Sluiten

Belijdenisboek hfst 7

Jezus de Verlosser I

Dag 1 :
Psalm 130
  NBV

Deze psalm is een lied ‘uit de diepte’. De dichter beseft heel goed dat hij een zondig mens is. Hij verdient Gods oordeel. Toch weet hij dat God hem genadig is. Hij verlangt zelfs naar God.
Hoe is dat bij jou: Ben jij bang voor God omdat je gezondigd hebt? Of verlang je naar Hem?

Dag 2 :
1 Johannes 4:8-10
  NBV

God is liefde! Hij heeft mensen liefgehad, niet omdat zij dat verdienden. De liefde kwam niet van mensenkant. Toch gaf God in zijn liefde het grootste geschenk dat Hij geven kon. Werkt de liefde die jij van God ontvangt door in jouw leven? Hoe merken anderen dat aan jou?

Dag 3 :
Filippenzen 2:1-11
  NBV

Wat heeft Jezus veel voor je over gehad! Hij was God en woonde in Gods prachtige hemel. Toch wilde Hij mens worden om zich te laten kruisigen voor de zonde. Wat zou Paulus bedoelen met de gezindheid van Jezus Christus? Heb jij zelf die gezindheid?

Dag 4 :
Romeinen 5:6-11
  NBV

Bijna niemand wil zich opofferen voor een ander, zelfs niet als die ander een goed mens is. Jezus gaf zijn leven voor zondaars! Je verdient dubbel en dwars Gods oordeel. Toch ben je meer geliefd dan je je kunt voorstellen! Durf je Gods liefde ook aan te nemen?

Dag 5 :
1 Johannes 1:5-2:2
  NBV BGT

Jezus is middelaar. Johannes noemt Hem hier pleitbezorger. Hij staat voor Gods troon. Als jij jouw zonde belijdt, wijst Hij God op het offer dat Hij voor jou aan het kruis gebracht heeft. Waarom moet Jezus altijd tussen jou en God in staan?

Onderzoek: Jozua en Jezus In het Oude Testament kom je de naam ‘Jozua’ (=Jezus) ook tegen. De opvolger van Mozes heet zo. Wat weet je van hem?Zet dat eerst op een rij. Vergelijk het werk van Jozua met het werk van Jezus. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Je kunt over Jozua info vinden in Ex. 17, Num. 14, en het bijbelboek Jozua. Reflectie: God haat zonde Lees de verdiepingstekst ‘God verdraagt de zonde niet’. Hoe ervaar jij deze tekst? Word je er bang van? Of blij? Bespreek dat met elkaar. Meditatie en gebed: Wat Jezus doet Bedenk wat Jezus voor jou heeft gedaan. Wat komt er bij je op? Hoe zou je dat aan Hem kunnen laten merken? Verwerk je gedachten in een gebed. Creatief: Jezus mijn verlosser Maak een gedicht of schilderij over Jezus, de verlosser. Kies je voor een gedicht, laat dan in je woorden uitkomen dat Jezus jouw verlosser is. Maak je een schilderij of poster? Overweeg dan een (digitale) foto van jezelf erin te verwerken.

Doelen: Weten: Alleen als God mens wordt, is er redding. Jezus is God en wordt mens. Waarom dat allebei nodig is. De betekenis van een Middelaar en de namen van Jezus met hun betekenis. Kunnen: Jezus zien als jouw redder. Niet blijven hangen in schuld en wegkruipen achter een struik, maar schuilen achter Jezus. Motivatie: Ik geloof dat het goed zit tussen God en mij omdat Jezus daarvoor zorgde. God kijkt via Jezus naar me. Ik ben kind van God omdat Hij redt. Aandachtspunten: – Laat zien dat Jezus de perfecte Middelaar is: Hij is God en sterk genoeg om de straf te dragen; Hij is mens en kan daarom in mijn plaats staan. Bespreek wat er gebeurt als je twijfelt aan de godheid of mensheid van Jezus. Te theoretisch? Vraag of de groep een andere oplossing zou weten en wees blij God je deze redding in de bijbel bekend maakt. – Zijn de opbouw van beloften van God in het OT en de komst van Jezus voldoende bekend? Checken door vragen of door middel van een werkvorm. Leg relatie met de tweede komst. Jezus komt zijn werk voltooien. – Vraag de groep een situatie uit eigen leven te noemen of een te bedenken waarin je blij bent dat Jezus tussen jou en God staat. Leider: Bij deze lesinhoud passen elementen en liederen van kerst. Gebruik ze om de lesinhoud verder in te kleuren. Tip: Schrijf met rode stift op een papier wat mensen schuldig maakt. Bedek het met een rood gekleurd sheet en ontdek dat alles wegvalt. Het rode sheet is symbool voor Jezus’ bloed.