Sluiten

Les 2.4 De engelen en de duivel

1 :
Psalm 103: 19-22
  BGT

Drukke knechten! Noem eens dingen die een engel moet doen (vers 20).

2 :
Psalm 91: 11-16
  BGT

Hemelse bodyguards. Hoe ervaar jij de engelen om je heen?

3 :
Efeziërs 6: 10-17
  BGT

Oorlog en toch standhouden! Teken je eigen wapenrusting en beschrijf de verschillende onderdelen in eigen woorden.

4 :
1 Petrus 5: 8-11
  BGT

Attentie! Schrijf Petrus een brief en leg uit wat jij wel/niet merkt van de oorlog.

5 :
Heidelb. Catechismus, zondag 49, v/a 124
 

Voorbeeldige knechten. Gehoorzaam zijn als engelen... kun jij dat? Wat kun je daaraan doen?

OPDRACHTEN

Bij de bijbel en jij en engelen

Hoe zou jij reageren als je plotseling een engel zag? Zou je blij zijn? Of bang? Of verbaasd? Of…? In de bijbel staan allerlei verhalen over mensen die engelen ontmoeten. Schrijf die namen op en zet erachter hoe zij reageerden. Lees vervolgens Hebr. 1: 14. Wat betekent dat vers?

Bij de les, bij de bijbel en gebed

Onder de les staan heel veel teksten waarin over engelen gesproken wordt. Verdeel die teksten onderling en zoek ze op. Vertel elkaar wat je gelezen hebt over engelen. Noteer de inhoud van de teksten in trefwoorden op een groot vel papier.
Klaar? Bekijk wat je samen uitgezocht hebt. Wat zou je over engelen tegen God willen zeggen? Schrijf allemaal een zin op en bid dat samen als gebed.

Beeld

Vul op internet de termen ‘engel bijbel’ in en bekijk welke afbeeldingen er zijn. Welke vind je mooi en waarom?

Bij de lesplaat

Ken je de woorden die onder de tekening staan? Zoek anders de betekenis op. Waarom staat de naam satan hierbij en waarom zou hij rood gemaakt zijn?

Lied

Luister naar het lied ‘Engelen’ van Elly en Rikkert. Vergelijk het lied met de les en met je eigen leven. Merk jij iets van de engelen? Zijn ze er wel/niet?

Stellingen

 • Een christen kan niet zonder engelen.
 • De engelen loven God meer en beter dan de mensen.
 • Engelen kun je ook vandaag nog ontmoeten.
 • Er zijn altijd engelen om mij heen.
 • Satan is een gevaarlijke, slechte engel.
 • Ik ben niet bang voor engelen, maar wel voor satan.
 • Satan is levensgevaarlijk voor mij.
 • Het is voor een christen belangrijk te geloven dat satan bestaat.

Engelen en het Onzevader, bij de catechismus

In het Onzevader kom je engelen tegen bij de derde bede en de duivel bij de zesde bede. Controleer dat eerst en gebruik zondag 49 en 52 om uit te zoeken waarom ze bij deze beden genoemd worden. Wat betekent dat voor jou?
Maak een gebed waarin je de inhoud van de catechismus gebruikt.

Over de duivel

Inventariseer met elkaar wat je weet van de duivel. Bespreek daarna de goed/fout stellingen.
– De duivel is niet geschapen – goed/fout
– De duivel is de god van het kwade – goed/fout
– De duivel heeft een legermacht – goed/fout
– God is betrouwbaar; als hij zegt dat wie van de boom eet, zal sterven, dan gebeurt dat ook – goed/fout
– De duivel kan in de hemel komen, bijvoorbeeld om Job aan te klagen – goed/fout
– De duivel heeft geen gelijk als hij Job aanklaagt – goed/fout
– Sinds de dood van Jezus aan het kruis is de positie van de duivel grondig veranderd – goed/fout
– De duivel mag nog steeds in de hemel komen – goed/fout
– Niemand kan Gods kinderen nog aanklagen, de duivel ook niet – goed/fout
– De duivel heeft gelijk als hij bij God jouw zonden gaat opsommen – goed/fout
– De duivel is nog steeds erg gevaarlijk – goed/fout

Extra informatie – onderzoek

Wil je meer lezen over engelen? Bekijk dan de uitlegtekst via deze link.
Extra info over de duivel vind je via deze link. Tip: Verdeel de teksten en vertel elkaar wat je leerde van het gelezen gedeelte.

