Sluiten

Belijdenisboek hfst 19

Jezus komt weer!

Dag 1 :
1 Tessalonicenzen 4:13-18
  NBV

Paulus schrijft over de grote dag van Jezus’ terugkomst. Zet eens op een rijtje wat er volgens dit gedeelte op die dag gaat gebeuren. Probeer je het eens voor te stellen. Onvoorstelbaar toch? Verlang je naar de ontmoeting met Jezus? Waarom wel? Waarom niet?

Dag 2 :
2 Petrus 3:8-15
  NBV

Veel mensen houden geen rekening met dag van de Heer. God heeft nog geduld met de wereld. Hij wil graag dat nog veel mensen tot bekering komen. Hoe wil jij de tijd van Gods geduld gebruiken voor jezelf? En wil je nog aan anderen vertellen?

Dag 3 :
Matteüs 25:1-13
  NBV

Tien meisjes wachten op de komst van de bruidegom. Vijf van hen mogen op het feest komen. Vijf van hen moeten buiten blijven staan. Hun olie was opgebrand. Hoe bereid jij je voor op de komst van Jezus? Hoe houd je je geloof en je verlangen levend?

Dag 4 :
2 Tessalonicenzen 1:3-10
  NBV

De komst van Jezus brengt scheiding tussen de mensen. Wie niet in Hem geloven worden voor eeuwig verstoten. Wie gelooft mag voor eeuwig met Hem samen zijn. Ben je bang voor het oordeel dat komen gaat? Hoe is je band met Jezus vandaag?

Dag 5 :
Openbaring 21:1-8
  NBV

Johannes ziet in een visioen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gods woonplaats zal onder de mensen zijn! Je mag voor eeuwig in Gods directe nabijheid wonen. Leef je vandaag dichtbij God? Als dat zo is, kun je je iets voorstellen van hoe geweldig het straks is!

Onderzoek + reflectie: Wederkomst
Hoe belangrijk is de wederkomst voor jou? En voor de wereld?
Hoe zou je geloof eruit zien als Jezus niet terugkomt?

Praktijk: Zing voor de wederkomst
Onderaan de dichtbijtekst van les 7 van het Belijdenisboek staan liedjes. Kies er één om te zingen en zoek er zelf nog één bij. Thema: de komst van Jezus.

Bijbelverkennen: Openbaring en wederkomst
Maak groepjes van twee en verdeel de hoofdstukken van het bijbelboek Openbaring onderling. Geef per hoofdstuk in een of twee regels weer waar het over gaat. Lees dat elkaar voor in de goede volgorde. Wat leer je van Openbaring?

Doelen:
Weten: Jezus verlangt naar zijn dag. Weten wat de bijbel vertelt over Jezus’ komst. Het oordeel kennen voor gelovigen en ongelovigen. Waakzaamheid.
Kunnen: In vertrouwen op Jezus het oordeel tegemoet zien. Waakzaamheid vertalen in praktische levenshouding.
Motivatie: Ik verlang naar de komst van Jezus. Ik wil Hem graag ontmoeten en verlang naar de totale vernieuwing. Omdat Hij mijn redder is, ben ik niet bang voor het oordeel.

Aandachtspunten:
– De duidelijkheid van het oordeel niet verdoezelen. Wel benadrukken dat de rechter ook redder is. Hij is uit op je redding en had daar alles voor over.
– Het is maar gelukkig dat God onrecht en slechtheid verwijdert. Dat is iets om blij mee te zijn!
– De dag van Jezus is onverwacht. Bespreek hoe je je voorbereidt.
– Sluit af met een lezing uit Openbaring en een gebed om de wederkomst.

Leider:
Vraag wat de groep weet over de wederkomst. Is er angst voor die dag? Deel je verwachtingen en betrek daar bijbelse info bij.

Maak het waakzaam zijn heel concreet. Het heeft ook te maken met trouw bijbellezen en bidden, de kerkdienst bezoeken, een christelijke levensstijl. Op welk van deze punten zijn de jongeren verwachtend ingesteld? En waar zijn ze wat ingedommeld? Laat het henzelf beoordelen. Bespreek vervolgens dat deze zelfreflectie een vorm van zelfbeproeving is. Verwijs ook naar het avondmaal dat een voorproef is voor onderweg, zie les 15.

Noem eventueel het op elkaar toezien en opscherpen en verwijs naar les 16.

Leg je de nadruk op wat Jezus deed om zijn terugkeer vol redding mogelijk te maken, verwijs dan naar les 7 en 8.

De wederkomst is de dag dat Gods kerk voltooid is en als bruid Jezus opwacht, verwijs naar les 11 en 12. De kerkelijke verdeeldheid is dan over! Allen dienen God in eenheid en vol liefde.