw Wonder te aanschouwen.
Ontwindt de touwen
wanneer een nog gebonden mensenkind
zich stil in Hem hervindt!

 

 

 

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

In de geschiedenissen rond Kerst zie je wat er gebeurt: de heilige zoon van God wordt mens, maar wel zonder zonde. Hij komt om te redden. De geboorte door de heilige Geest heeft een diepe betekenis – die bespreek je en maak je persoonlijk.

Lesdoel

 • De geschiedenis van de geboorte van Jezus kunnen vertellen.
 • Kunnen vertellen wat het bijzondere is van de geboorte van Jezus aan de hand van Ps. 53 en Luc. 1.
 • Kunnen aangeven waarom de geboorte van Jezus voor jou en voor anderen zo belangrijk is.

De bespreking

De les gaat niet over ‘kerst’ alleen. Wel goed om de geschiedenissen te herhalen (veronderstel niet automatisch alles bekend!). Maar het gaat er vooral over waarom Jezus mens moest worden en wat dat voor jou betekent – de zondeloze redt de zondaar. Toen de zoon van God mens werd, kon je heel goed zien hoe lief God de wereld had: Hij gaf zijn eigen Zoon om te redden (Joh. 3: 16). De rol van de heilige Geest is essentieel: door de ‘ontvangenis van de heilige Geest’ is Jezus een mens zonder (erf)zonde.
Maak de lesstof persoonlijk: Jezus kwam om de wereld te redden – Jezus kwam om mij te redden. Laat dat doordringen en vraag reactie.

Belijdenis

Lees over de menswording van Jezus in zondag 14 van de catechismus en artikel 18 en 19 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis of in de geloofsbelijdenis van Athanasius.

 

Ontvangen van de heilige Geest:

CONTRAST

“Er is niet één mens goed, niet één.”
tegenover:
“Hij alleen is mijn Zoon. Mijn ​liefde​ voor hem is groot.”

Ere zij God

 

BIJBELSTUDIE: Psalm 53: 3, 4 en Lucas 1: 26 – 35

Je leest wat God zegt over de mensen en daarna dat Maria een kindje gaat krijgen waar God andere dingen over zegt.

Lees Ps. 53: 3, 4
3God ziet alle mensen op aarde.
Vanuit de hemel kijkt hij
of er nog één mens wijs is,
één mens die zich houdt aan zijn wet.
4Maar ze zijn allemaal slecht,
slecht, oneerlijk en gemeen.
Er is niet één mens goed, niet één.

 • Waarom zegt God dit over de mensen?
 • Klopt deze uitspraak als je om je heen kijkt? Leg uit.

Lees Luc. 1: 26 – 35
26God stuurde de ​engel​ ​Gabriël​ naar ​Nazaret, een stad in Galilea. ​Elisabet​ was toen zes maanden zwanger. 27-28De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria: ‘Ik groet je, Maria. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.’ 29Maria schrok van de woorden van de ​engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde.
30Toen zei de ​engel​ tegen ​Maria: ‘Je hoeft niet bang te zijn, ​Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. 31Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem ​Jezus​ noemen. 32-33Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde.’
34Maria​ zei tegen de ​engel: ‘Maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden?’ 35De ​engel​ antwoordde: ‘De ​heilige​ Geest​ zal bij je komen. En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw ​kind​ bij God horen, en zal hij ​Zoon van God​ genoemd worden.

 • In de verzen 32-33 en 35 worden minstens 5 dingen gezegd over Jezus. Welke?
 • Vergelijk wat God over de mensen zegt in Psalm 53 met wat je hier leest. Hoe kan het dat het zo anders is?
 • Wat zou God nu zeggen als hij de mensen ziet? Geldt voor alle mensen dezelfde beoordeling? Leg uit.