 

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Jongeren weten vaak heel weinig over engelen en over de duivel. Zowel de les als de bijbelstudie als de opdrachten geven mogelijkheid om meer daarover te leren.

Lesdoel

– Kunnen vertellen over engelen en hun taken.
– Een paar geschiedenissen uit de bijbel kunnen aangeven waarin engelen een rol spelen.
– Weten dat de duivel/satan/de draak een engel is die tegen God gekozen heeft.
– Met de bijbel kunnen uitleggen dat de aarde oorlogsgebied is, omdat de duivel bezig is met het laatste gevecht.

De bespreking

In deze les kom je samen meer te weten over de duivel en over de engelen. Zorg dat het niet alleen weetjes zijn, maar benoem ook dat God je helpt via zijn engelen en dat de duivel je aanvalt. Wat moet je doen om je daar tegen te verweren? En ook: Dank God dat de einduitslag al bekend is en bid om zijn hulp.

Bijbel

Gebruik de volgende teksten: Gen. 3:1-24, Job 1:6, Ps. 103:20, Jes. 6:1-4, Zach. 3:1, Luc. 10:18, Hebr. 1:14, 2 Petr. 2:4, Jud.:6, Op. 12, Op. 20:7-10

Belijdenis

Van de belijdenis kun je artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis gebruiken en zondag 49 en 52 van de catechismus.

 

 

Engelen?
Wat weet je er eigenlijk van?

Ontdekles:
Engelen zijn dappere strijders,
in dienst van God,
gehoorzaam aan zijn wil,
vol lof over hun Heer,
voorbeeld voor mensen.

BIJBELSTUDIE Openbaring 7: 11 en 12 en Openbaring 12: 7-12

Johannes ziet in een visioen hoe  God geëerd wordt. Lees Openb. 7: 11, 12.
11Rondom de troon van God stonden alle ​engelen. Samen met de 24 leiders van het volk en de vier dieren knielden ze voor God. En ze eerden hem 12met de woorden: ‘Amen! God verdient alle wijsheid, dank en eer, macht en kracht, altijd en overal!’

 • Wie eren God allemaal?
 • Wat wordt er tegen God gezegd?
 • De engelen hebben op aarde met een groot koor God geloofd. Zoek op wat de engelen toen zeiden in Lucas 2: 14. Zie je overeenkomsten en/of verschillen?

De duivel / satan / de draak is een engel die vijand geworden is van God. Lees over hem en over de oorlog tussen de draak en de engelen in Openb. 12: 7-12.

7Toen kwam er ​oorlog​ in de hemel. De ​engel​ Michaël vocht met zijn ​engelen​ tegen de ​draak. De ​draak​ en zijn ​engelen​ vochten terug, 8maar ze verloren de strijd. Daarna was er in de hemel voor hen geen plaats meer.
9De grote ​draak​ werd op de aarde gegooid, samen met zijn ​engelen. Hij is de slang uit de oude tijd, die de mensen ook wel ​duivel​ of ​Satan​ noemen. Hij verleidt de mensen op aarde om slechte dingen te doen.
10Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Onze God is ​koning, hij heeft ons gered! Vandaag heeft hij laten zien hoeveel macht hij heeft. Vanaf nu heerst hij, samen met de ​messias. Want Satan is uit de hemel op de aarde gegooid. Dag en nacht vertelde hij aan God wat de christenen fout deden. 11Maar de christenen hebben van hem gewonnen. Ze hebben gewonnen doordat ​Jezus​ ​Christus​ voor hen gestorven is. En doordat ze aan iedereen over God en ​Jezus​ vertelden.
12Dat is een feest voor de hemel en voor iedereen die daar woont! Maar voor de aarde en de zee is het een ramp! Nu woont de ​duivel​ daar bij jullie, en hij is woedend. Want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft voor zijn slechte plannen.’

 • Welke partijen vechten tegen elkaar en wie zijn de aanvoerders? Waar is het gevecht?
 • Wie wint en wat gebeurt er met de verliezer?
 • Wat probeert de verliezer te doen op aarde?
 • Welk bericht wordt er vanuit de hemel met luide stem doorgegeven?
 • Waarom is het feest in de hemel?
 • Wat is de ramp voor de aarde en de zee?
 • Waarom is er nog maar weinig tijd voor de duivel?
 • Merk jij vandaag ook iets van dit gevecht wat op aarde plaats vindt?
 • Wanneer is de strijd afgelopen en wie is dan de winnaar?