Sluiten

Belijdenisboek hfst 9

De heilige Geest

Dag 1 :
Handelingen 2:1-21
  NBV

Tien dagen na de Hemelvaart van Jezus is het Pinksterfeest in Jeruzalem. Op die dag stort Jezus zijn heilige Geest uit in het huis waar zijn volgelingen bij elkaar zijn. Dat is het begin van de kerk van Christus. Kun jij je een kerk voorstellen zonder de heilige Geest?

Dag 2 :
Efeziërs 2:17-22
  NBV

Jezus bouwt de kerk door de heilige Geest. De heilige Geest zorgt ervoor dat heel verschillende mensen samen een huis gaan vormen voor God. Want dat is de kerk. Merk jij dat de Geest werkt in de gemeente waar jij lid van bent? En waaraan merk je dat?

Dag 3 :
Johannes 16:5-15
  NBV

Jezus vertelt zijn leerlingen dat Hij binnenkort naar de hemel gaat. Maar Hij laat hen niet in de steek. Hij belooft de heilige Geest te sturen. Die zal de leerlingen en alle gelovigen na hen helpen om in Jezus te blijven geloven. Waaraan merk jij dat de Geest jou helpt?

Dag 4 :
Galaten 5:13-25
  NBV

De heilige Geest helpt je om tot eer van God te leven. Hij laat in jou de vrucht van de Geest groeien. Uit welke negen parten bestaat deze vrucht? Wat zie je van die vrucht in jouw eigen leven? Hoe zou je deze vrucht nog verder kunnen laten groeien?

Dag 5 :
1 Korintiërs 12:1-11
  NBV

De Geest deelt gaven uit aan iedereen in de gemeente. Welke gaven somt Paulus op in dit gedeelte? Welke heb jij zelf ontvangen? De gemeente heeft ook jonge mensen met hun gaven nodig. Welke mogelijkheden zie je voor jezelf?

Onderzoek: De heilige Geest is je advocaat De heilige Geest is pleitbezorger, advocaat. Hij komt voor je op. Maar wat houdt dat in? Als de duivel je beschuldigt omdat je zondig bent en schuld bij God hebt, wat zegt de heilige Geest dan? Welke argumenten en bewijzen heeft Hij? Zoek in tweetallen een antwoord op deze vragen en overleg met de rest van je groep als je vastloopt. Gebruik bij deze vraag niet alleen les 9, maar ook les 8. Bijbel + reflectie: Het werk van de Geest Lees Johannes 15: 26, 27. Over welke taak van de heilige Geest lees je daar? Wat doet Hij voor jou en wat laat Hij jou doen? Kun je daar voorbeelden van geven uit de bijbel? En van jezelf? Internet: Geest en zending Ga samen met een ander uit je groep naar biblija.net en geef het zoekwoord ‘Geest’ op. Scroll naar Handelingen en kijk wanneer over de heilige Geest gesproken wordt. Maak daar een lijst van deel de uitkomsten (de volgende keer) met je groep. Of: Lees een zendingsblad en zoek naar het woord ‘heilige Geest.’ In welke situaties wordt er over Hem gesproken? Moeilijke vraag: zonde tegen de Geest Wanneer doe je de zonde tegen de heilige Geest? Lees eerst de verdiepingstekst en vertel het daarna in eigen woorden aan je groep.

Doelen: Weten: De heilige Geest is God. Zijn werk is kracht geven, bezielen, tot leven wekken, uitdelen wat Jezus verdiende. De Geest geeft geloof. Hij bouwt de kerk. De Geest vernieuwt je leven. Kunnen: Je door de Geest laten leiden naar een nieuw leven volgens het voorbeeld van Jezus. De vruchten van de Geest laten groeien door te oefenen in liefde, geduld, zelfbeheersing, enz. Motivatie: Door de Geest houd ik van God en van mijn naaste. Ik leer het nieuwe leven in liefde. Dat maakt me blij. Aandachtspunten: – Gebruik de vruchten van de Geest en maak het concreet met praktische voorbeelden. Laat ieder benoemen waar hij vruchten ziet. Formuleer ook een concreet groeipunt voor komende week en bidt om hulp van de Geest daarbij. – Benoem het werk van de Geest door de tijd heen, vanaf de schepping, in OT, na Pinksteren en nu. Ontdek wat zijn werk inhoudt. Zo maak je concreet dat allen leven op Gods adem en dat alleen door de Geest vernieuwing komt. Door deze bijbelse lijn te benoemen, staat tegenover bijzondere werken van de Geest niet ‘niets’ maar wordt duidelijk dat de Geest altijd werkt en nodig is. – Leg een relatie tussen de Geest en je groei in geloof en toegroeien naar belijdenis. De Geest kan je geloof versterken. Vraag daarom in gebed. Leider: Zijn er veel contacten met evangelischen, bespreek dit dan royaal. Gebruik de verdiepingsteksten of extra literatuur en benoem de waarde van gereformeerd-zijn. Gebruik ook de dichtbij-tekst. Voorkom dat de les opgaat in evangelisch vs. gereformeerd. Plan zo nodig een extra avond over dit onderwerp. De Geest werkt geloof door het woord. Hoe zit het met persoonlijk bijbellezen? Met gebruik van de weekagenda? Bij les 2 zijn goede voornemens gemaakt. Hoe staat het daarmee? Deel tips uit en blijf stimuleren.