Sluiten

Belijdenisboek hfst 3

God: Vader, Zoon en Geest

Dag 1 :
Jesaja 40:12-26
  NBV

Jesaja laat in deze verzen veel zien van de grootheid van God. Door welke dingen kom jij het meest onder de indruk van Gods grootheid?

Dag 2 :
Psalm 148
  NBV

Als je God goed kent, móet je Hem wel loven! Veel psalmen zijn lofzangen op God. Loof jij God elke dag? Hoe zou je die lof aan Hem kunnen brengen?

Dag 3 :
Matteüs 3:13-17
  NBV

Matteüs vertelt over de doop van Jezus. Hoe zie je in deze verzen de Drie-eenheid? En wat zie je van de ‘taakverdeling’ tussen Vader, Zoon en Geest?

Dag 4 :
Matteus 28:16-20; 2 Korintiers 13:13
  NBV BGT

Twee teksten: de eerste gaat over de doop, de tweede is de zegen die je vaak aan het einde van een kerkdienst kunt horen. Wat zegt het jou dat je gedoopt bent in de naam van de Drie-enige en dat je aan het begin van elke week de zegen van Vader-Zoon-Geest meekrijgt?

Dag 5 :
Efeziërs 3:14-20
  NBV

God is zo groot, dat niemand van de mensen Hem volledig kan kennen. Als je samen met anderen nadenkt en praat over God, ga je steeds meer Gods grootheid zien. Wat zou jij vooral aan anderen willen vertellen over wie God is?

Voorbeelden: Drie-eenheid in de bijbel
In de weekagenda dag 3 lees je over de doop van Jezus. Zoek meer voorbeelden in de bijbel die laten zien dat Vader Zoon en Geest samenwerken.

Creatief: Schilderij Drie-eenheid
Maak samen een schilderij over de Drie-eenheid. Kies een vorm en schrijf er trefwoorden bij die passen bij de Persoon of bij de ene God. (Kies bijvoorbeeld een vlecht, een kandelaar met drie kaarsen of bedenk een andere vorm).

Voorwerp: Mezoeza
Zoek op wat een mezoeza is. Daarin zit een opgerold papier waar Deuteronomium 6: 4 – 9 en Deuteronomium 11: 13 – 21 op staan. Wat staat daar? Waarom zou iemand dat aan zijn deurpost hangen? Wat betekenen deze teksten voor jou?

Vergelijk: Bijbel en Koran
Lees Soera 4.171 uit de Koran en vergelijk het met de les. Gebruik deze link.

Doelen:
Weten: Eigenschappen van God, Drie-eenheid, wat de drie Personen onderscheidt, hun taak, Vader, Zoon en Geest in relatie tot jezelf.
Kunnen: God loven om wie Hij is. Gericht Vader, Zoon en Geest om hulp vragen rond je leven, je redding en je vernieuwing. Stoppen met willen begrijpen en starten met vertrouwen.
Motivatie: Gods grootheid bewonder ik, ik ben onder de indruk van zijn Persoon. Ik weet me afhankelijk en geliefd.

Aandachtspunten:
– Pas als je zelf klein durft zijn voor God kun je zijn grootheid ervaren en groeit je liefde. Maak dat tot thema van de les. Klein zijn betekent ook dat je niet meer alles hoeft te begrijpen.
– De heiligheid van God kan startpunt van de les zijn. Kies daarvoor een korte bijbeltekst en/of passend lied en las een kort moment van stil eigen gebed in voorafgaand aan het groepsgebed waarin je Gods grootheid prijst.

Leider:
Blijf niet hangen in intellectuele vragen rond de Drie-eenheid, dat kan ook een manier zijn om afstand te houden. Laat jongeren ervaren dat God groot is en er op veel manieren voor hen wil zijn. Wat is hun reactie daarop?
Maak lofprijzing onderdeel van de les. Het loven van God om Wie Hij is, leer je ook aan door het voor te doen en samen te beleven.