Sluiten

Belijdenisboek hfst 4

God de Vader is Schepper

Dag 1 :
Genesis 1:1-2:3
  NBV BGT

God heeft alles geschapen! Vind je het moeilijk om te geloven dat God de Schepper is van alles wat er is? Waarom is het voor jezelf belangrijk om vast te houden dat God jouw Schepper is?

Dag 2 :
Psalm 104
  NBV

Deze ‘scheppingspsalm’ laat zien met hoeveel wijsheid God alles gemaakt heeft. Heb jij bewondering voor de Schepper? Hoe laat je dat uitkomen in de manier waarop je met de schepping omgaat?

Dag 3 :
Psalm 8
  NBV

God heeft de mens als ‘bijna een god’ gemaakt. Kun je je dat voorstellen, als je kijkt naar wie of hoe jij vandaag bent? Waarom wel, waarom niet?

Dag 4 :
Kolossenzen 3:5-10
  NBV

God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. Maar dat beeld is door de zonde in stukken gevallen. God gaat je weer terugvormen naar het beeld van Jezus. Wat zou God vooral aan jou moeten bijschaven, zodat je meer op Jezus gaat lijken?

Dag 5 :
Openbaring 22:1-5
  NBV

De schepping waarin je vandaag leeft is niet meer de schepping zoals God die gemaakt heeft. Ze is aangetast door dood en verderf. God gaat alles nieuw maken. Wat doet jou vooral naar die nieuwe schepping verlangen?

Creatief + gebed
Zoek op internet afbeeldingen van de schepping en maak een presentatie met mooie teksten erbij. Je kunt ook een fotoboek over de natuur bekijken. Dank God voor zijn mooie werk.

Praktijk: Milieu + gebed
Lees het gebed voor het milieu op hier. Welk gedeelte van het gebed zou je zelf ook willen bidden? Onderstreep dat en doe het.

Onderzoek: Cultuurmandaat
Zoek informatie over ‘cultuurmandaat’. Wat houdt dat in? Wat hebben de volgende woorden met elkaar te maken: schepping, milieu, cultuurmandaat. Maak een poster of woordspin waarin je dat laat zien.

Doelen:
Weten: De scheppingsmacht van God enkel door te spreken, de scheppingsdagen, de positie van de mens, schepping vs. Evolutie. God is jouw Schepper! Scheppend is God je Vader.
Kunnen: God herkennen in zijn werk.
Motivatie: Ik bewonder God om wat Hij maakt. Omdat de Machtige mij maakte, kent Hij mij. Ik vertrouw mijn Schepper, Hij is een Vader voor mij.

Aandachtspunten:
– De natuurlijk laat de grootheid van de Schepper zien. Ook is schepping niet alleen iets van vroeger. God maakt nog steeds (nieuw leven, vernieuwing). Toon dat met foto’s of een filmpje.
– Vraag de jongeren hoe zij in hun opleiding te maken kregen met evolutie. Welke vragen leven er?
– Leg uit en laat ervaren dat Schepper zijn en Vader zijn betekenis heeft voor je eigen leven. Bespreek deze twee elementen ieder voor zich, maar ook in relatie tot elkaar.
– Bespreek de lesplaat. Merk op dat bij de evolutiebol de mens in het zwarte gat valt, en bij de andere bol van wieg naar doop naar licht gaat.

Leider:
Door iets van de schepping te tonen in plaats van te benoemen maak je concreet wat je zegt. Bovendien laat je Gods werk zelf spreken. Dat roept bewondering op.

Laat de les niet opgaan in de vraag schepping of evolutie. De vraag waarom God ons vertelt hoe Hij hemel en aarde maakte, kent persoonlijker antwoorden.

Laat jongeren met hun telefoon of camera de komende week een foto maken van wat hen treft in de natuur. Mail ieder de mooiste rond of plaats hem op de facebookpagina. Een leuke manier om volgende keer dit onderwerp nog even te herhalen.